Annons
Modersmålsläraren Tiyodora Abdulahad flyttade från Syrien till Sverige i början av 1990-talet. Foto: Jonas Bilberg

Tiyodora är länken till modersmålet

Publicerad 23 april 2019

Fakta

Carla Jonssons råd för att lyfta undervisningen i modersmål

Synliggör språken som talas i skolan

  • Det går att göra på många sätt. Till exempel kan eleverna få producera saker – kanske dikter eller något annat – som gör att språken finns på väggarna.

Integrera modersmålsundervisningen med andra ämnen där det går

  • Modersmålsläraren bör ses som en del av kollegiet. Det är skolornas ansvar, inte den enskilda modersmålslärarens.

Schemalägg lektionerna på rimlig tid

  • Barnen ska inte behöva välja mellan mellanmål och modersmål.

Se till att det finns en bra undervisningslokal

  • Jag har varit med om att man inte haft lokaler utan att elever fått sitta på olika platser vid olika tillfällen. Det kan göra att eleverna inte hittar till undervisningen eller att läraren inte hittar eleverna, vilket stjäl viktig tid från undervisningen.

Relaterat

På Scheeleskolan i Köping hänger den arabiska modersmålsundervisningen ihop med resten av undervisningen. Länken heter Tiyodora Abdulahad som i fjol prisades för sitt arbete.

Utmärkelsen ”Årets språkliga eldsjäl” – som kommit till för att uppmärksamma modersmålslärares viktiga arbete – gick i fjol till Tiyodora Abdulahad. I sin motivering lyfter juryn bland annat fram hennes förmåga att inkludera alla elever, oavsett modersmål.

– Jag försöker jobba från hela hjärtat, säger Tiyodora Abdulahad.

Men bakom hennes framgång finns mer än engagemang – både goda förutsättningar och ihärdigt och metodiskt arbete.

Förutom rollen som modersmålslärare i arabiska arbetar hon också som studiehandledare. Uppdraget är att finnas till hands inte bara för arabisktalande elever, utan för alla elever i skolans förberedelseklass.

Den här dagen, när Skolvärlden pratar med henne, ska hon sitta med när fyra nyanlända elever skriver prov i hemkunskap. Prov på svenska är en stor utmaning i början, konstaterar Tiyodora Abdulahad.

– Och för tre av dem är det första gången, säger hon.

Den kombinerade rollen innebär stora möjligheter att knyta ihop modersmålslektionerna med den övriga undervisningen, något som blivit en hörnsten i Tiyodora Abdulahads arbete.

Under våren arbetar åttorna i svenska som andraspråk med Arkan Asaads ungdomsroman ”Stjärnlösa nätter”. På de lektionerna är Tiyodora Abdulahads roll att stötta, översätta, förklara, pusha och svara på frågor.

På modersmålslektionen i arabiska fortsätter sedan arbetet. Där är det Tiyodora Abdulahad som leder lektionen.

– Då låter jag dem lyssna på boken på arabiska. Sedan diskuterar vi, ställer frågor och hittar nya ord, både arabiska och svenska, säger Tiyodora Abdulahad.

Hon arbetar mycket framme vid tavlan, där hon tillsammans med sina elever översätter och jämför meningar ord för ord – och bygger nya.

– Jag jobbar mycket med grammatik – och där finns det många likheter mellan arabiskan och svenskan, konstaterar Tiyodora Abdulahad.

Digitala hjälpmedel spelar också en stor roll. Som Lexin – ett gratisverktyg på nätet där eleverna kan söka på ord, lyssna på dem och se hur de används i en mening.

”Genom att jobba med moders­målet försöker jag visa att de är starka på andra sätt”, säger Tiyodora Abdulahad.

Att börja med att bara sätta en bok på svenska i händerna på nyanlända elever fungerar inte, slår hon fast – och även om modersmålet spelar en stor roll för att hjälpa eleverna att erövra svenskan så behöver allt börja i en annan ände, menar Tiyodora Abdulahad.

– Mitt uppdrag är först och främst att stärka deras självkänsla och trygghet. Att de ska kunna vara stolta över sina språk, hemländer och kulturer. När nyanlända elever kommer hit känner de sig svaga, utanför och osäkra. Genom att jobba med modersmålet försöker jag visa att de är starka på andra sätt.

