peter_c_lippman

Arkitekten och skol-designern Peter C Lippman. Foto: Magnus Welander

Lärmiljöer

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Peter Lippman om en tryggare skolmiljö
  • Se till att skapa en miljö där både elever och lärare känner sig sedda.
  • Varva olika typer av studiemiljöer. Utforma skolans salar efter hur de används, inte efter hur man tror att de ska användas. Stora ytor är snygga men inte så bekväma. Stora ytor ses ofta som skolans vattenhål. För mig är inte ett vattenhål en trygg plats.
  • Lär känna dina elever. Det är det mest viktiga.

Peter Lippman pratar ofta om sin förkärlek till hörn. Små krypin där en elev kan få till ett eget studieutrymme. Peter Lippmans tankar om till synes stängda utrymmen verkar först rimma illa med tankar om en tryggare skola som bygger på överblick och öppna ytor.

– Men det är ett misstag om man tror att hörn är ytor som man ska stänga igen. Det är inte syftet. Det underbara med ett hörn är istället att de kan öppna upp mot en större yta. Det viktiga är att få till olika typer av miljöer där du fortfarande känner dig sedd, säger Lippman.

En trygg skola bygger enligt Peter Lippman på en sorts informell övervakning där elever och lärare vet vad som händer samtidigt som det går att skapa egna studiemiljöer.

– Elever blir trygga när de kan umgås. Vi måste därför se till att skapa olika ytor där de kan göra just det, säger han.

Säkra skolor i USA är tyvärr ofta ett aktuellt diskussionsämne i och med landets återkommande skolskjutningar, nu senast i Florida.

– Jag bruka säga att man ska läsa vad NRA (National Rifle Association, amerikansk vapen-lobbygrupp) skriver om säkra skolor. I USA handlar det bara om att hålla folk ute. NRA vill se en skola som liknar ett fängelse med höga murar, få fönster och ingen parkering. Men skulle du vilja vara i en sådan miljö? Vill du att dina barn ska studera där? 

– Visst går det att designa en skola med säkerhet i fokus. De två mest viktiga aspekterna för tryggheten i en skola är ändå för personalen att lära känna sina elever samt att få föräldrar att känna sig delaktiga. Båda handlar om vikten att känna sig sedd, säger Lippman.

I över tjugo år har amerikanen Lippman arbetat med att utforma och designa skolor världen över. Innan dess arbetade han bland annat som lärare i Harlem, New York.

I Sverige har den idag Australien-baserade arkitekten fungerat som bollplank åt skolor i bland annat Huddinge, Katrineholm, Järfälla och Kungsbacka.

När Skolvärlden träffar Peter Lippman är han i landet för att arbeta med utformningen av Nackas kommande kommunala skolor. På plats håller han i workshoppar för lärare och elever.

Inte sällan möblerar han om i klassrum för att se hur lärandemiljön kan bli bättre. Han kommer under intervjun flera gånger in på hur viktigt det är att få till en skolmiljö ”that flows”, där det uppstår ett naturligt flöde av människor.

– Skillnaden från när jag började arbeta med det här på nittiotalet och idag är att jag då älskade öppna ytor i skolan. Min forskning sedan dess visar att lärare ofta har problem att använda dem. Så min fråga idag blir: är ett traditionellt klassrum så hemskt? För mig tillgodoser ett klassiskt klassrum vissa saker för undervisningen. Det viktiga blir sedan att kanske öppna upp klassrummet ut mot en öppen yta utanför eller att försöka få till mindre studiehörn inne i klassrummet.

– Det finns inte en generell lösning här, alla skolor är unika. Men om jag kan vara i en studiemiljö med mina vänner och vet att jag blir sedd, vad kan vara tryggare?

Kommentera