Annons
Modersmålsläraren Tiyodora Abdulahad flyttade från Syrien till Sverige i början av 1990-talet. Foto: Jonas Bilberg

Tiyodora är länken till modersmålet

Publicerad 23 april 2019

Fakta

Carla Jonssons råd för att lyfta undervisningen i modersmål

Synliggör språken som talas i skolan

  • Det går att göra på många sätt. Till exempel kan eleverna få producera saker – kanske dikter eller något annat – som gör att språken finns på väggarna.

Integrera modersmålsundervisningen med andra ämnen där det går

  • Modersmålsläraren bör ses som en del av kollegiet. Det är skolornas ansvar, inte den enskilda modersmålslärarens.

Schemalägg lektionerna på rimlig tid

  • Barnen ska inte behöva välja mellan mellanmål och modersmål.

Se till att det finns en bra undervisningslokal

  • Jag har varit med om att man inte haft lokaler utan att elever fått sitta på olika platser vid olika tillfällen. Det kan göra att eleverna inte hittar till undervisningen eller att läraren inte hittar eleverna, vilket stjäl viktig tid från undervisningen.

På Scheeleskolan i Köping hänger den arabiska modersmålsundervisningen ihop med resten av undervisningen. Länken heter Tiyodora Abdulahad som i fjol prisades för sitt arbete.

Utmärkelsen ”Årets språkliga eldsjäl” – som kommit till för att uppmärksamma modersmålslärares viktiga arbete – gick i fjol till Tiyodora Abdulahad. I sin motivering lyfter juryn bland annat fram hennes förmåga att inkludera alla elever, oavsett modersmål.

– Jag försöker jobba från hela hjärtat, säger Tiyodora Abdulahad.

Men bakom hennes framgång finns mer än engagemang – både goda förutsättningar och ihärdigt och metodiskt arbete.

Förutom rollen som modersmålslärare i arabiska arbetar hon också som studiehandledare. Uppdraget är att finnas till hands inte bara för arabisktalande elever, utan för alla elever i skolans förberedelseklass.

Den här dagen, när Skolvärlden pratar med henne, ska hon sitta med när fyra nyanlända elever skriver prov i hemkunskap. Prov på svenska är en stor utmaning i början, konstaterar Tiyodora Abdulahad.

– Och för tre av dem är det första gången, säger hon.

Den kombinerade rollen innebär stora möjligheter att knyta ihop modersmålslektionerna med den övriga undervisningen, något som blivit en hörnsten i Tiyodora Abdulahads arbete.

Under våren arbetar åttorna i svenska som andraspråk med Arkan Asaads ungdomsroman ”Stjärnlösa nätter”. På de lektionerna är Tiyodora Abdulahads roll att stötta, översätta, förklara, pusha och svara på frågor.

På modersmålslektionen i arabiska fortsätter sedan arbetet. Där är det Tiyodora Abdulahad som leder lektionen.

– Då låter jag dem lyssna på boken på arabiska. Sedan diskuterar vi, ställer frågor och hittar nya ord, både arabiska och svenska, säger Tiyodora Abdulahad.

Hon arbetar mycket framme vid tavlan, där hon tillsammans med sina elever översätter och jämför meningar ord för ord – och bygger nya.

– Jag jobbar mycket med grammatik – och där finns det många likheter mellan arabiskan och svenskan, konstaterar Tiyodora Abdulahad.

Digitala hjälpmedel spelar också en stor roll. Som Lexin – ett gratisverktyg på nätet där eleverna kan söka på ord, lyssna på dem och se hur de används i en mening.

”Genom att jobba med moders­målet försöker jag visa att de är starka på andra sätt”, säger Tiyodora Abdulahad.

Att börja med att bara sätta en bok på svenska i händerna på nyanlända elever fungerar inte, slår hon fast – och även om modersmålet spelar en stor roll för att hjälpa eleverna att erövra svenskan så behöver allt börja i en annan ände, menar Tiyodora Abdulahad.

– Mitt uppdrag är först och främst att stärka deras självkänsla och trygghet. Att de ska kunna vara stolta över sina språk, hemländer och kulturer. När nyanlända elever kommer hit känner de sig svaga, utanför och osäkra. Genom att jobba med modersmålet försöker jag visa att de är starka på andra sätt.

Vägen till ett nytt samhälle – och ett nytt språk – kan kännas oöverkomlig.

