Arbetsmiljö

Tio krav för en rimligare arbetsbörda

68 procent av Lärarnas Riksförbunds medlemmar i Lund hinner inte med alla sina arbetsuppgifter.

Nu har de dragit igång en namninsamling, som ska lämnas till kommunens politiker.

Här är kraven LR i Lund ställer:
  • Avskaffa rastvaktande och pedagogiska måltider som arbetsuppgifter för lärare.
  • Avskaffa mentorskap som arbetsuppgift för lärare i gymnasiet och högstadiet.
  • Förstärk elevhälsoresursen i låg- och mellanstadiet.
  • Inför central rättning av nationella prov.
  • Inför fast vikariepool.
  • Huvudklassrum för alla lärare.
  • Inför verkligt och fungerande introduktionsår för nyexaminerade lärare.
  • Ansvaret för frånvarande elever ska inte läggas på undervisande lärare.
  • Arbetsrum med arbetsro.
  • Prioriteringslista – vilka arbetsmoment skall prioriteras vid hög arbetsbelastning.

Lärarnas Riksförbund i Lund har de senaste fem åren gjort återkommande undersökningar om hur medlemmarnas arbetsbelastning ser ut.

Man har också varit överens med arbetsgivarna om åtgärder för att minska sjuktalen och avhoppen från yrken och för att ge eleverna mer tid mer sina lärare.

Den senaste medlemsundersökningen visade att 68 procent av de medverkande lärarna inte hinner med alla sina arbetsuppgifter. LR i Lund konstaterar att arbetsgivaren inte har genomfört de överenskomna åtgärderna – som nu omvandlats till en kravlista. Det pågår också en namninsamling, som senare ska lämnas till kommunens politiker.

– Politikerna vet hur vi har det, men det händer ingenting, säger Eva Lundin, kommunordförande för LR i Lund, till Sydsvenskan.

– Det borde ligga i deras intresse att lärarna mår bra, för då höjs kvaliteten på utbildningen.

Kommentera