Annons
”Ett tidigt skolmisslyckande ska inte få definiera en elevs framtid”, skriver Maria Nilsson.

”Tre skolområden där regeringen måste göra mer under coronakrisen”

Publicerad 27 maj 2020

Relaterat

Debatt ”Här behöver regeringen komma med ytterligare åtgärder för att dessa elevers rättigheter och möjligheter till en bra utbildning inte begränsas ytterligare”, skriver Maria Nilsson, riksdagsledamot (L) i Göteborg.

I tider av kris är det alltid de mest utsatta i samhället som drabbas hårdast. Det finns redan nu sådana tecken på detta inom skolområdet. Låt mig ge tre exempel inom skolans värld där vi inte gjort tillräckligt. Här behöver regeringen komma fram med ytterligare åtgärder för att dessa elevers rättigheter och möjligheter till en bra utbildning inte begränsas ytterligare.

Det första exemplet kommer från Specialpedagogiska skolmyndigheten som slår fast efter egna undersökningar att så många som 80 procent av gymnasieeleverna delvis eller inte alls kan ges något stöd i den situation med distansundervisning som gymnasiet är tvingat att förhålla sig till. Det handlar om elever som kan ha haft stöd av en specialpedagog eller speciallärare men i den situation som gymnasieskolan befinner sig i är det stödet svårare att ges på distans och digitalt.

Ett tidigt skolmisslyckande ska inte få definiera en elevs framtid.

De andra två exemplen kommer från vuxenutbildningen. De elever som idag befinner sig inom vuxenutbildningen är i allmänhet elever som har flera skolmisslyckande bakom sig. Det kan vara elever som har en diagnos som skolan tidigare inte har klarat av att hantera, elever som lider av psykisk ohälsa och av den anledning inte klarat av att den ordinarie skolgången eller elever som kom till Sverige sent och har begränsningar i svenskkunskaper. Oavsett orsak så fyller vuxenutbildningen en viktig funktion. Ett tidigt skolmisslyckande ska inte få definiera en elevs framtid.

När vi går in i arbetet med att öka satsningarna på vuxenutbildningen måste vi i komma ihåg att den grupp som befann sig inom vuxenutbildningen när krisen började. I den tid som nu väntar med ett massivt inflöde av nya elevkullar till vuxenutbildningen, elevkullar som med all säkerhet står närmare arbetsmarknaden är det oerhört viktigt att inte glömma bort den första gruppen. Den som nu kommer att behöva än mer stöd för att komma ut på en förändrat och än mer konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Den skolform som har haft störst utmaningar att anpassa sig till den nuvarande situationen är svenska för invandrare (SFI). På SFI finns många elever som saknar egna datorer och därtill inte har stabil internetuppkoppling. Att studera på distans är tufft nog men att studera på distans via en mobil säger sig självt är betydligt tuffare. Dessutom är det svårare att bedriva undervisning på distans när språket är begränsat.

Det riskerar att leda till att SFI elever får stora kunskapstapp, tappar förankringen och kontakten med skolan och framför allt försenare integrationen och försvårar förutsättningarna att komma in på svenska arbetsmarknad. Redan före coronapandemin fanns många utmaningar inom SFI såsom låg andel behöriga lärare, behov av att stärka kvaliteten och öka genomströmningen.

Det måste också erkännas att vuxenutbildningen (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna) sedan tidigare inte sällan är styvmoderligt behandlad i svenskt skolsystem. Ofta den skolformen som inte alls omnämns. Det är att underskatta den betydelse som vuxenutbildningen har och den betydelse som den kommer att få framöver. Det är också att underskatta den dedikation och lojalitet mot elever och tron på vuxenutbildning som skolform som finns bland nästan alla som arbetar med detta.

Lärarna fortsätter att bedriva ett fantastiskt arbete i den situationen som vi befinner oss i nu men det saknas förutsättningarna för att alla elever ska få en god utbildning där behövs ytterligare åtgärder från regeringen.

Maria Nilsson, riksdagsledamot (L) Göteborg och ledamot i utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons