petra_stress

Petra Lindfors forskar om lärare och stress.

Arbetsmiljö

Tipsen för att ta dig ur stressfällan

Läraryrket är särskilt utsatt för stress, men det finns knep för att minska riskerna. Psykologiprofessor Petra Lindfors talar om att skapa balans i yrkesrollen och att inte jämföra sig med andra i onödan.

Runt hälften av alla lärare i Sverige känner sig ofta stressade på jobbet, visar en undersökning som Skolverket gjorde i våras. Anledningarna är flera, menar Petra Lindfors som bland annat forskar om lärare och stress.

– En förklaringsfaktor handlar om de emotionella krav som lärare kan känna utöver allt det andra. Lärarna har en maktposition och måste kontrollera sina känslor på ett helt annat sätt än andra yrkesgrupper som interagerar med andra vuxna personer. De ska fostra goda samhällsmedborgare och måste därför vara goda förebilder, säger Petra Lindfors.

En annan stressfaktor handlar om lärarnas utsatta position. De befinner sig i blickfånget och blir hela tiden recenserade – av elever och föräldrar men även av samhället i stort. 

– I dag tycks alla ha synpunkter på skolan och lärarna och tror sig veta vad som är bra och vad som är dåligt. Alla har ju någon gång gått i skolan och utifrån den egna erfarenheten anses det legitimt  att uttrycka diverse synpunkter, trots att det oftast handlar om gamla erfarenheter som inte alls behöver vara representativt för hur det fungerar i skolan i dag. 

Ansvaret för att förhindra stress på arbetsplatsen är delat mellan individen och skolledningen även om skolledningen har det yttersta ansvaret, menar Petra Lindfors. Stress kan förstås ofta hänföras till hög arbetsbelastning, men lärare har också ett ansvar att säga ifrån och då få stöd och avlastning. 

Återhämtning är Aoch O för att förhindra eller mildra känslor av stress. Petra Lindfors menar att fler och kortare återhämtningsperioder är att föredra och ställer sig därför inte främmande till att dela upp läsåret i fler terminer än dagens två.

– Sett ur det perspektivet är dagens långa sommarlov mindre effektivt. Tre terminer med fler kortare ledigheter hade även gynnat eleverna som inte behöver tappa så mycket kompetens under sommaren. 

PETRA LINDFORS FEM TIPS FÖR ATT MINSKA STRESSEN

Skapa rätt balans

Som lärare är det jätteviktigt att sätta tydliga ramar för var och när arbetet ska utföras. Särskilt viktigt har det blivit i och med digitaliseringen som tenderar att ytterligare sudda ut de här gränserna. När lärare sitter sent på kvällarna och rättar prov, då har vi ett problem. Familjeliv och fritidsliv blir lidande samtidigt som det blir mindre tid för återhämtning. Sker detta över en längre tid så tär det på våra fysiologiska och psykologiska resurser.

Se din roll

Lärarens roll är att förmedla kunskap. Läraren är inte socionom, psykolog eller specialpedagog. Var noga med att lämna över till andra yrkesgrupper när du ställs inför uppgifter som du inte har kompetens för. Självklart ska läraren vara öppen för att ta emot förtroenden, men när det övergår till elevers personliga problem så är det klokt att slussa vidare till kurator eller skolhälsovården.

Sköt din sömn

Sömnen är helt avgörande. Det är då kroppen återhämtar sig fysiskt och psykiskt för att orka med nästa vakenhetspass. Stirra dig inte blind på hur många timmars sömn du får. Man kan sova länge, men om sömnkvaliteten är låg så återhämtar du dig ändå inte. De flesta människor behöver varva ned innan de går och lägger sig för att sömnen ska bli så optimal som möjligt. 

Kosten! Motionen!

Man kommer inte ifrån den gamla sanningen: en balanserad kost och regelbunden motion är viktigt för att må bra. Det är vetenskapligt bevisat att hälsovinsterna är stora. En hobby av något slag kan fungera som en vilopunkt från arbetet och ge egna impulser vilket ger ett växelspel mellan arbete och fritid.

Jämför inte

Det är du som bäst känner ditt psyke och din kropp. Lyssna på de signaler du får från knopp och kropp och gör det som bäst passar dig och får dig att må bra. Se till att du får rätt återhämtning och rätt förutsättningar utan att hela tiden jämföra med hur andra organiserar sitt liv eller arbete. Exempelvis varierar sömnbehov mellan individer. Vi är olika!

Kommentera