Vägen till ett nytt samhälle – och ett nytt språk – kan kännas oöverkomlig.

– De drömmer om en bra framtid och har gnistan, men ser att deras kunskaper inte räcker. Det kan göra mig ledsen att se.

Själv flyttade hon från Syrien till Sverige i början av 1990-talet, erfarenheter hon ofta delar med sig av till sina elever.

– Jag berättar att jag mådde jättedåligt i början. Jag kunde franska och arabiska och började kämpa med svenskan. Efter nio månader hade jag klarat sfi – och därifrån fortsatte jag kämpa, säger Tiyodora Abdulahad, som i Syrien arbetade som gymnasielärare.

– Jag brukar säga ”föreställ er en bild och ni kommer att hamna där, ni kommer att fixa det. När jag kom till Sverige kunde jag ingenting.”

Genom åren har hon samlat på sig många skäl att tro på just det. Som när hon får veta att tidigare elever kommit in på naturprogrammet eller börjat plugga till läkare.

Carla Jonsson, docent i tvåspråkighet. Foto: Stockholms universitetAtt ta hjälp av modersmålet för att lära sig ett nytt språk är ingen ny idé, förklarar Carla Jonsson som är docent i tvåspråkighet vid Stockholms universitet.

– Jag brukar förklara att modersmålet kan liknas vid ett träd som består av grenar med en mängd begrepp och uttryck. Och om man då inte tillåts använda det när man ska lära sig ett nytt språk utan börjar på ett helt nytt träd så blir det svårt. Det finns studier som visar att det gynnar språkinlärningen om man tillåts dra paralleller mellan språken.

Att i skolan arbeta parallellt med att utveckla både elevernas modersmål och svenska är inte alltid möjligt, helt enkelt eftersom alla lärare inte kan alla elevers modersmål. Många lärare kan nog känna igen sig i att vara hänvisade till kroppsspråk och gester.

Det fungerar också, även om det är svårare och innebär en omväg, konstaterar Carla Jonsson.

– Det är som att lärare som undervisar i engelska inte skulle kunna använda svenska för att förklara eller dra paralleller mellan språken.

Också Carla Jonsson ser vinster med att koppla ihop modersmålsundervisningen med andra ämnen. Bland annat för att få modersmålsämnet att kännas mer meningsfullt för eleverna.

– Inlärningen i båda ämnena blir ofta mer givande om man bygger broar mellan dem – och det är därför vissa lärare vill jobba så. Tyvärr ser man inte alltid modersmålsläraren som en del av kollegiet eftersom hen ofta arbetar på flera olika skolor. Ibland vet lärarna på en skola kanske inte ens vem modersmålsläraren är, säger hon.

 

Det är en situation som Tiyodora Abdulahad känner igen sig i. Innan hon började arbeta heltid på Scheeleskolan för 14 år sedan delade hon sin tid som modersmålslärare mellan fyra olika skolor i Köping.

– Jag stressade otroligt mycket. Jag var tvungen att ringa runt och se om eleverna överhuvudtaget var i skolan eller om det blivit schemaändringar. Jag behövde hitta undervisningsmaterial och ha kontakt med föräldrar på alla skolorna. Jag kunde inte fokusera.

Situationen gjorde också att hon kände sig utanför. Att lektionerna ofta låg på eftermiddagarna gjorde det svårt att delta i kompetensutveckling och konferenser.

Men det fanns andra lärare som uppmärksammade hennes situation.

– De sa att jag kommer bli sjuk om jag fortsatte jobba som jag gjorde. De såg hur jag stressade och sa att jag inte kommer orka – och till sist gjorde jag inte det. Tack och lov fick jag till slut möjlighet att börja jobba heltid på Scheeleskolan i rollen som jag har i dag.

Liknande villkor är vardag för många av Sveriges modersmålslärare. När Lärarnas Riksförbund för ett par år sedan undersökte modersmålslärarnas situation, svarade en tredjedel av lärarna i undersökningen att de inte tillhör något lärarlag – och över hälften att de inte kände någon eller mycket liten tillhörighet till resten av lärarkollegiet. Nästan nio av tio modersmålslärare uppgav att de undervisade sina elever efter skoltid.

Även i Tiyodora Abdulahads nuvarande roll har det funnits perioder med för hög arbetsbelastning.

