Elev undervisas av lärare på distans.

8 av 21 regioner har en generell rekommendation om att det ska bedriva delvis fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet, enligt TT.

| Foto: Shutterstock
Corona

Trots FHM:s nya råd – skolor fortsätter undervisa digitalt

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning i gymnasiet har slutat gälla. Ändå fortsätter många att undervisa digitalt.
– Generellt har arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att skydda lärare och övrig skolpersonal, säger Hanna Meijer Holmqvist, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Dalarna.

I mars meddelades att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör att gälla den 1 april.

– Det kommer nog ses som ett glädjebesked för många gymnasieelever, och det glädjer förstås också mig. Men ingen ska tolka detta som att vi blåser faran över, sa utbildningsminister Anna Ekström (S) vid pressträffen då beslutet presenterades.

Beskedet innebär att det inte längre finns en nationell rekommendation om blandning mellan distansundervisning och undervisning på plats. Däremot finns fortfarande möjlighet att besluta om distans på lokal eller regional nivå. I nuläget utnyttjar 8 av 21 regioner den möjligheten genom en generell avrådan om full närvaro i skolan, enligt TT:s kartläggning.

En av regionerna är Dalarna, vars smittskydd vill att gymnasiet fortsätter på samma distansnivå som tidigare. Beskedet motiveras med att virusläget är för allvarligt för att kunna öppna upp skolans lokaler ytterligare.

Hanna Meijer Holmqvist
Hanna Meijer Holmqvist | Foto: Privat

Hanna Meijer Holmqvist är distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Dalarna, samt föreningsombud och huvudskyddsombud i Falun. Hon påpekar att distansundervisningen har påverkat många elever negativt, men har trots det förståelse för smittskyddets beslut.

– Det är kluvet. Vi ser att många elever inte mår bra av distansundervisningen, samtidigt som vi inte ser generellt att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att skydda lärare och övrig skolpersonal. Det är först nu den senaste tiden som det kommer fler åtgärder. Detta samtidigt som smittan ökar för varje vecka som går. Det är klart att det då skapar oro hur det praktiskt ska gå till utan risk för hälsan, säger hon till Skolvärlden.

Lärarfacket har sedan pandemins start bett om bättre stöd från arbetsgivaren för att kunna bedriva en smittsäker undervisning. Utöver skyddsutrustning till både skolpersonal och elever håller Hanna Meijer Holmqvist fast vid kravet om att lärarkåren bör prioriteras i vaccinationskön. Särskilt nu när man verkligen framhåller hur viktigt det är med elevernas skolgång – då måste man också säkerställa att lärare håller sig friska.

– Lärarna vill göra ett bra jobb och värnar om att eleverna ska få tillgång till så bra undervisning som möjligt, men samtidigt finns en stor oro och rädsla för den egna hälsan som man också måste ta hänsyn till. Man har infört distansundervisning, tillhandahåller från och med nu munskydd från arbetsgivaren när avstånd inte går att hållas samt tittar nu också på andra lokaler, men det är ändå fortfarande trångt i många klassrum och svårt att hålla avstånd.

När regionen kan öppna för mer undervisning i klassrummen är enligt henne oklart.

– Lokalt har vi avstämning varje vecka på förvaltningsnivå. Man får ta det vecka för vecka då smittläget kan ändras snabbt. Man planerar nu från arbetsgivarens sida att utöka undervisningen på plats för det kommunala gymnasiet genom att använda externa lokaler.

I Skåne är den generella rekommendationen redan att så stor del av undervisningen som möjligt sker på plats. I beskedet från smittskyddet nämns att minst två tredjedelar av gymnasieeleverna bör kunna vara i skolans lokaler samtidigt.

Petter Hedström
Petter Hedström | Foto: Andreas Hillergren.

– Vi tycker generellt att det inte är bra att rekommendationen har slopats eftersom det i praktiken innebär att ansvaret på de enskilda huvudmännen har ökar kraftigt, säger Petter Hedström, föreningsombud och huvudskyddsombud för LR i Helsingborg.

För att kunna bedriva undervisning i klassrummen krävs omfattande riskbedömningar, fortsätter han.

– Huvudmannen måste snabbt kunna vidta åtgärder. Det kan antingen vara att man stänger en enskild skola, eller att man skickar hem en enskild klass och isolerar den. Allt för att minska en ökad smittspridning om en klustersmitta skulle uppstå.

Hans bedömning är att gymnasieskolorna har god planering och läget under kontroll, men varnar för att den ökade smittspridningen i Skåne kan förändra situationen.

– Vi vet att skolorna i största möjliga mån har försökt att minimera trängseln genom att bland annat dela upp korridoren i olika filer. Samtidigt går det inte att blunda för att skolan inte är byggd för en pandemi och att den ökande smittspridningen är oroväckande. Det är därför oerhört viktigt att huvudmannen fortsätter vara på tårna, genomför riskbedömningar och tillsammans med oss vidtar de åtgärder som krävs.

Även om de slopade rekommendationerna delvis fjärr och distansundervisning innebär en rad utmaningar, ser Petter Hedström också fördelar med att öppna upp klassrummen.

– Den största oron är att det ska uppstå en klustersmitta där lärare blir sjuka och inte kan bedriva undervisning, vilket i sin tur drabbar eleverna. Samtidigt vet vi att distansundervisningen har påverkat många elever negativt och att det finns en psykosocial aspekt att ta hänsyn samt kunskapstapp.

I Västernorrland rekommenderar smittskyddet, likt i Dalarna, att gymnasiet fortsätter med en kombination av när- och distansundervisning, till och med i vart fall nästa vecka, skriver TT.

I Sundsvalls gymnasium är omkring en tredjedel av eleverna på plats i skolan för närvarande. Målet är dock att öka det till två tredjedelar kommande vecka, förutsatt att man får grönt ljus från smittskyddet, säger verksamhetschef Mikael Öst till nyhetsbyrån.

– Vårt förslag är att årskurs tre kommer att vara inne helt och hållet, alltså enbart ha reguljär undervisning, och att årskurs ett och två kommer att varva distans med närundervisning.

Trycket från föräldrarna är dock stort, fortsätter han.

– Vi har föräldrar som är väldigt upprörda över att barn inte får vara mer i skolan. Och den andra sidan ifrågasätter minst lika kraftigt varför vi över huvud taget tar in elever vid något enda tillfälle. Det är ett korstryck som är svårt att navigera. Därför lutar vi oss mot experters utlåtanden.