emelie-och-viktoria-th

Lärarna Emelie Sköld och Victoria Naverfeldt jobbar tillsammans på ESS-gymnasiet.

| Foto: Fredrik Wallin
Tvålärarsystem

”Två lärare i klassrummet skapar trygghet”

På ESS-gymnasiet är två starkare än en. Där har kvalitén på undervisningen blivit högre efter att man införde modellen med två lärare på varje lektion.
– Två lärare i klassrummet ger eleverna större trygghet, säger Victoria Naverfeldt om sitt tvålärarskap med Emelie Sköld.

På den kommunala skolan ESS-gymnasiet i Stockholm undervisar minst två lärare i varje klassrum. Man har helt enkelt övergivit den modell som har använts i skolorna under lång tid med en lärare per elevgrupp.

Skolan valde att införa en ny specialpedagogisk profil med större klasser, längre lektionspass, bättre schemaförutsättningar och två pedagoger i klassrummet.

Lärarna Emelie Sköld och Victoria Naverfeldt jobbar på gymnasieskolan och på SETT-mässan i Kista föreläste de båda hur det är att arbeta med två pedagoger i klassrummet.

– Alla pedagoger på hela samhällsprogrammet på ESS-gymnasiet arbetar efter en pedagogisk modell som förkortas ”TÄD”. Det står för tematisk ämnesintegrerad duoundervisning, säger Victoria Naverfeldt.

– När man hör tematisk får många lärare kanske kalla kårar. Vi har en egen definition och med det menar vi att två kurser planerar, driver och efterarbetar undervisningen i block, säger Emelie Sköld.

Om eleverna exempelvis ska göra muntliga framställningar i en kommunikationskurs och i Svenska 1, så kombinerar man dessa i stället tillsammans. Kurserna hittar sedan gemensamma målträffar och lägger upp planeringen utifrån dessa.

– Det är ju dumt om fyra olika pedagoger står på varsitt håll och pratar om något när man kan ta det tillsammans och ge flera olika perspektiv samtidigt, säger Victoria.

Lärarna på skolan jobbar alltid minst två tillsammans i klassrummet, och man har efter fyra år märkt av en märkbar förbättring.

– Att ständigt veta att det är två pedagoger i klassrummet ger en stor trygghet för eleverna. Händer det någonting finns det fyra ögon och två vuxna, säger Emelie.

– Är det två elever som bråkar under en lektion så behöver jag inte stoppa undervisningen för att ta tag i problemet, utan då fortsätter min kollega driva gruppen medan jag exempelvis tar ut eleven ur klassrummet. Det är en trygghet för mig som lärare, säger Victoria.

En annan fördel som Emelie och Viktoria lyfter fram är variationen i undervisningen.

– Eftersom vi är två i klassrummet kan vi hela tiden utvärdera och testa, och därför differentiera på olika sätt. Har en elev längst fram svårt att komma igång då kan jag hjälpa hen, medan den andra läraren kan fortsätta lektionen så länge. Inget behöver någonsin stannas upp, säger Emelie.

Har det blivit en bättre arbetsmiljö med den nya modellen?

– Det har det. Vi sparar på energi och slipper stress när vi är två. Jag vet att jag alltid har min kollega där om det strular. Vi märker att vi hinner mycket mer, säger Emelie.

Kollegorna på skolan tycker också att det finns många fördelar med två lärare i klassrummet. Kvalitén på undervisningen blir mycket högre, man får flera olika kompetenser, och eleverna upplever att de får mer stöd.

Ledarskapet blir också bättre i klassrummet samtidigt som lärarna utvecklar varandra. Det blir kollegialt lärande varje lektion med en kontinuerlig utvärdering varje dag, menar de.

– Att vara två är alltid bättre än att vara en. Vi lär av varandra hela tiden. Om Emelie har varit på en kurs och lärt sig någonting, så lär jag mig av det också. Vi lär varandra nya sätt att planera, inspirera och examinera. Vi kan prata efter varje lektion och ge varandra feedback. Vi får ständigt tips från varandra, vilket såklart gör oss till bättre lärare i längden.

– I och med att vi är två ledare i klassrummet så ger vi också eleverna två vuxna att få trygghet ifrån. Och förstår inte en elev när jag förklarar en övning så finns Emelie också där, införstådd i processen, och kan berätta på sitt sätt, säger Victoria.

Ur ett ekonomiskt perspektiv då – behöver det kosta mer?

– Nej, det behöver det inte. Vi gjorde en intervju med vår administrativa chef och vår tjänstefördelning ser ut som på vilken skola som helst, säger Emelie.

– Vi har så många kurser som alla andra har. Den stora grejen är i stället för att jag har svenskkursen först och sedan kommer Emelie in och har kommunikation – då har vi det samtidigt, tillägger Victoria.

De sparar även in på att inte ha några vikarier.

– Det är sällan två råkar vara sjuka eller borta. Vi slipper ställa in lektioner. Det är alltid någon där som fortsätter driva lektionen med den planeringen som vi tillsammans tagit fram. Det är en trygghet, ingen främling för eleverna, säger Emelie.

Kommentera