– De drömmer om en bra framtid och har gnistan, men ser att deras kunskaper inte räcker. Det kan göra mig ledsen att se.

Själv flyttade hon från Syrien till Sverige i början av 1990-talet, erfarenheter hon ofta delar med sig av till sina elever.

– Jag berättar att jag mådde jättedåligt i början. Jag kunde franska och arabiska och började kämpa med svenskan. Efter nio månader hade jag klarat sfi – och därifrån fortsatte jag kämpa, säger Tiyodora Abdulahad, som i Syrien arbetade som gymnasie-lärare.

– Jag brukar säga ”föreställ er en bild och ni kommer att hamna där, ni kommer att fixa det. När jag kom till Sverige kunde jag ingenting.”

Genom åren har hon samlat på sig många skäl att tro på just det. Som när hon får veta att tidigare elever kommit in på naturprogrammet eller börjat plugga till läkare.

Carla Jonsson, docent i tvåspråkighet vid Stockholms universitet.Att ta hjälp av modersmålet för att lära sig ett nytt språk är ingen ny idé, förklarar Carla Jonsson som är docent i tvåspråkighet vid Stockholms universitet.

– Jag brukar förklara att modersmålet kan liknas vid ett träd som består av grenar med en mängd begrepp och uttryck. Och om man då inte tillåts använda det när man ska lära sig ett nytt språk utan börjar på ett helt nytt träd så blir det svårt. Det finns studier som visar att det gynnar språkinlärningen om man tillåts dra paralleller mellan språken.

Att i skolan arbeta parallellt med att utveckla både elevernas modersmål och svenska är inte alltid möjligt, helt enkelt eftersom alla lärare inte kan alla elevers modersmål. Många lärare kan nog känna igen sig i att vara hänvisade till kroppsspråk och gester.

Det fungerar också, även om det är svårare och innebär en omväg, konstaterar Carla Jonsson.

– Det är som att lärare som undervisar i engelska inte skulle kunna använda svenska för att förklara eller dra paralleller mellan språken.

Också Carla Jonsson ser vinster med att koppla ihop modersmålsundervisningen med andra ämnen. Bland annat för att få modersmålsämnet att kännas mer meningsfullt för eleverna.

– Inlärningen i båda ämnena blir ofta mer givande om man bygger broar mellan dem – och det är därför vissa lärare vill jobba så. Tyvärr ser man inte alltid modersmålsläraren som en del av kollegiet eftersom hen ofta arbetar på flera olika skolor. Ibland vet lärarna på en skola kanske inte ens vem modersmålsläraren är, säger hon.

 

Det är en situation som Tiyodora Abdulahad känner igen sig i. Innan hon började arbeta heltid på Scheeleskolan för 14 år sedan delade hon sin tid som modersmålslärare mellan fyra olika skolor i Köping.

– Jag stressade otroligt mycket. Jag var tvungen att ringa runt och se om eleverna överhuvudtaget var i skolan eller om det blivit schemaändringar. Jag behövde hitta undervisningsmaterial och ha kontakt med föräldrar på alla skolorna. Jag kunde inte fokusera.

Situationen gjorde också att hon kände sig utanför. Att lektionerna ofta låg på eftermiddagarna gjorde det svårt att delta i kompetensutveckling och konferenser.

Men det fanns andra lärare som uppmärksammade hennes situation.

– De sa att jag kommer bli sjuk om jag fortsatte jobba som jag gjorde. De såg hur jag stressade och sa att jag inte kommer orka – och till sist gjorde jag inte det. Tack och lov fick jag till slut möjlighet att börja jobba heltid på Scheeleskolan i rollen som jag har i dag.

Liknande villkor är vardag för många av Sveriges modersmålslärare. När Lärarnas Riksförbund för ett par år sedan undersökte modersmålslärarnas situation, svarade en tredjedel av lärarna i undersökningen att de inte tillhör något lärarlag – och över hälften att de inte kände någon eller mycket liten tillhörighet till resten av lärarkollegiet. Nästan nio av tio modersmålslärare uppgav att de undervisade sina elever efter skoltid.

Även i Tiyodora Abdulahads nuvarande roll har det funnits perioder med för hög arbetsbelastning.

– Jag har försökt bromsa lite och har delat upp mina timmar på ett bra sätt. Som lärare behöver man kunna planera sin tid. Samtidigt har jag bra kontakt med min chef och kan komma och prata om det blir för mycket – och det gör jag.

