8_av_10_kommuner_larm_artikel
Kommuner

8 av 10 kommuner: Lärarbristen är akut

Lärare, skollokaler och språkkunniga. Avsaknaden av dessa växer sig större som en följd av höstens flyktingkris. Nu larmar kommunerna om mer hjälp för att klara den stora utmaningen, visar Aftonbladets enkät med 133 av landets kommuner.

Efterfrågetrycket på resurser och mer hjälp till den svenska skolan är större än på länge. Höstens flyktingkris har inneburit att den svenska skolan har vuxit med väldigt många nya elever under kort tid. Nu vädjar landets kommuner om att läget inom skolan är akut.

Aftonbladet har genomfört en enkät där 133 av landets 290 kommuner har deltagit. I princip alla kommuner som svarat i enkäten, 98 procent, berättar att de har rekryterat ny personal till följd av den stora elevökningen, men det tycks inte vara betryggande nog. 82 procent av kommunerna som deltagit i enkäten understryker att de är i nöd av att anställa betydligt fler än så. De flesta kommunerna menar att man skulle behöva anställa mellan en till fem personer fler för att kunna hantera situationen.

En av kommunerna som verkligen försöker rekrytera mer personal är Jokkmokk. Där har man annonserat för fler lärare än tidigare, utökat med fler lärarassistenter i klassrummen och tvingats till att rekrytera fler obehöriga lärare än tidigare. I Älvdalen framställer man situationen som ”pressad” och understryker att det svåraste just nu är att anställa tolkar, elevhälsopersonal och lärare.

Lena Micko (S) är ordförande i Sveriges kommuner och landsting och hon anser att regeringen och kommunerna måste hantera situationen tillsammans för att klara svårigheterna. Lena Micko berättar för Aftonbladet att det handlar om att utföra olika regelförändringar och att minska arbetsbördan hos lärarna.

– Sverige behöver utbilda fler lärare, men det tar tid. Under tiden behöver vi också kunna avlasta lärare genom att ta in lärarassistenter och låna kompetens av varandra. Men vi måste också få till stånd fjärrundervisning och snabbspår för nyanlända lärare, säger Lena Micko.

Vi får inte kasta oss in i kortsiktiga lösningar

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson oroas även han av larmet från Sveriges kommuner. Han menar att det viktigaste för att kunna lösa situationen är att skolreformerna följs.

– Vi har ett ansvar att se till att lyfta skolresultaten i Sverige. Att till exempel höja lärarnas löner och renodla lärarnas arbetsuppgifter kommer få effekter på antalet sökande till lärarutbildningen och höja kompetensen inom lärarkåren. Dessa nödvändiga åtgärder får inte bli några luftslott. Vi får inte kasta oss in i kortsiktiga lösningar som i det långa loppet gör att ännu fler lämnar läraryrket och att allt färre studenter väljer att utbilda sig till lärare, säger han till Aftonbladet.

Det är inte bara personal som det råder stor brist på. Efterfrågan på pengar och skollokaler är stor på många orter. Många kommuner skulle behöva bygga mer, men saknar pengar. Joakim Cannerfors är områdeschef i Borås och han bedömer att hans kommun är i behov av 81 miljoner kronor – ett lika stort årligt tillskott som man fick i fjol.

– I första hand till personal, skolskjutsar, läromedel och förmodligen lokalhyror, säger han och framhåller att hans kommun behöver rekrytera uppåt hundra personer framöver, säger Joakim Cannerfors till Aftonbladet.

Kommentera