tipsbanken
Elevstöd

Ny sajt – så kan du stötta eleverna

En ny sajt samlar en mängd konkreta tips och idéer från verksamma pedagoger om hur man kan jobba med elever som behöver stöd. Bakom Tipsbanken står bland annat psykologen och föreläsaren Gunilla Carlsson Kendall.

Tipsbanken

Här hittar du materialet.

Gunilla Carlsson Kendall och David Edfelt är psykologer som driver företaget Provivus där de arbetar med föreläsningar, utbildning och handledning till pedagogisk personal. De har båda lång erfarenhet och mycket kunskap om neuropsykiatriska svårigheter. Fokus för deras verksamhet handlar om hur man förstår och möter dessa elever i skolsituationen. 

Tillsammans med kollegan psykologen David Edfelt har Gunilla Carlsson Kendall skapat en webbplats – Tipsbanken – med tips, råd och information för pedagoger om hur man kan jobba med elever som har svårt med bland annat koncentrationen, sociala relationer och tidsuppfattning.

– Vi har hållit utbildningar för pedagoger under många år. Vi har föreläst om vilka svårigheter barn kan ha men också lyssnat till vilka behov lärarna har. Jag brukar fråga grupperna: vad har ni för erfarenheter av vad som fungerar för de här eleverna? Vad fungerar om man har svårt med koncentrationen, tidsuppfattning etcetera? Jag vill att den här tysta kunskapen som finns hos många pedagoger ska komma fram så att andra kan ta del av den, säger Gunilla Carlsson Kendall.

Under utbildningarna skrevs alla tips och idéer ner och delades ut till deltagarna. Då väcktes idén om att samla allt på en webbsida.

– Det finns så många små, enkla saker man kan göra som kan få stor betydelse. Vi ville dela med oss av allt material vi samlat in eftersom vi tror att det kan vara användbart för pedagoger. Sedan har jag och min kollega David Edfelt skrivit texter som binder ihop materialet och kompletterat med det som är vårt kompetensområde. Men grunden är alla pedagogers tips om vad som fungerar.

Vem riktar sig materialet till?
– Vi tänker oss pedagoger i lite vidare mening. Många av tipsen kommer från skolans värld men det kan säkert vara användbart även för förskollärare. Psykologer om gör utredningar av elever kan också få tips om vad de kan rekommendera till eleverna.Under varje område har vi skrivit om sådant som kan vara bra att tänka på som elev och förälder.

Materialet på webbsidan är kategoriserat utifrån ämnen som tid, känslor och koncentration. Tanken är att det ska utökas med tiden och därför hoppas de att pedagoger skickar in fler tips.

– Vi ville bort ifrån indelning utifrån diagnoser. Alla med en ADHD-diagnos behöver inte stöd med exakt samma saker. Istället listar vi det som blir svårt, säger Gunilla Carlsson Kendal.

Kommentera