student_campus
Lärarutbildningen

UKÄ: Därför hoppar fler av utbildningen

Sverige behöver fler lärare. Men med fler platser på lärarutbildningen följer lägre betygsnivå på de antagna, och fler avhopp, enligt UKÄ:s nya årsrapport.

Avhopp på lärarutbildningen
  • På grundlärarutbildningen hoppar 35 procent av studenterna med lägst gymnasiebetyg av, men 13 procent av dem med högst betyg.
  • På ämneslärarutbildningen hoppar 15 procent av de med högst betyg av utbildningen, men 54 procent av dem med lägsta betygen.
  • En jämförelse med sjuksköterskeutbildningen visar inte samma samband mellan betyg och tidiga avhopp.

Källa: Universitetskanslerämbetet.

Å ena sidan finns ett ökat söktryck på lärarutbildningen och en fortsatt lärarbrist i hela landet, vilket öppnar för att öka antalet platser på utbildningen. Å andra sidan visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) tidigare rapport från januari i år att studenter med lägre betyg – alltså de som kommer in om antalet platser ökar – är mer benägna att hoppa av.

– Jag delar den problembild som UKÄ visar upp. Framför allt i den långa ämneslärarutbildningen så ser man att när fler studenter kommer in med för låga betyg så blir avhoppen fler. Bygger man då ut lärarutbildningen utan att söktrycket ökar ytterligare så ökar risken för avhopp ännu mer, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Hela 54 procent av studenter med de lägsta betygen hoppar av ämneslärarprogrammet. Bland dem med de högsta betygen ligger avhoppen på bara 15 procent. Det talar för att öka intagningskraven till lärarutbildningen istället för att bredda den.

– Det är något vi får titta på. Vi ser ju fortfarande att det finns ett stort behov av att utbilda fler lärare, samtidigt som vi vill göra det lättare för redan yrkesverksamma att komplettera en annan utbildning för att uppnå lärarbehörighet, säger Helene Hellmark Knutsson.

Regeringen ser över arbetet med att utvärdera förkunskaper och hitta rätt påbyggnadsutbildning för de som vill växla från ett annat yrke till att bli lärare. Helene Hellmark Knutsson vill inte kommentera vad som ska komma ut av det konkret, men erkänner att systemet inte är helt smidigt ännu.

– Å ena sidan vill universitet och högskolor veta att man examinerar rättssäkert, men å andra sidan ser vi ett behov av nationell samordning vad gäller att bedöma reell kompetens, och kanske även för att bedöma förkunskaper. Här behöver lärosätena bra stöd för att kunna ge bra information om vägarna in.

Kommentera