arbetslaget

Lärarna Jessica Sandström, Gunilla Bengtsson, Tina Johansson, Veronica Corell, Karin Snäpp och Lina Karlén på Valboskolan.

Tvålärarsystem

Två lärare per lektion ett lyft för arbetsmiljön

Valboskolan i Färgelanda har två lärare i varje klassrum, fritidspersonal som tar den pedagogiska lunchen och agerar rastvakter.
– Jag trivs jättebra, och det beror väldigt mycket på arbetssättet som vi har, säger Veronica Corell, mellanstadielärare och skyddsombud.

I årskurs 4–6 på Valboskolan i Färgelanda kommun har det introducerats flera olika inslag i arbetssättet för att lindra belastningen, ett tvålärarsystem och att fritidspersonalen agerar rastvakter och tar den pedagogiska måltiden.

– Vi avslutar våra lektioner, förbereder inför nästa och sedan har vi rast så att man känner att man hinner med och kan förbereda nästa lektion på bästa sätt, säger Veronica Corell.

På grund av det här systemet kan en lärare stanna kvar i klassrummet och arbeta med hela klassen medan en annan kan ta elever som behöver extra hjälp till ett grupprum så att också dessa elever hinner få hjälp. Andra fördelar är att om någon blir sjuk så finns en annan lärare i klassen som fortsätter arbetet, vilket minskar behovet av vikarier. De dyker oftast upp när båda ordinarie lärare är upptagna, exempelvis när de rättar nationella proven. När det finns tid kan en av lärarna avvika och ta hand om andra typer av arbete medan den andra stannar kvar med klassen.

– När den ena har lektion så finns det viss arbetstid om man inte behövs, då kan man hinna med att skicka iväg ett viktigt mejl eller med andra sådana småsaker som tar mycket tid. Det är också en vinst.

Anledningen till att arbetssättet introducerades på skolan tror Veronica Corell beror på att man förr hade svårt att rekrytera lärare i kommunen.

– Vår rektor tror på och har satsat på läraryrket och tycker att vi behöver det här för att vi ska orka med. Det har varit en hård period och man har haft svårt att rekrytera lärare till Färgelanda, jag tror det var delvis därför som man har infört detta. Man har också tagit bort alla elevassistenter och därför infört tvålärarsystem och sett till att vi inte är rastvakter eller med på maten. Det gör att många stannar kvar.

Specialläraren Tina Johansson säger att det också är en trygghet för eleverna att skolan har ett tvålärarsystem för de slipper obekanta personer som vikarierar och liknande.

– Jag kan säga att det är tryggt för eleverna att de har sina lärare, så att säga, det bli samma för dem, när det inte kommer in någon ny så vet de att nu har de Gunilla, eller Veronica, eller Jessica och är trygga med det.

Ibland går hon dock själv in på lektionerna och deltar i undervisningen, eller håller någon enstaka lektion åt någon annan.

– Ibland går jag in som speciallärare, så även om det är två lärare kan jag komma in och ta specifika elever, så ibland är vi tre i klassrummet. Blir det riktigt tokigt någon gång så kan jag också gå in och ta lektioner istället för någon annan om det rör sig om enstaka tillfällen. 

Lärarna har arbetat på andra skolor som inte har samma arbetssätt men lika stora klasser och Veronica Corell säger att de märker en klar skillnad.

– Min kollega som jag arbetar ihop med nu har jag också jobbat ihop med på en annan skola och där hade vi varsin klass på 20–25 elever och då var vi oftast själv vilket det var stressigt. Man hann inte med dem, så det är mycket bättre idag.

Kommentera