– Jag har försökt bromsa lite och har delat upp mina timmar på ett bra sätt. Som lärare behöver man kunna planera sin tid. Samtidigt har jag bra kontakt med min chef och kan komma och prata om det blir för mycket – och det gör jag.

Tiyodora Abdulahad hoppas att fler skolledare ska uppmärksamma modersmålslärarnas situation.

– Om man vill att den här undervisningen ska utvecklas på ett bra sätt så måste man kämpa för lärarna. De behöver känna sig trygga och viktiga för skolutvecklingen, säger Tiyodora Abdulahad, som också ser att arbetet med just nyanlända elever behöver större resurser.

Vilka språk som kommer krävas i framtiden vet vi inte, men vi vet att språkkunskaper kommer behövas.

Carla Jonsson tycker att modersmålsundervisningen behöver få kosta – och inte bara för att den kan snabba upp vägen till svenskan.

– Många vill fokusera på hur viktigt modersmålet är för inlärningen av svenska – och det är det – men man måste också komma ihåg att ett språk har ett värde i sig.

I sin egen forskning har Carla Jonsson undersökt hur flerspråkighet kan vara en tillgång både för individen och samhället.

Ett starkt modersmål kan innebära allt från bättre möjligheter till kommunikation med sina föräldrar till större chanser på arbetsmarknaden, påpekar Carla Jonsson.

– Jag håller helt med om att alla elever behöver få möjlighet att lära sig svenska för att kunna bli aktiva samhällsmedborgare. Samtidigt finns det inget som säger att det är just svenskan som kommer ge en jobbet. Det kan lika gärna vara engelska eller arabiska, säger Carla Jonsson.

– Vilka språk som kommer krävas i framtiden vet vi inte, men vi vet att språkkunskaper kommer behövas.

Och skolan kan göra flera saker för att visa att elevernas olika språk är något värdefullt, menar Carla Jonsson. Bland annat att se över schemat.

– Jag har hört exempel där elever tvingats välja mellan modersmålsundervisning och lunch. Det är inte rimligt, säger Carla Jonsson.

– Men jag har också sett positiva exempel, som samarbeten mellan modersmålslärare och andra lärare och stora skyltar som informerar om vilka olika modersmål som talas på skolan.

Jag är inte bättre än andra, men jag har ett stort hjärta och kanske lite mer engagemang. 

Också föräldrar kan spela stor roll för att få elever att se värdet av sitt modersmål, menar Carla Jonsson. Även Tiyodora Abdulahad betonar föräldrarnas roll.

– Att ha dem med på tåget leder till bättre resultat. Det kan handla om att fråga sina barn vad de gör i skolan och vad de har fått för läxor, säger Tiyodora Abdulahad, som också ser föräldrarna som en viktig länk mellan hemmet och skolan.

Som studiehandledare händer det att hon har sms-kontakt med föräldrar på arabiska – även utanför skoltid. Och hon stänger inte dörren för eleverna även när det handlar om att vara ett stöd i det som går bortom skolämnena.

Tiyodora Abdulahad ser inget problem med att också se sig som kurator, något som långt ifrån alla lärare tycker ingår i rollen.

– Jag är inte bättre än andra, men jag har ett stort hjärta och kanske lite mer engagemang. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Facket sågar karensförslaget: ”Riskerar hamna i svekdebatt”

Politik

LR underkänner den föreslagna ersättningsnivån för karensavdragen.

Annons

Kongressen blir digital – delar skjuts upp till hösten

Kongress

Lärarnas Riksförbunds kongress i maj kommer att ske digitalt.

Lärare i riskgrupper tvingas åka till jobbet

Coronaviruset

I Göteborg tillåts inte lärare som tillhör riskgrupper för Covid-19 att jobba hemifrån – trots att de undervisar på distans.

Annons
Annons

Lärare vädjar om att få undervisa hemifrån – stoppas av kommunen

Corona

I Lund ska alla friska gymnasielärare distansundervisa på plats i skolan. Det har fått lärare och fack att ilskna till.

Annons

Här tillåter kommunen lärarna att arbeta hemifrån

Coronaviruset

I Linköping rekommenderas alla gymnasielärare som har möjlighet att undervisa hemifrån.

Facklig kritik: Lärare riskerar att omplaceras utanför skolan

Kollektivavtal

Lärarnas Riksförbund kritiserar SKR:s tolkning: ”Vi är djupt oense”.

Ledarskap

”Om fokus ligger på allt som inte fungerar försvinner ledarskapet”

Debatt

Framtidens skola, respekten för lärarnas profession och allas integritet grundar sig i ledarskapet, menar idrottsläraren Ola Frykman.

Kommentera
Coronaviruset

Betygsforskaren: Så påverkar corona kunskapsinlärningen

Corona

”Om situationen kvarstår till sommaren så kommer det bli tufft att bedöma eleverna lika rättvist”, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.

Uppdaterad: Frågor och svar om corona för dig som lärare

Fackligt

Vad händer om din skola stänger? Vilka ersättningar kan du få?

LR: Nya förbudet bör få konsekvenser för skolan

Coronaviruset

Regeringen förbjuder folksamlingar på fler än 50 personer.
– Det här måste påverka hur huvudmännen organiserar skolan, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Är det rimligt att vår verksamhet ska rulla på som vanligt?

Blogg

”Kan vi förväntas hålla igång alla delar av skolverksamheten samtidigt som de som jobbar där inte kan vara på plats?”, frågar sig Karin Boberg.

Distansundervisning: Risk för förlorad termin

Coronaviruset

Elever som saknar språket och digital teknik kan halka ännu längre efter.
– Det riskerar att bli en förlorad termin, säger ämnesläraren Jörgen Krüsell.

Gymnasielärare välkomnar sistaårseleverna tillbaka

Corona

”Det jag och mina lärarkollegor behöver är en tydlighet och förutsägbarhet”, säger gymnasieläraren Robin Smith.

SPSM: Så når du elever i behov av stöd på distans

Corona

Här är SPSM-rådgivarens råd för att lyckas med distansundervisningen för utsatta elever. 

Nationella prov

Trots lärarnas vädjan – frisläpper inte fler nationella prov

Bedömning

Skolverket försöker däremot göra proven som inte omfattas av sekretess mer lättillgängliga.

Beskedet: Därför ställer Skolverket in alla nationella prov

Nationella prov

”Vi ser en väldigt stor osäkerhet kring hur den här våren kommer att fortlöpa.”

Debatt

”BEO är inte det största problemet med Skolinspektionen”

Debatt

”Det är orimligt att vi har en Skolinspektion som ger föreläggande om vite när skolan saknar grundläggande förutsättningar för sitt uppdrag”, skriver rektor Linnea Lindquist och läraren Fredrik Lundin.

Kommentera
Dokument

Lärare på sociala medier – en helt ny värld: ”Måste få ha lite eget liv också”

Sociala medier

Lärare är en av de yrkesgrupper som varit snabbast med att anamma sociala medier som arbetsverktyg. Skolvärlden djupdök i vad det betyder för yrkesrollen. 

Moderna språk

Han kämpar för att stoppa motvinden för moderna språk

Moderna språk

Kent Fredholm, gymnasielärare i italienska, är bekymrad över de moderna språkens ställning.
– Vi kämpar i motvind, säger han.

5 000 kr i löneskillnad mellan skolor i samma kommun

Lön

Lojala, erfarna och välutbildade lärare i utsatta områden ska premieras lönemässigt. Trots det skiljer det 5 000 kronor mellan två skolor i Malmö.

Forskarlarm: Nya kursplanen hotar drabba utsatta elever

Kursplaner

De nya kursplanerna hotar drabba elever med läs- och skrivsvårigheter hårt i framtiden. Det slår en rad olika professorer fast och riktar skarp kritik mot Skolverket.

Nya siffror: Tre av tio grundskolelärare obehöriga

Behörighet

Andelen behöriga lärare i grundskolan sjunker, visar Skolverkets statistik.

4 förslag – så ska läromedel bli mer likvärdiga

Debatt

Sverige behöver en ny läromedelsstrategi. Det här är Rolf Ekelunds förslag för en likvärdig skola.

Kommentera
Debatt

”SVA-ämnet räddar elever och svensklärare”

Debatt

”Vi måste måna om SVA-ämnet, våra svensklärare och våra elever”, skriver Ida Caesar, ämneslärarstudent.

Kommentera
Blogg

Per Kornhall: Kommunala lärare och skolmänniskor ska vara stolta

Blogg

I en ny analys av svenska Pisa-resultat kommer tre OECD-analytiker fram till följande om Sverige.

