bild_4

Tio punkter för lärarna

Lämplighetsprov, övningsskolor för lärarstudenter och lärarlegitimation redan vid examen är några nya förslag bland tio punkter som regeringen, lärarfacken, SKL och friskolorna presenterar i enad front.

Utbildningsminister Jan Björklund, lärarfacken och arbetsgivarsidan har enats om tio punkter som innehåller en rad förslag som ska förbättra läraryrkets attraktionskraft och vända den negativa utvecklingen för den svenska skolan, skriver de på DN Debatt

– Att vi lyckats enas är ett stort framsteg och den här enigheten är unik, säger Jan Björklund om uppgörelsen på en presskonferens.

Flera förslag är redan tidigare lagda av regeringen, men det finns en del nyheter. Bland annat vill alla parter införa lämplighetsprov för lärarstudenter, något utredaren Sigbrit Franke föreslog förra året i en departementsutredning.

– Om man förutsätter att det kommer in ett antal studenter, som inte borde ha en examen, så borde man ta tag i det problemet tidigare på ett lämpligt sätt, sa den förra universitetskanslern till Skolvärlden.se i fredags.

Parterna föreslår nu att blivande lärarstudenters förmåga att kommunicera och interagera återigen ska börja testas, först på försök.

Kravet på introduktionsperiod för att få lärarlegitimation tas bort och ersätts med krav på huvudmännen att handleda nyblivna lärare det första året. Istället utvecklas studenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Den ska göras på utsedda övningsskolor som erbjuder kvalificerad handledning, något som är fallet i Finland. Parterna bakom debattartikeln vill också utveckla det prövande inslaget i VFU genom bland annat tydliga examensmål och en betygsskala, något som ska utredas.

En annan punkt som ska förbättra lärares status och lyfta den svenska skolan, och som nyligen genomförts, är karriärtjänster för särskilt yrkesskickliga lärare. Man vill även se en förbättrad löneutveckling för lärare, något de löneförhandlande parterna uppmanas att ta ansvara för.

Minskad administration ska också förbättra lärarnas undervisningssituation, med hänvisning till regeringens förslag att halvera antalet individuella utvecklingsplaner. Jan Björklund, facken och huvudmännen vill också frigöra tid till planering och genomförande av undervisning genom att effektivisera administrationen för skolor och lärare på bred front.

– Jag vill betona att i det här dokumentet finns skrivningar om att lärare behöver tid för att planera sin undervisning och att lönerna måste höjas. Nu gäller det att det här genomförs. Det handlar om att fler ska välja att bli lärare och att man vill stanna kvar i lärarytrket. Det är oerhört viktigt för svensk skola och hela samhället, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson om uppgörelsen.

Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor på SKL:

– Det är helt nödvändigt för svensk skolas framtid att bra lärare får en bättre lön.

I punktprogrammet hänvisar man även till tidigare uppgörelser om legitimation och behörighet, samt utbildningsministerns avsikt att införa högre antagningskrav för behörighet till lärarlinjen.

Ytterligare en punkt är att undervisningen i didaktik på lärarutbildningen måste förbättras och att skickliga lärare som inte disputerat måste ha möjlighet att undervisa på utbildningen.

– Det kanske beror på min långa erfarenhet som lärare att jag blir lite extra glad för att undervisningsmetodiken återigen kan bli en viktig pusselbit i lärarutbildningen, säger Bo Jansson.

Parterna vill också inrätta ett skolforskningsinstitut, som ska arbeta med att utveckla skolforskning och beprövad erfarenhet så att det kommer ut i klassrummen.

– Även om punkterna hänger ihop så kommer var och en att genomföras så snart den kan, säger Jan Björklund.

Kommentera