Motiv:
Beställare:
Fotograf:

Tung M-politiker anklagas för maktmissbruk

Ingela Gardner Sundström, en av moderaternas tyngsta kommunpolitiker, anklagas för att utnyttja sin position för att gynna sin egen friskola.
Under de senaste åren har hennes privata friskoleverksamhet förutom lön och styrelsearvode gett henne och hennes make ungefär en halv miljon kronor i aktieutdelning.
– Det är upprörande att de skattemedel som kommunens medborgare avsätter till skolan används till privata aktieutdelningar. Pengarna ska användas till barnens utbildning, inget annat, säger Ann Christine Furustrand (S) i Österåkers kommunstyrelse.

Makarna Sundströms uppdrag

Ingela Gardner Sundström:

  • Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Österåker.
  • Ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) förhandlingsdelegation.
  • Sitter i tredje AP-fondens styrelse.
  • Styrelseordförande Rydbo friskola i Österåker.
  • Vd för Östra Ryd Förvaltnings AB, som svarar för friskolans lokaler.

Jan Olov Sundström:

  • Ordförande i byggnadsnämnden i Österåkers kommun.
  • Vd för Rydbo friskola.
  • Styrelseordförande för Östra Ryd Förvaltnings AB, som svarar för friskolans lokaler.
  • Styrelseledamot i (och tidigare vd för) Bofrämjandet, en lobbyingorganisation för byggindustrin

 Jan Olov Sundström har också en rad politiska uppdrag inom Stockholms läns landsting:

Landstingsfullmäktige: Ledamot
Landstingsstyrelsens Produktionsutskott: 1:e v ordf
Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete: Ledamot
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg: Ledamot
Beslutsgruppen för Interreg IIIA-Skärgården: Ledamot
Landstingsstyrelsens Strategiska utskott: Ersättare
Landstingshuset i Stockholm AB: Suppleant
Landstingsstyrelsen: Ersättare

Vid sidan om uppdragen som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Österåker är Ingela Gardner Sundström även ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) förhandlingsdelegation. Det innebär att hon har en mycket central position i årets avtalsrörelse och stort inflytande över hundratusentals kommunanställdas löner.
Hur mycket hon har i arvode från SKL vägrar dock organisationen uppge.
Vid sidan om uppdragen i kommunsektorn sitter Ingela Gardner Sundström i statliga tredje AP-fondens styrelse som förvaltar svenska folket pensionspengar.
Den tidigare fackliga ombudsmannen (TCO) är dessutom företagare och driver Rydbo friskola, vars verksamhet finansieras av Österåkers kommun via skolpengen.

Sparkrav enbart på kommunala skolor

För att rädda kommunens dåliga ekonomi har hon under de senaste åren tvingat de kommunala skolorna till besparingar på ett par procent, medan friskolorna – bland annat hennes egen – har hållits skadelösa.
– Det är upprörande. Självklart borde alla skolor, oavsett driftform, behandlas lika och ges samma möjligheter, säger Ann Christine Furustrand (S) i Österåkers kommunstyrelse.
– När vi från oppositionen frågat varför hon sparar på de kommunala skolorna men inte på de privata, har vi fått svaret att det är rimligt eftersom de privata skolornas ägare har ett avkastningskrav på skolorna på ungefär tio procent per år.
Under de senaste åren har Ingela Gardner Sundström och hennes make Jan Olov Sundström – ordförande i Österåkers byggnadsnämnd – tagit ut ungefär en halv miljon kronor ur friskoleverksamheten, förutom lön och styrelsearvode.
Till Dagens Nyheter säger Ingela Gardner Sundström:
–Jag har aldrig tagit ut vinst från skolan. Skolan ligger i samma förvaltningsbolag som min mans konsultverksamhet och den har vi tagit ut vinst från. Det var dumt att ha samma bolag för olika verksamheter. Jag ångrar att vi använde den konstruktionen.

Konkurrerande skola stoppad

Paret anklagas dessutom för att ha stoppat en konkurrerande friskola att etableras i deras egen skolas upptagningsområde.
– Kommunen toppstyrs och det finns uppenbara jävsförhållanden i ledningen, säger Pia Auvinen som försökt starta en friskola i närheten av Ingela Gardner Sundströms.
Ann Christine Furustrand (S):
– Ingela Gardner Sundström är Österåker kommuns främsta företrädare. Det gör det extra viktigt för henne att hålla isär rollerna. Dessutom konkurrerar hon genom sin friskola med kommunens egen verksamhet som hon är chef för. Det blir inte mindre problematiskt av att det är kommunen som finansierar hennes privata verksamhet. Jag tycker att detta är mycket märkligt och upprörande att man kan göra så här.
Rydbo friskola har flera gånger kritiserats av Skolverket och Skolinspektionen för brister i skolans kvalitetsredovisning, likabehandlingsplan och för att skolan inte tidigare gjort någon systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat enligt de krav som lagen ställer.
Däremot har det inte, enligt Skolinspektionen, framförts någon allvarligare kritik mot själva undervisningen. 

Skolvärlden har under flera dagar och vid upprepade tillfällen via telefon, mejl, sms och direkt kontakt med hennes medarbetare och familj sökt Ingela Gardner Sundström för en kommentar. Dock utan framgång.

Kommentera