”10-årig grundskola kan ha ett högt pris”

Blogg

”Är förskoleklass och nioårig grundskola bättre för barnen? Forskning visar motsatsen”. Åsa Morberg bloggar om regeringens utredning kring tioårig grundskola.

Beslut: Arbetsmiljöverket ger facket rätt efter kränkningarna

Arbetsmiljö 

Kommunledningen måste komma tillrätta med mobbning och kränkningar, slår Arbetsmiljöverket fast.

Hot och våld

10 förslag: Så ska tryggheten öka i skolan

Politik

Liberalerna presenterar tio åtgärder för ökad trygghet i skolan.

Debatt

”Erbjud tvåspårig grundskola i utsatta områden”

Debatt

”För barnens del handlar det i första hand om att få tillgång till det språkliga verktyget för att fullt ut kunna följa undervisningen”, skriver debattören Hans Luthman.  

Kommentera
Arbetsmiljö

Färre anmälningar till Skolinspektionen – så ser det ut i din kommun

Nya siffror

Första gången sedan myndigheten skapades som antalet minskar.

Debatt

”Backa från kravet om betyg från årskus 4”

Debatt

Försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 byggs ut från och med höstterminen 2020. ”Än finns tid att ändra sig. Det är inte försent för Liberalerna att lyssna på skolvärlden och forskningen”, skriver Linus Sköld (S).

Kommentera
Pysparagrafen

Experterna: Så pyser du rätt vid betygssättning

Pysparagrafen

Handen på hjärtat, har du koll på undantagsbestämmelsen? 

Intervju

Fridolins nya liv som lärare: ”Ringrostigt”

Intervju

Så ser Gustav Fridolins nya liv som lärare ut. ”Det var lite ringrostigt i början”, säger han när Skolvärlden hälsar på som första media.

Slöjförbudet: Skurup JK-anmäls för hantering av rektor

Skolstyrning

Samtliga rektorer i Skurup säger nej till att genomföra kommunstyrelsens slöjförbud, och juridiska bedömare ger dem rätt.

Skolmiljoner gick till hyra för tomma lokaler

Fackligt

Stockholm stad har betalat flera miljoner kronor för en lokal som står tom sedan 2015. 

Blogg

Mikael Bruér: ”Allting går att sälja med mördande reklam”

Blogg

Mikael Bruér bloggar om lärare på sociala medier.

Arbetsmiljö

Efter Hörbykaoset – 21 fackförbund protesterar mot kommunledningen

Arbetsmiljö

Efter den kraftiga kritiken mot kommunledningen i Hörby backas nu de lokala facken upp av 21 fackförbund.

Läromedel

Nya siffror: Sverige satsar minst pengar i Norden på läromedel

Läromedel

Sverige lägger i snitt 650 kronor på läromedel per elev – vilket är minst i hela Norden.

Hot och våld

Lärare vill ha resurser – inte fler lagar om trygghet och studiero

Blogg

Har lärarna verkligen efterfrågat ytterligare riktlinjer? frågar sig Åsa Morberg.

Tuffare trygghetsregler: ”Lärare ska inte vara rädda”

Arbetsmiljö

Mobilförbud, porrstopp och fler avstängda elever. Det är några av punkterna i regeringens utredning om trygghet och studiero.

Forskaren om trygghetsutspelet: ”Våldet har inte eskalerat”

Trygghet

Regeringen har tillsatt en utredning om trygghet och studiero i skolan. Men pedagogikprofessor Johannes Lunneblad tror inte att större befogenheter är vad lärarna eftersöker.

Rebecca hotades till livet av förälder

Hot mot lärare

Rebecca Karlsson gjorde en orosanmälan och blev mordhotad av den utpekade föräldern. 
– Som lärare har jag en skyldighet att göra det, säger hon till Skolvärlden.

13 ordningsfrågor – det här får och måste du göra

Lista

Vad får och måste lärare göra för att stoppa ett slagsmål mellan elever? LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck reder ut vad som gäller.

Arbetsmiljö

Efter arbetsmiljölarmet – hårt kritiserad skola ska rivas

Arbetsmiljö

Nu evakueras skolan och politikerna vill att byggnaden rivs.

Fjärr- och distansundervisning

Fjärrundervisning ska tillåtas i fler ämnen

Regeringsbeslut

Nu kommer fler elever kunna få utbildning på distans.

