Tips i tre steg till dig som vill vara normkritisk

Tips i tre steg till dig som vill vara normkritisk

1. Sätt på dig normglasögonen

Sätt på dig ett par ”normglasögon” genom vilka du skärskådar dig och din omgivning. Vad tänker jag om manligt och kvinnligt?  Använder jag orden ”normalt”, ”naturligt” och i så fall när? Vilka antaganden gör jag om ungdomar jag möter? När bekräftar jag normer och när bryter jag normer? 

Vänd på perspektivet och fundera över hur ungdomar upplever verksamheten du jobbar i. Kan alla känna sig sedda och inkluderade oavsett bakgrund?

2. Fundera över konsekvenserna

Vi måste förändra vårt sätt att tänka för att skapa en verksamhet som rymmer människors mångfald. Vad skulle det få för konsekvenser att ifrågasätta och bryta mot begränsande normer och ideal? Vilket handlingsutrymme har jag och vilket handlingsutrymme har ungdomarna
jag jobbar med? Genom att gå före och visa att det är viktigt att kunna ifrågasätta begränsande normer kan du skapa en tryggare plats för alla att utvecklas på.

3. Sätt i gång och bryt!

Ta en diskussion om hur ni konkret kan jobba för att verksamheten ska bli mer inkluderande och hur ni praktiskt kan ingripa i situationer där ni ser att personer exkluderas. Det viktigaste är att analysera hur vi talar med – och bemöter – varandra. Försök att lägga dina antaganden åt sidan och möt personer som de är och inte som du tror att de är.

Kommentera