oecd_framtid
Foto: Huang Zheng/Shutterstock
OECD

OECD: Trenderna som påverkar utbildningen

Världen förändras – och utbildningen måste hänga med. OECD:s avdelning för utbildningsforskning och innovation (CERI) har identifierat 70 trender som måste beaktas vid planering och utveckling av skola och utbildning. 
Trenderna delas in i fem områden:

En förändrad global maktbalans 

  • Den ekonomiska makten hamnar alltmer i öst, med Kina och Indien på stark frammarsch. Det påverkar migration, mobilitet och marknaden för högre utbildning. OECD spår att fler kommer flytta på sig redan på gymnasienivå för att få den utbildning de vill ha. Språkkunskap kommer få större betydelse.

Demokrati och medborgarskap

  • Andelen röstande sjunker men många unga visar ett starkt engagemang för olika frågor på sociala medieplattformar. OECD slår fast att vi behöver fundera över hur vi med utbildning kan främja engagemang och ge unga en röst i samhället. Vi behöver också fundera över hur vi kan balansera olika gruppers rättigheter och intressen och främja jämlikhet. Det kräver mer träning i exempelvis flexibilitet, analytiskt och kritiskt tänkande och respekt för andra. 

Ett förändrat säkerhetsläge

  • Klimatförändringar, terrorism, nätsäkerhet och kontroll över nätdata är frågor där utbildning spelar stor roll för människors förmåga att hantera konkreta problem och deras möjligheter att förstå vad som händer. Skolan behöver också förbereda sig med planer för klimatutlösta katastrofer och ta med klimatförändringarna i beräkningarna för det dagliga arbetet.
    – Det ska finnas möjlighet till kontinuitet i undervisningen även vid en ökning av extrema väderhändelser, säger Tracey Burns, chefsanalytiker vid CERI.

Ökad livslängd och åldrande befolkningar

  • De traditionella mönstren där vi är hos samma arbetsgivare länge försvinner alltmer och fler kommer fungera som frilansare. Nya modeller för lärande kan behövas när fortbildning genom jobbet blir mer ovanligt.

Förändrade kulturmönster 

  • Sådant som vår syn på ägande förändras och vår känsla av tillhörighet skiftar från traditionella sammanhang som lokalsamhället, kyrkan eller arbetsplatsen till olika sorters nätverk. 
    – OECD vill bidra till att stärka förmågan att prata om möjligheter och hot som ligger en bit fram i tiden inte bara för att förbereda utbildningen på förändringar utan också för att bidra till tänkande kring hur utbildning kan påverka själva trenderna, säger Tracey Burns.
Kommentera