Tiyodora Abdulahad hoppas att fler skolledare ska uppmärksamma modersmålslärarnas situation.

– Om man vill att den här undervisningen ska utvecklas på ett bra sätt så måste man kämpa för lärarna. De behöver känna sig trygga och viktiga för skolutvecklingen, säger Tiyodora Abdulahad, som också ser att arbetet med just nyanlända elever behöver större resurser.

Vilka språk som kommer krävas i framtiden vet vi inte, men vi vet att språkkunskaper kommer behövas.

Carla Jonsson tycker att modersmålsundervisningen behöver få kosta – och inte bara för att den kan snabba upp vägen till svenskan.

– Många vill fokusera på hur viktigt modersmålet är för inlärningen av svenska – och det är det – men man måste också komma ihåg att ett språk har ett värde i sig.

I sin egen forskning har Carla Jonsson undersökt hur flerspråkighet kan vara en tillgång både för individen och samhället.

Ett starkt modersmål kan innebära allt från bättre möjligheter till kommunikation med sina föräldrar till större chanser på arbetsmarknaden, påpekar Carla Jonsson.

– Jag håller helt med om att alla elever behöver få möjlighet att lära sig svenska för att kunna bli aktiva samhällsmedborgare. Samtidigt finns det inget som säger att det är just svenskan som kommer ge en jobbet. Det kan lika gärna vara engelska eller arabiska, säger Carla Jonsson.

– Vilka språk som kommer krävas i framtiden vet vi inte, men vi vet att språkkunskaper kommer behövas.

Och skolan kan göra flera saker för att visa att elevernas olika språk är något värdefullt, menar Carla Jonsson. Bland annat att se över schemat.

– Jag har hört exempel där elever tvingats välja mellan modersmålsundervisning och lunch. Det är inte rimligt, säger Carla Jonsson.

– Men jag har också sett positiva exempel, som samarbeten mellan modersmålslärare och andra lärare och stora skyltar som informerar om vilka olika modersmål som talas på skolan.

Jag är inte bättre än andra, men jag har ett stort hjärta och kanske lite mer engagemang. 

Också föräldrar kan spela stor roll för att få elever att se värdet av sitt modersmål, menar Carla Jonsson. Även Tiyodora Abdulahad betonar föräldrarnas roll.

– Att ha dem med på tåget leder till bättre resultat. Det kan handla om att fråga sina barn vad de gör i skolan och vad de har fått för läxor, säger Tiyodora Abdulahad, som också ser föräldrarna som en viktig länk mellan hemmet och skolan.

Som studiehandledare händer det att hon har sms-kontakt med föräldrar på arabiska – även utanför skoltid. Och hon stänger inte dörren för eleverna även när det handlar om att vara ett stöd i det som går bortom skolämnena.

Tiyodora Abdulahad ser inget problem med att också se sig som kurator, något som långt ifrån alla lärare tycker ingår i rollen.

– Jag är inte bättre än andra, men jag har ett stort hjärta och kanske lite mer engagemang. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Statsbidrag

Kommunen la statsbidrag för likvärdighet på rektorslöner

Statsbidrag 

Härryda kommun får skarp kritik för sin hantering av statsbidraget för ökad likvärdighet. Trots varningar har kommunen valt att lägga riktade pengar på annat än de var avsedda för – bland annat rektorslöner.

Skolverket: ”Det blir bevakning på Härryda”

Statsbidrag 

Chefen för statsbidragsenheten på Skolverket reagerar när Skolvärlden informerar honom om bidragen till Härryda. 
– Vi kommer att följa upp det här när pengarna är använda. Det blir en bevakning på Härryda, säger Andreas Spång.

Annons
Annons
Annons

Skolans mentorssatsning ska locka fler behöriga lärare

Arbetsmiljö

På Pajala centralskola infördes heltidsmentorer i höstas för att underlätta för lärarna. Nu hoppas fack och lärare att satsningen utökas – och att införandet kan locka fler behöriga lärare till kommunen.

Lärarnas vanligaste frågor om betyg

Betyg och bedömning

Hur ”särskilt beaktar” man provresultat, och var går gränsen för F? Det är betygstider och Skolverket tar just nu emot tusentals frågor från lärare som söker tydlighet.

Annons
Annons

Forskaren: Appar lika effektiva som läs- och skrivträning

Tekniska hjälpmedel

Elever lär sig att läsa och skriva lika bra av att använda appar som av att träna på traditionellt vis. Men bara om de har skriv- och lässvårigheter, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.

Annons
Lön

Hot om strejk i Norge – lärare kräver bättre lön

Strejk

Det kan bli lärarstrejk i Norge på fredag. Tusentals lärare står redo att gå ut i strejk om parterna inte når en överenskommelse kring löneutvecklingen.

Så mycket ökar lärarlönerna

Löner

Lärares löner fortsätter öka. Enligt ny statistik fick både gymnasielärare och grundskolelärare en tusenlapp mer i plånboken varje månad under 2018.  

Hon fick Pennsvärdet 2019: ”Började gråta när jag fick beskedet”

Pennsvärdet

Pedagogiska par, trelärarsystem och enskilda samtal med 43 elever varje vecka. Under tjugo års tid har läraren Pavlina Spanos utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt på Enbacksskolan i Tensta. Nu tilldelas hon Pennsvärdet.

Otrygga arbetsmiljön på skolan får fler lärare att sluta: ”Inte hållbart”

Arbetsmiljö

Lärare och fack har slagit larm om kaoset på Vivallaskolan i Örebro med sjukskrivna lärare och ordningsproblem. Nu lämnar fler behöriga lärare skolan.

För få sökte lärarutbildning – nu ställs den in

Lärarutbildning

Det blir inga antagningar till Karlstads lärarutbildning som kombinerar studier med jobb. För få har sökt för att det ska fungera ekonomiskt.

Lärarmarschen

Lärarmarschen tog över gatorna i Göteborg

Lärarmarschen

2000 lärare protesterade i Göteborg på söndagen för en dräglig arbetsmiljö och mot sparkrav på skolan.
– Sådana här gräsrotsinitiativ visar tydligt att situationen inte håller. Det är bra att lärarna säger ifrån, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén som deltog i protesterna.

Här protesterar tusentals mot nedskärningarna i skolan

Lärarmarschen

”Vi bygger, bygger upp och ni river, river ner” skanderade flera tusen personer som samlats på Mynttorget i Stockholm. Under lördagen protesterade lärare mot nedskärningarna och en allt tuffare arbetsmiljö i landets kommuner.

Alla nedskärningar får lärarna att koka

Spara på skolan

Inför valet 2018 talades det om satsningar på skolan. I verkligheten har det blivit precis tvärtom. Under rubriken ”effektiviseringar” skär kommuner över hela Sverige i anslagen till skolan.
 – Många lärare mår mycket dåligt, säger Peter Nilsson, LR:s kommunombud i Sjöbo.

”Fler lämnar yrket på grund av arbetsmiljön”

Demonstration

På lördag går Malmös lärare samman i en protestmarsch mot nedskärningar i skolan.
– Det kommunen kallar för effektiviseringar bryter mot vårt kollektivavtal, säger LR:S distriktsordförande Catharina Niwhede.

Anna Ekström om marschen: ”Jag välkomnar det”

Lärarmarschen

I helgen samlas lärare i hela Sverige för att demonstrera mot nedskärningar i skolan och ohållbar arbetsmiljö.

Protest mot skolnedskärningar: ”Lärarna går på knäna”

Lärarmarsch

På lördag samlas lärare i Jönköping för att protestera mot kommunens skolnedskärningar.

Nedskärningarna i Umeå slår hårt mot grundskolan

Nedskärningar

Besparingar på skolan i Umeå har framförallt drabbat grundskolan. Arbetsbördan ökar och lärare får vikariera för varandra.
– Vi får fler moment och saker som ska göras på färre händer, säger Dan Åberg biträdande kommunombud i Umeå.

”Lärarmarschen är bara början”

Spara på skolan

Lärarna i Uppsala har fått nog av kommunens besparingar på skolan. På lördag samlas demonstranter för att protestera mot nedskärningarna.

”Många uttrycker frustration för hur de ska orka”

Nedskärningar

I Huddinges budgetförslag för 2020 väntas besparingar på 35 miljoner. Nu protesterar lärare från kommunen i Lärarmarschen.
– Allting ska bli så effektivt – många uttrycker frustration för hur de ska orka, säger specialläraren Elisabet Engberg.

”Det handlar om våra sämre arbetsvillkor”

Demonstration

I helgen samlas lärare i sex svenska städer för att demonstrera mot nedskärningar i skolan. Gymnasieläraren Mattias Axelsson i Göteborg hoppas att det kommer ge lärarna en gemensam styrka.

Alexander Skytte bloggar: ”Marschen har börjat – och vi kommer inte att stanna”

Lärarmarschen

"Dagen D närmar sig då förskolans, skolans och fritidshemmens yrkesgrupper kommer manifestera mot nedskärningar och en fortsatt försämrad arbetsmiljö." Det skriver Alexander Skytte, grundare av Lärarmarschen och bloggare på Skolvärlden.

Kortare förberedelseklass ledde till gymnasiebehörighet

Nyanlända

På Renforsskolan i Vindeln har man kortat ned förberedelseklassen för nyanlända och resultaten har gått upp. Nu blir majoriteten behörig till gymnasiet.
– Vi gör på ett annat sätt och det har visat sig ge väldigt fina resultat, säger Lligo Matson, lärare i matematik och NO.

Stockholm sämre än snittet på att erbjuda särskilt stöd

Särskilt stöd

Stockholms stad har anmälts till Skolinspektionen för bristande stöd till elever. 

Lärare hängdes ut på sociala medier

Sociala medier

Lärare i Skövde hängdes ut på Instagram – och facket menar att skolan inte gör tillräckligt för att stoppa det.
– Som det är nu är risken stor att många lärare kommer att fortsätta utsättas, menar kommunombudet Johan Østerstrøm.

Betyg

660 lärare i upprop: Provbetyget lurar elever och föräldrar

Betyg

Mer än 660 lärare har gått samman i ett upprop om hur det sammanvägda betyget på nationella proven lurar elever i engelska.

Läraren på spetsutbildningen: Finns elever som inte skulle känna sig hemma

Spetsutbildning

Spetsutbildningarna på högstadiet och gymnasiet är uppskattade – men tillgängligheten är inte likvärdig över skolsverige. 

Här tvingas lärarna undervisa i korridorerna

Arbetsmiljö

Håstaskolan i Hudiksvall har i flera år haft problem med brist på utrymme. Lärarna sitter med eleverna i korridorer och skolans bibliotek när det inte finns någon plats. 

Framtidsarbetet i fokus på LR:s extrakongress

Fackligt

Lärarnas Riksförbund höll i veckan en extrakongress i Stockholm för att stämma av framtidsarbetet inom förbundet. 

Lista

Ny rankning: Bästa och sämsta skolkommunerna

Lista

Hur lyckas din kommun med skolan utifrån sina förutsättningar? En ny ranking försöker ta reda på just det – och Bengtsfors hamnar i topp. 

”Skolan har förlorat fotfästet”

Debatt

”Vi skulle kunna bygga en ny modern vision om god och framgångsrik undervisning. Många väntar ivrigt på en Ellen Keys efterträdare”, skriver Rolf Ekelund, filosofie magister och utbildad ämneslärare.

Kommentera
Matematik

Forskning: ”Problemlösning måste bli större i matematiken”

Matematik

Rutinuppgifter och utantillinlärning är det som dominerar matematikundervisningen. Men forskningen pekar på problemlösning för att eleverna ska utvecklas.

Arbetsmiljö

Arbetstidsmodell minskade extraarbetet för lärarna

Arbetsmiljö

På Ferlinskolan i Filipstad används en arbetstidsmodell för att undvika extraarbete för lärare. 

Per Måhl: ”Digitala lärplattformar förstör betygssättandet”

Betyg

Bedömning och betygssättning hör inte hemma i de digitala lärplattformarna menar betygsexperten Per Måhl.
– Jag anser att de digitala lärplattformarna förstör betygssättandet.

Majoriteten av lärarna planerar lektioner utanför arbetstid

Arbetsmiljö

I en enkät från Karlstads universitet med 2 200 lärare säger majoriteten att de jobbar med sin lektionsplanering och efterarbete utanför arbetstiden.

Religiösa föräldrar pressar lärare att ändra undervisningen

Skolinspektionen

En skola i Jukkasjärvi hotas med vite på en halv miljon. Föräldrar har pressat lärare till att undvika obligatoriska moment i undervisningen – bland annat är sex- och samlevnadsundervisningen bristfällig på skolan och lärare undviker populärmusik i undervisningen.

Ny granskning: Särskolan får mindre stöd och uppmärksamhet

Särskola

En granskning från Riksrevisionen visar att grundsärskolan inte får samma stöd och uppmärksamhet från regeringen och Skolverket som grundskolan. Bland annat får grundsärskolan färre bedömningsstöd och sämre kunskapsuppföljning än andra skolformer.

Kristina: Därför är jag studie- och yrkesvägledare

SYV

Kristina Salenstedt Linder är studie- och yrkesvägledare på Blackebergs gymnasium i Stockholm. Här berättar Kristina om varför hon är syvare – och vad hon skulle vilja förändra.

Ann-Charlotte: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Ann-Charlotte Jönsson i Mörrum om varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Skolinspektionen: Lärare gör fel vid betygssättning

Betyg

Elevernas kunskaper utvärderas inte tillräckligt vid betygsättning vilket riskerar att ge eleverna olikvärdiga betyg. Det slår Skolinspektionen fast i en granskning som gjorts inom kursen svenska 3 på gymnasiet.

Skolans ledning åtalas – skulle starta bank med skolpengen

Brott

Fem tidigare styrelseledamöter i friskolekoncernen Al-Azhars stiftelse åtalas för grova ekobrott. Den tidigare styrelsen misstänks ha låtit föra ut elva miljoner kronor ur skolverksamheten för att starta en bank.

Skadestånd till facken efter att kommunen bröt mot MBL

Fackligt

Staffanstorps kommun har utestängt fackförbunden från budgetarbetet – två år i rad. Nu tvingas de betala 200 000 kronor för brott mot medbestämmandelagen.

Debatt

”LR behöver förtydliga arbetstiden”

Debatt

”Jag yrkar att LR förtydligar för medlemmarna att enligt avtalet ska lärare arbeta 45,5 h”, skriver Lars Thomsen i Jokkmokk.

Kommentera
Hej, lokalombud!

Stellan i Norrtälje: Därför är jag lokalombud

Lokalombud

Stellan Armandsson är lokal- och huvudskydsombud i Norrtälje. Han tycker det är viktigt att känna solidaritet med medlemmarna och göra deras situation bättre.

Betyg

Föräldern skällde ut mig i mitt eget hem

Blogg

”Där i mitt eget kök skällde en för mig främmande person ut mig. Jag kommer ihåg min utsatthet. Oron som samtalet väckte hos mig”, skriver läraren Karin Boberg.

OECD-rapporten som g(l)ömdes bort

OECD-rapport

”Det här var alltså något som Carl Bildt och de andra i den regeringen kände till. Ändå valde man att genomföra reformer på det sätt man gjorde.”
Per Kornhall har läst den g(l)ömda rapporten om svensk skola.

Lärarstrejk

Strejkande lärare i Polen: ”Vill behandlas med värdighet”

Strejk

Lärarstrejken i Polen avslutas tillfälligt efter nästan tre veckors protester – men det betyder inte att kampen är över enligt facket. Lärarna tänker ta upp strejken i höst om inget förändras.

”Spara inte på skolan – satsa istället”

Debatt

”Kommuner som satsar mera målmedvetet, strukturerat och långsiktigt på att få eleverna och lärarna att må bra fysiskt mentalt och socialt kommer att gå vinnande ur det här”, skriver Acki Wästlund.

Kommentera
Hot och våld

Var fjärde lärare har utsatts för hot och våld

Undersökning

Var fjärde lärare uppger att de har utsatts för hot och våld under det senaste läsåret. Det visar Skolverkets senaste attitydundersökning.

Sofia: Därför är jag lärare

Jag är lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Sofia Björk i Malmö om varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Forskning om särskilt begåvade elever – med lärarna i fokus

Särskild begåvning

Forskningen om särskilt begåvade barn utgår ofta från elevens perspektiv. Men i Elisabet Mellroths nya avhandling får lärarna stå i centrum.

Jonas Linderoth är tillbaka från tystnaden: ”Är orolig hela tiden”

Intervju

Jonas Linderoth lever fortfarande med konsekvenserna av att för en kort stund under 2016 ha varit skoldebattens mest kontroversiella person.

Reportage

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Tiyodora är länken till modersmålet

Modersmål

På Scheeleskolan i Köping hänger den arabiska modersmålsundervisningen ihop med resten av undervisningen. Länken heter Tiyodora Abdulahad som i fjol prisades för sitt arbete.

Granskning undervisningstid

Lärarnas undervisningstid har ökat med två veckor per läsår

Granskning

Under 2000-talet har grundskole- och gymnasielärarnas genomsnittliga undervisningstid ökat med motsvarande två veckor per läsår. På många skolor tas det inte längre in vikarier när lärare är korttidssjuka eller behöver vabba, visar en ny undersökning.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons