kallbrink_corona

Flera lärare i Huddinge är smittade av covid-19.

| Foto: Magnus Glans/Hannu Viitanen
Coronavirus

Grundskolor stänger efter smittspridning

Två grundskolor i Huddinge går över till distansutbildning efter flera fall av covid-19.
– De blir fler varje dag, säger grundskolechef Anna-Karin Mäntylä.

Hela Källbrinkskolan och årskurs 9 på Balingsnässkolan går över till fjärr- och distansundervisning under två veckor. Bakgrunden är ett antal bekräftade fall av covid-19 bland skolornas lärare, men precis hur många det rör sig om går kommunen inte ut med. Ingen av de smittade ska vara allvarligt sjuk.

– På Källbrinkskolan har vi flera fall av konstaterad smitta bland medarbetare, och fler som väntar på svar. Och de blir fler varje dag, säger Anna-Karin Mäntylä, grundskolechef på Huddinge kommun.

Rebecca Strandestaa är LR-ombud och NO-lärare på Källbrinksskolan. Hon tycker att det är rätt beslut att temporärt stänga ner skolan.

Rebecca Strandestaa
Rebecca Strandestaa

– Det är viktigt att man tar smittspridningen på allvar och bryter smittkedjan så snabbt som möjligt. Det tyder också på ett samhällsansvar, säger hon.

Hela processen från den första smittade personen till beslut om stängning har gått fort.

– Vi fick besked om det första bekräftade fallet precis innan höstlovet. Sedan kom fler bekräftade fall under lovet förra veckan, och nu är det ett flertal medarbetare som uppvisar symptom. Skolledningen har arbetat under hela lovet för att reda ut vilka åtgärder som behövs, och det är deras arbete som är grunden till kommunens beslut, säger Rebecca Strandestaa.

Vi måste lita på myndigheterna

Att en skola stänger helt medan en annan skickar hem en enskild årskurs beror på hur smittspridningen ser ut, enligt grundskolechef Anna-Karin Mäntylä.

Anna-Karin Mäntylä
Anna-Karin Mäntylä

– Det som skiljer skolorna åt är att samtliga konstaterade fall på Balingsnäs är koncentrerade till år 9. Skolan är byggd så att varje årskurs spenderar den mesta tiden inom ett och samma område och vi har inte haft några konstaterade fall i någon annan årskurs, säger hon.

Hon betonar också att kommunen samarbetar med Smittskydd Stockholm och utgår från deras smittskyddsläkares bedömningar.

– Vi är inga experter på det här utan vi måste lita på myndigheterna. De här besluten fattar vi inte själva utan i samråd med Smittskydd Stockholm.

Vad talar för att situationen kommer att ha förbättrats efter två veckor?

– Det är smittskyddsläkaren som har utgått från virusets inkubationstid. Det är vårt beslut här och nu, men är det så att vi inte har ett förbättrat läge efter två veckor så är vi beredda att fatta ett nytt beslut då, säger Anna-Karin Mäntylä.

Vi har förberett oss för den här situationen

Elinor Kennerö Tonner
Elinor Kennerö Tonner | Foto: Magnus Glans

Enligt Elinor Kennerö Tonner, rektor på Källbrinksskolan, är lärare och elever på skolan väl förberedda för en övergång till undervisning på distans.

– Ända sedan covid kom i mars så har lärarna haft parallella planeringar för digital undervisning. Vi har haft workshops och förberett oss på att den här situationen kan uppstå, så både elever och lärare är redan vana vid det här sättet att jobba. Övergången till digitalt är ingen större utmaning för varken elever eller lärare, säger hon.

Den bilden bekräftas av LR-ombudet Rebecca Strandestaa.

– Vi började förbereda oss för distansundervisning redan i mars. Först med lektioner över videochat på plats i skolan, sedan med elever hemma och lärare på skolan, och till sist med alla hemma. Så vi har lärt oss vilka situationer och tekniska problem som kan uppstå. Sen är vi redan en digital skola. Vi använder redan olika digitala läromedel dagligdags som eleverna är bekanta med och vi lägger upp alla våra genomgångar på en portal på nätet, säger hon.

Men hon ser samtidigt att det finns saker som kommer att bli svårare när skolan inte är öppen som vanligt.

– Det som jag ser som en utmaning är väl att kunna se till att alla elever gör det de ska. Jag planerar att låta eleverna skicka in det de har arbetat med efter lektionen, då kan jag snabbt se vilka som kommit igång, vilka som inte kommit igång och om någon kanske har missuppfattat uppgiften. I min fackliga roll blir det viktigaste att försöka säkra arbetsmiljön och att vi har stöd från ledningen att prioritera arbetsuppgifter om så behövs. Vi kommer ha fackmöte via videochat och medlemmarna vet att de kan höra av sig.

Även Elinor Kennerö Tonner ser potentiella svårigheter med att övergå till distansundervisning, bland annat när det kommer till elevgrupper som av olika skäl kan ha svårt att ställa om till en mer självständig undervisning.

– Det är klart att det är en utmaning att inte ha eleverna på plats. När det gäller elever i behov av stöd så finns det en plan för hur vi ska jobba med vårdnadshavare och elever. Det kan exempelvis vara så att en elev som behöver träffa en lärare på skolan kan göra det ensam, men det är på individnivå precis hur vi löser det. Planen är att majoriteten ska jobba digitalt, det handlar om att stoppa smittspridningen. Vi är måna om allas hälsa så det här är det bästa i nuläget, säger Elinor Kennerö Tonner.

I dagsläget bedömer Huddinge kommun inte att flera skolor ligger i riskzonen för att behöva stänga, men på förvaltningen följer man utvecklingen noga.

– Vi följer alla skolor i Huddinge kommun och tar beslut efter behov. Vi har inga indikationer på att någon annan skola befinner sig i riskzonen i dagsläget. Det här är en sammantagen bedömning kopplat till de här två skolorna, och det läget se vi inte på någon annan skola, säger grundskolechef Anna-Karin Mäntylä.

Kommentera