katarina-reineck-lon

Katarina Reineck har arbetat med lönefrågan under många år under sin tid i LR:s styrelse.

Kongress

”Trappsystem ska ge lärare lön efter beprövad erfarenhet”

Förslag på en ny lönemodell för att säkra lärares kompetensutveckling. Det blev resultatet av LR-kongressens beslut.
– Många lärare vill ha ett tarifflönesystem där lönen växer med erfarenhet, säger Katarina Reineck.

Utgångspunkten i förbundsstyrelsens proposition om lärarlöner handlar i mångt och mycket om att lärare i dag har en väldigt liten förståelse för varför man har den lönen man har.

– Man upplever inte att erfarenhet och ökad kompetens genererar en högre lön. Det gör att det finns en dålig tilltro till det lönesystem som vi har, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en tidigare intervju med Skolvärlden inför kongressen.

Lärarnas Riksförbunds styrelse har därför sagt att man vill ha ett annat lönesystem som baseras på erfarenhet, yrkesskicklighet, förtjänst och formella meriter.

Katarina Reineck, som under tisdagen slutar som ledamot i förbundsstyrelsen, har under tolv år suttit i förbundsstyrelsen och arbetat med frågan om ett nytt lönesystem för lärare.

Under årets kongress har hon tillsammans med Lars Windisch, tidigare ledamot i LR:s förbundsstyrelse, ansvarat för att svara på frågor i utskottet.

– För min del är det här en hjärtefråga som jag har drivit många år i Lärarnas Riksförbund. Mitt mål har varit att vi ska presentera en ny modell för att bättre kombinera och säkra upp lärares kompetensutveckling kopplat till ett lönesystem. 

Katarina Reineck upplever inte att lönesättningen av lärarna är förståelig i dagsläget.

– Lärare har blivit lönesatta i många år utifrån att du har gjort saker utöver undervisningen, det tycker inte jag och många lärare om. Vi förutsätter att om lärare meriterar sig och är inne i ett system där man ständigt arbetar med vetenskaplig och beprövad erfarenhet i undervisningen, då kommer det att hända saker. 

Hon menar att eftersom läraryrket till stor del är ett ”vi-arbete”, där man tillsammans ska driva eleverna gemensamt, så behöver professionen en förståelig och rationell bas för lönesättning. Dagens nyckfulla lönesättning skapar oro.

– Sverige är ett av få länder i världen som har ett lönesättningssystem som inte är ett trappsystem, det vill säga uppmärksammar erfarenhetens bidrag till skolresultaten. Vi övergav lönetrapporna på 90-talet som sista fackförbund i Sverige.

Hur skulle det nya lönesystemet kunna se ut?

– Det är framtaget av professionsutredningen. Det har också visats sig i forskningsstudier att erfarna lärare har en bra mycket bättre undervisning. Lönetrapporna som fanns förr motiverade den punkten på ett bra sätt. Sedan har du skicklighetsförtjänst och meriter som vi vill lyfta fram. Du ska fortbilda dig regelbundet med syfte att det ska gynna undervisningen, det ska märkas både i yrkesskickligheten och lönekuvertet att du har meriterat dig.

Under kongressen kom det fram att fackets medlemmar vill ha tillbaka lönetrapporna, berättar Katarina Reineck.

– Lärare tror inte på att delarna med skicklighet och förtjänst ska finnas kvar som en bottenplatta, utan många vill i stället ha ett tarifflönesystem där lönen växer med kontinuerlig fortbildning och erfarenhet. Ovanpå det så kan man säga att extraarbete av olika slag även kan innebära dusörer.

Hur ska facket lyckas driva igenom det här?

– Det är en start att vi får acceptans för tankemönstret. Utredningen om professionsprogram är inte sjösatt. Det finns en misstänksamhet i riskdagen mot att inte ha individuell lönesättning, och vad den grundar sig i vet jag inte. Man är kanske kvar i tänkandet med mätning och new public management, det vill säga lärares högre elevbetyg ger högre lön.

Hur ser du på chanserna att få till en förändring i frågan?

– Jag ser att de är stora. Anna Ekström och OECD har uppmärksammat Sverige hela tiden och säger att vi behöver uppvärdera läraryrket. Det otydliga lönesystemet ingår här. Jag tror att vi inom kort kommer att få acceptans för det nya lönesystemet.

Kommentera