turkietflagga
Friskolor

Turkiska elever tvingas lämna svensk skola

Elever på både svenska och danska turkiska friskolor hotas av turkiska regeringsintressen och tvingas sluta på friskolorna. Sedan höstens skolstart har skolorna mist över 500 elever. Skolorna stämplas som Gülen-trogna och föräldrar skräms därför att agera genom att tvinga bort sina barn från skolorna.

Hot mot elever och föräldrar samt skadegörelse på byggnader har lett till omfattande elevflykt från danska och svenska friskolor som riktar sig mot elever med turkisk bakgrund.

Gullvivaskolan i Älvsjö, söder om Stockholm, är en av de skolor som drabbats. Friskolan har funnits sedan 2009 och är en F–9-skola som i våras hade 118 elevplatser, nästan samtliga elever med turkisk anknytning.

– Nu i september har vi 80 elever kvar, resten har lämnat skolan efter att många av deras föräldrar utsatts för påtryckningar, även lärare har lämnat, berättar rektor Marie Holmlund. Hon fortsätter.

– Vissa av de elever som slutat gör det med motiveringen att de inte vågar vara kvar eftersom skolan fått stämpel som Gülen-skola.

Marie Holmlund tillbakavisar dock bestämt att skolan har något som helst med Gülen-rörelsen att göra.

– Jag får besked från föräldrarna att de egentligen inte vill lämna skolan men att de känner att de måste, många verkar bli rädda för att bli stämplade som regimfientliga. Jag har informerat samtliga föräldrar på skolan om vår värdegrund och att vi inte har något samröre med Gülen-rörelsen, säger Marie Holmlund.

I Danmark har 14 danska friskolor för turkiska elever drabbats av hot och skadegörelse.

I ett upprop som cirkulerar och delas flitigt på sociala medier uppmanas föräldrar till turkiska barn att ” ta ansvar för fädernelandet, skydda dina barn från Fethullah Gülens terrorskolor”.

I uppropet listas 14 danska friskolor som terrorskolor och utpekas som anhängare av den turkiska Gülen-rörelsen. Rörelsen står i opposition till dagens turkiska regim och pekas av regimen ut som delaktig i sommarens kuppförsök. Ledaren Fethullah Gülens vistas i exil i USA sedan 1999.

I Skandinavien lär det finnas flera Gülen-inspirerade skolor.

Efter det kuppförsök som i somras slogs ned i Turkiet har regimen bedrivit en jakt på lärare som inte ansetts regimtrogna. Och nu omfattas även internationella skolor med turkisk prägel.

Uppropet har enligt Danmarks Radio, lett till att föräldrar till 505 elever valt att låta sina barn sluta på de skolor som utsatts för propagandan och för påtryckningar.

Rektorer på flera skolor berättar om att skolorna redan kort tid efter att kuppen slagits ned, blivit utsatta för skadegörelse. Enligt en skolledning beror elevflykten till största del på att elevernas föräldrar blir pressade av andra familjer med turkiska rötter, att tvinga sina barn att lämna skolan. Ett av de hot som förekommer är att familjerna riskerar att bli stämplade som Gülen-anhängare och få svårt att resa in i Turkiet i framtiden. Enligt DR förekommer även indirekta hot mot eleverna.

På de berörda skolornas Facebook-sidor förekommer inlägg med kränkande och hotfullt språk, skrivet på turkiska.

Flera skolor tillbakavisar att de har något samröre med Gülen eller Gülen-rörelsen men medger att det kan förekomma att enskilda medarbetare sympatiserar med den turkiska oppositionsrörelsen. I stället understryker skoledningarna att de bedriver sin verksamhet utifrån de lagar och regleringar som gäller inom danskt skolväsende.

Kommentera