”Listan på reformer som vill väl men som försämrat skolan kan göras lång”

Debatt

Gymnasieläraren Peter Dahlgren är kritisk till regeringens beslut kring fjärr- och distansundervisning.

Kommentera

Skolverket: ”Det ska inte ersätta reguljär undervisning”

Fjärr- och distansundervisning

En möjlighet för fler elever att få behöriga lärare, menar myndigheten.

Eva har en arbetsplats – men lektion på fyra orter

Reportage

Hur är det att undervisa elever som inte befinner sig fysiskt framför dig?

skolsegregation

Lärarfacken: Förbjud kötid för att få in elever på friskolor

Friskolor

Lärarfacken vill ändra antagningen till friskolor genom att ta bort kötid som urvalskriterium.

Lärarassistenter

Skolverket: Här är 6 områden där lärarassistenter kan avlasta lärare

Utredning

”Tanken är att lärare ska använda sin tid till det som verksamheten behöver.”

Forskning: Så påverkas lärarna av lärarassistenter

Avlastning

Mindre psykiskt ansträngande – men lika mycket att göra.

Blogg

David Haas: Vad bestämmer en lärares status?

Blogg

”För mig är läraryrket ett statusyrke, oavsett vilka ämnen du har eller i vilken skolform du undervisar.”

Debatt

”Rör inte min yrkesstolthet”

Debatt

”Vårt bästa härligaste arbete blir inte mer attraktivt på arbetsmarknaden när tryggheten urholkas och vi låter kränkningskulturen segra”, skriver läraren Ellinor Lundsten.

Kommentera
Sociala medier

Yrkesetiska rådet om sociala medier: ”Lärare bör tänka efter en extra gång”

Etik

Lärare som använder sin lärarroll i kommersiella syften riskerar att skada hela yrkeskåren, menar rådet.

Lärarledarskap

Regeringen ser över timplanerna – elevens val kan försvinna helt

Timplaner

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över timplanerna för grundskolan.

Granskning: Skolornas lokalkris

Sju av tio kommuner är i akut behov av nya skollokaler

Skolornas lokalkris

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för att klara växande elevkullar. Det visar en ny undersökning av Skolvärlden.

Fackets kamp ledde till en ny idrottshall

Skolornas lokalkris

Efter flera år av diskussioner och ihärdigt fackligt arbete fick Lerbäckskolan i Lund till slut en ny idrottshall som invigdes för bara några veckor sedan.

De drabbades av näsblod och hudsprickor i skolans miljö

Skolornas lokalkris

Elever, lärare och annan personal på Svartedalsskolan på Hisingen i Göteborg drabbas återkommande av bland annat onormal trötthet, näsblod och sprickor i huden.

Studie- och yrkesvägledning

Så skapades syv-lyftet på Gotland

SYV

Projektet ”Kompetenta Gotland” har som mål att höja utbildningsnivån på ön.
– Jag kan se början på en förändring och en samsyn, säger Susanne Svensson, studie- och yrkesvägledare.

NO och matematik

Här sköter studenter mattehjälpen för att minska avhoppen

SI-pass

Under ledning av högskolestudenter får gymnasieelever diskutera kniviga problem. Samtalen sker under friare former än på de vanliga lektionerna.

Så fungerar SI-pass: ”Dominoeffekt ända ner i grundskolan”

SI-pass

Nu ska modellen med SI-pass spridas till över 30 kommuner i sydligaste Sverige. 

Varannan ämneslärarutbildning brister – Ma och Sv värst

Granskning

Nästan hälften av landets ämneslärarutbildningar har kvalitetsbrister, visar Universitetskanslersämbetets nya utvärdering.

Debatt

”Vem är ’skolan’ i medias rapportering?”

Debatt

”I de flesta människors ögon är ’skolan’ lärare, men det är viktigt att vi pratar om rätt saker”, skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Arbetsmiljö

Efter kränkningarna – facken anmäler Hörby till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö

Facken köper inte kommunens svar på kritik om kränkningar och skräckvälde.

Kommunledningen sprider skräck i Hörby – ”Folk är rädda”

Arbetsmiljö

Mobbning och kränkningar sprids från kommunledningen ut i verksamheterna i Hörby kommun, enligt sju fackliga organisationer som slår larm.

