klassresan_sthlm3

Tessinparken nära Karlaplan / Bredäng i Skärholmen

Två lärare – i två olika Stockholm

Maria Baldursson och Ann-Christine Obbel är lärare i Stockholm – men inte i samma Stockholm.

LILLHOLMSSKOLAN, SKÄRHOLMEN

Maria Baldursson omskolade sig från maskiningenjör till lärare. Nu undervisar hon i matematik och NO på Lillholmsskolan i södra Stockholm.

Foto: Magnus Glans

– Jag vill arbeta på skolor med elever från det man brukar kalla ”utsatta områden”, med de elever som behöver mig allra bäst.
På skolan går det elever med olika social bakgrund och förutsättningar.

– Vi har många elever som klarar sig bra, även bland dem som inte bott i Sverige speciellt länge, men då har de ofta välutbildade föräldrar och bra skolbakgrund. Jag har elever som bara varit här ett par år och som klarar godkänt och får gymnasiebehörighet. Men jag har också elever som inte klarar skolan så bra. Skillnaderna har ökat, säger Maria Baldursson.

 – Jag tror att mycket handlar om förväntningar. Vilka förväntningar skolan och föräldrarna har på eleverna, vilka förväntningar de har på sig själva och vilka förebilder de har. 

Kan alla elever nå upp till gymnasiebehörighet?

– Med rätt förutsättningar borde i princip alla kunna få ihop betyg så att de kommer in på gymnasiet. Det är ju inga enorma krav som ställs, även om de har ökat. 

– Tidigare var den svenska skola bra på att kompensera för bristande utbildningsbakgrund hos föräldrarna. Jag är själv ett exempel på detta. Jag är den förste i släkten som gick på gymnasiet. Tyvärr är det helt annorlunda idag. Jag tycker att man måste satsa mycket mer på skolans kompensatoriska uppdrag.

CARLSSONS SKOLA, ÖSTERMALM

Till Carlssons skola på Östermalm i Stockholm ställs barn i kö redan som nyfödda.

I princip samtliga elever som går ut årskurs nio på skolan studerar vidare på gymnasiet. Nästan alla uppnår kunskapskraven.

– Vi har inte bara elever från Östermalm och Stockholm, utan från många kommuner runt om i Stockstockholm. Men gemensamt för de flesta elever är att de kommer från hem med god utbildningsbakgrund, säger Ann-Christine Obbel som är förstelärare på Carlssons skola och behörig i slöjd och svenska.

Skolan är populär. 9 000 barn köar för att få en plats.

– För oss lärare är Carlssons skola en trygg och stabil arbetsplats med bra struktur och höga ambitioner. Vi har en tydlig skolledning, arbetar mycket med systematisk kvalitetssäkring, har en hög andel behöriga lärare och en stabil personalgrupp.

Ann-Christine Obbel berättar att det finns höga förväntningar på eleverna, både från skolans och föräldrarnas sida, vilket tillsammans med det kollegiala samarbetet kan vara en förklaring till de goda resultaten.

– Och att lärarna på Carlssons skola är engagerade, ambitiösa och arbetar hårt.

Kommentera