asafahlen

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. Foto: Jennifer Glans.

Utbildning

Trots nya miljarderna – satsningen väcker oro

Regeringen miljardsatsar på jobb och utbildning. Lärarnas Riksförbund välkomnar beskedet men oroas samtidigt över satsningen.
– Hur ska vi kunna locka tillräckligt med lärare för att eleverna ska kunna få undervisning och en kvalitativ utbildning? säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade under tisdagseftermiddagen en miljardsatsning på jobb och utbildning.

Totalt handlar det om en satsning på 4,3 miljarder kronor till nästa år. Den största delen handlar om att regeringens satsning på vuxenutbildning, Kunskapslyftet, byggs ut med 18 000 platser nästa år – och 32 000 platser fram till 2021. Satsningen berör yrkeshögskolan, yrkesvux folkhögskolan och andra högskoleutbildningar.

– Det är en stor satsning ur regeringens höstbudget. Samtidigt som att vissa grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden hotar också bristen på kvalificerad arbetskraft, sa statsminister Stefan Löfven på pressträffen.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker att det är en bra satsning, men oroas samtidigt över lärarrekryteringen.

– Det är ett välkommet besked att regeringen bygger ut kunskapslyftet under nästa år. Men hur ska vi kunna locka tillräckligt med lärare för att eleverna ska kunna få undervisning och en kvalitativ utbildning? säger Åsa Fahlén.

Ordföranden menar att det är mycket bra med en reform som stärker individers rätt till utbildning som regeringen presenterat. Men det räcker inte enbart att öka antalet platser.

– För att satsningarna inom Kunskapslyftet ska lyckas krävs det att det är attraktivt att utbilda sig till lärare och studie- och yrkesvägledare, säger hon och tillägger:

– Det är bra regeringen fortsätter satsning på yrkesvux, det är en viktig utbildningsform. Om utbyggnaden ska ge en positiv effekt så måste den åtföljas av kraftfulla insatser på lön och arbetsvillkor för lärare och studie- och yrkesvägledare inom Komvux. 

Dessutom har inga lärare inom vuxenutbildningen fått ta del av det statliga lärarlönelyftet, enligt Lärarnas Riksförbund.

– Regeringen måste därför arbeta för att få fler att vilja arbeta som lärare inom vuxenutbildningen och då finns inga enkla genvägar. Det är nu hög tid att staten och kommunerna skyndsamt enas om en gemensam kraftsamling vad gäller att öka resurser till undervisningen samt förbättra villkoren och statusen för dem som arbetar inom denna skolform, säger Åsa Fahlén.

Kommentera