mentor
Foto: Peter Rutherhagen
Ny lärare

Trygg i mötet med eleverna

Som en trygg punkt i en omtumlande första tid i yrket. Så beskriver den nya läraren Elnaz Moradi sin mentor och det stöd hon fått från henne. Men det är ett ömsesidigt utbyte där mentorn också har mycket att vinna. 

Tanjas och Elnaz tipsar

Elnaz tips till nya lärare

  • Man måste ställa många frågor – våga göra det. Jag hoppas att alla har lika många hjälpsamma kollegor omkring sig som jag har haft.
  • Askultera på mer erfarna kollegors lektioner – då kan du ta del av deras ledarskap och undervisningsstil och se vad som passar dig själv.
  • Det är viktigt att man redan innan första lektionen känner stöd från sina kollegor så att man inte känner sig ensam.

Tanjas tips till mentorn

  • Ta reda på var den nya läraren befinner sig – alla behöver inte stöttning med samma saker.
  • Personkemin är viktig. Om det inte fungerar så borde det vara rektorns roll att utse en annan mentor.

Jag såg nog Elnaz som en kollega redan från första början, men nu finns det inga tvivel. Hon är verkligen inte ”den nya läraren” längre, så min mentorsroll har jag släppt helt och hållet, säger Tanja Kurvinen som är lärare på Stora Sätraskolan i Gävle. 

Hit till denna 6–9-skola i utkanten av orten kom Elnaz Moradi för snart två år sedan. Då var hon precis färdig med sin lärarutbildning och fick en tjänst med undervisning i svenska, engelska och svenska som andraspråk.

Tanja Kurvinen som undervisar i samma ämnen blev tillfrågad om att ta rollen som hennes mentor.

– För mig var introduktionen jätteviktig, berättar Elnaz Moradi. Jag tyckte att det var så himla mycket i början. Det handlar ju inte bara om att undervisa utan även om att lära känna elever och kollegor, förstå hur organisationen fungerar och allt från betygssättning till utvecklingssamtal. Det är verkligen hundra saker att ha koll på samtidigt.

– Och alla papper och blanketter tyckte du var jobbiga, lägger Tanja Kurvinen till.

Elnaz Moradi beskriver känslan av att inte riktigt ha koll på läget och där blev stöttningen från mentorn jätteviktig. 

– I det här yrket är ju alla uppe i sitt, alla har mycket, så därför var det väldigt skönt att veta att det fanns en utsedd person som jag liksom hade rätt att alltid vända mig till, säger hon.

Tanja Kurvinen fyller i:

– Jag inser ju hur värdefullt det hade varit om jag själv fått en bra introduktion när jag var ny. De flesta kommer nog in i läraryrket med tiden, men jag tror att det går mycket snabbare att bli en bra lärare på det här sättet. Elnaz får mycket gratis jämfört med när jag var ny och det tog mig mycket längre tid att komma dit Elnaz är nu.

Under introduktionsåret hade de sina arbetsplatser bredvid varandra och varannan vecka hade de tid avsatt för mentorsmöte. Ofta blev det långa samtal där de tillsammans reflekte-
rade över aktuella undervisningsfrågor.

Kommunen erbjöd en mentorsutbildning och nätverk med andra mentorer där Tanja Kurvinen fick lite tips och vägledning kring hur introduktionen kunde läggas upp. Hon säger att det är bra att börja i ett årshjul och lägga upp en planering utifrån det som händer på den aktuella skolan under ett läsår.

– Vi har haft gemensamma planeringar och lektioner och jag tror att Elnaz tyckte att det var bra att jag var med och styrde upp ett par arbetsområden i början, säger Tanja Kurvinen. 

– Jag tycker nog att det bästa var att vi träffades regelbundet eftersom vi då kunde ta upp det som var aktuellt. Om jag skulle hålla i ett utvecklingssamtal så satte vi oss ner innan och gick igenom vad jag skulle tänka på. Hur gör man när en tolk är med till exempel. En månad senare var det något annat, svarar Elnaz Moradi.

De besökte också varandras klassrum. Elnaz Moradis tjänst var sådan att hon ofta hade mindre grupper, men hennes mentor tyckte att hon under introduktionsåret också måste få erfarenhet av att leda stora klasser. Därför undervisade Elnaz Moradi ibland kollegans grupper, med kollegan i bakgrunden. Efteråt diskuterade de lektionen.

 – Man vill ju veta! För mig var det jätteviktigt att få höra hur jag uppfattas i klassrummet, säger Elnaz Moradi.

Ledarskap var ett av de ämnen som de fick skäl att diskutera. Elnaz Moradi berättar att det inte var helt enkelt i början. Det fanns elever som ville testa henne eftersom hon var ny, och dessutom ung, lärare.

– Ja, ledarskap har jag nog kommit med mycket tips om. Jag är väldigt noga med att det ska vara lugn och ro och arbetsro innan man går vidare med kunskapsinlärning, säger hennes före
detta mentor och tillägger att hon nu skulle anförtro vilken grupp som helst till Elnaz.

Elnaz Moradi säger att det också var viktigt att få diskutera vilka uppgifter man kan säga nej till, eftersom läraryrket är ett jobb där man kan göra precis hur mycket som helst.

– Vi jobbar med människor och det är inte så tydligt när läraransvaret slutar. Där har det varit extra viktigt med råd om när jag kan säga stopp, det där tillhör inte mitt jobb.

Under samtalet återkommer de till att deras samarbete gynnat dem båda. Ofta blev deras möten långa, livliga samtal.

För Tanja Kurvinen blev det ett tillfälle att reflektera över sitt eget sätt att arbeta.

– Man är aldrig fullärd som lärare så mentorsuppdraget har nog gett mig minst lika mycket. Eftermiddagarna när vi har suttit och pratat, då snurrade mina tankar och reflektioner, tänk om det vore så här eller så här, vad tänker du? Jag har också fått snappa upp nya saker från utbildningen. 

– Man vill ju inte känna sig som en belastning för mentorn, säger Elnaz Moradi. Därför kändes det väldigt bra att Tanja verkligen var intresserad av det vi pratade om. Då blev jag trygg i att vända mig till hennes så fort det var något.

Har läraryrket blivit som du tänkt dig, Elnaz?

– Jag visste inte att det skulle vara så mycket runt omkring. Jag trodde nog att jag bara skulle kunna gå in i klassrummet och undervisa och hade nog inte riktigt tänkt på att jag också måste förhålla mig till hur eleverna mår och vad som händer i deras liv och hela tiden utgå ifrån det. Det var jättesvårt i början, men samtidigt är det ju det som är så fascinerande med yrket. Man kan aldrig förvänta sig att det ska vara på ett givet sätt. 

Kommentera