Kongressen 2020

Här är förbundsstyrelsens alla förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

Forskning

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Forskning

”Det saknas förutsättningar”, säger forskaren Greta Lindberg.

Slöjförbud i skolan

Skolverket: Inte tillåtet med slöjförbud i skolan

Politik

Enligt Skolverkets bedömning är det inte tillåtet att förbjuda skolelever att bära slöja.

Nedskärningar

”Det talas inte klarspråk – när blev en nedskärning en anpassning?”

Blogg

 Får man inte säga nedskärningar i skolan längre?, undrar David Haas.

Lärare inför egen Lex Maria efter sparkrav

Nedskärningar

Lärarnas svar på kommunens nya nedskärningsbudget: Vi anmäler skolan varje gång brist på resurser leder till att elever inte får hjälp.

Rättsprocess

Kritiserade friskolan tvingas stänga

Dom

Förvaltningsrätten går på Skolinspektionens linje när det gäller Elma school.

Prickad huvudman fortsätter driva skola – i decennier

Rättsprocess

Skolinspektionen vill stänga skolan men ägaren driver den vidare – trots 20 år av anmälningar, betalningsförelägganden och indragna tillstånd.

Lärare fick inte ut lön från kritiserade skolan: ”Horribelt”

Stockholm

Flera lärare har haft problem med att få ut sina löner, enligt Lärarnas Riksförbund.

Blogg

Att hantera ”efter lovet-dilemmat”

Blogg

”Ska vi på måndagen efter ett lov köra på som vanligt – eller behövs det en bufferttimme eller två för att väcka alla till skolvardagen igen?”, frågar sig Karin Boberg.

Debatt

”Varför sparka på svängdörrar när det finns betongväggar?”

Debatt

”Någonting behöver vridas om ordentligt, något som gör att vågen vänder, och det är inte mer lokala pengar som är den kortsiktiga lösningen”, skriver Jens S West.

Kommentera

Ny forskning: Förstelärare gör läraryrket mer attraktivt

Utvärdering

Lägre personalomsättning på skolor som har förstelärare, visar forskning från IFAU.

Kommun backar från kritiserat komvux-besked: ”Stor facklig seger”

Komvux

Ville ta bort klassrumsundervisningen – nu tar Härnösands kommun ett omtag efter stark kritik.

Lärarlyftet förlängs: öppnar för fler med behörighet

Nytt beslut

Lärarlyftet ska ge ämnesbehörighet även i ämnen där läraren inte undervisar. Beslutet välkomnas av LR.

Debatt

”Betyg måste kunna överklagas – under ordnade former”

Debatt

”Möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning”, skriver debattörerna.

Kommentera
Arbetsmiljö

De tog krafttag för arbetsmiljön – nu vill lärarna stanna

Arbetsmiljö

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete lyckades ledningen och personalen tillsammans förbättra både stämning, arbetstider och lokaler. 

Politik

”Era förslag löser inte segregationen, Liberalerna”

Debatt

”Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker”, skriver Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen.

Kommentera

Förstatligande och högre lärarlön ska få ordning på utsatta skolor

Politik

Statlig styrning och mer pengar ska få ordning på de mest utsatta skolorna och locka fler behöriga lärare, enligt Liberalernas nya förslag.

Arbetsmiljö

Lärare och elever sjuka – rivningsmärkt skola drivs vidare

Arbetsmiljö

Akuta astmabesvär, sårig hud och rinnande ögon.

Lön

Ny lönestatistik: Lägsta utveckling för lärare på flera år

Lön

”Det är oroväckande”, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Granskning tystnadskultur

Granskning: Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas

Granskning

Enligt varannan tillfrågad lärare råder det en tystnadskultur inom den svenska skolan. Fyra av tio lärare uppger att de har straffats efter att ha framfört kritik mot verksamheten.

Före detta läraren skriver själv: ”Den som är kritisk ställs i skamvrån”

Krönika

Före detta läraren Mikael Bruér skriver själv om svårigheten att stå upp för sina åsiker utan att bli åsidosatt och bortvald.

Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor

Juridik

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

Läraren Gunilla: ”Vi får inte kritisera i sociala medier”

Tystnadskultur

Den som kritiserar nedskärningar inom skolan kan bli inkallad till högre chef för ”håll käften-samtal”, berättar läraren Gunilla.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons