klassresan_gbg

Överås Slott, Örgryte / Friskväderstorget, Norra Biskopsgården

Klassresan

Två lärare – två Göteborg

Agnes Alhult och hennes anonyma lärarkollega jobbar i varsitt Göteborg.

BÖSKOLAN, ÖRGRYTE

Det är ovanligt att en elev som går ut årskurs nio på Böskolan Göteborg inte är behörig att studera vidare på gymnasiet.

–  Många elever har med sig höga ambitioner hemifrån, vilket sätter sin prägel på skolan. Elever som inte har de hemförhållandena blir påverkade i positiv riktning och dras med, säger Agnes Alhult som är musiklärare på Böskolan som ligger i ett socioekonomiskt mycket starkt område i stadsdelen Örgryte i Göteborg.

– Men vi har även elever som kommer från områden som inte är lika socioekonomiskt starka. Jag tror att våra resultat i ganska stor utsträckning beror på hur vi arbetar på skolan.

Hur arbetar ni?

– Vi är en ganska liten skola med en parallell från åk 1 och två parallella klasser från årskurs fyra där varje klass har 22 elever. Varje årskurs har ett mentorslag som arbetar tätt tillsammans. Andelen behöriga lärare är hög, vi arbetar med kollegialt lärande och vi har ett nära samarbete med elevhälsan, berättar Agnes Alhult.

– Alla känner alla på skolan, vilket gör att det nog är svårare för en elev att hamna under radarn här än vad det kanske är på en del andra skolor. Vi försöker upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt och snabbt sätta in de åtgärder som behövs för att alla elever ska nå målen. 

Hittills har Böskolan, som är en ekonomisk förening, inte tagit emot några nyanlända flyktingbarn. Antagningskriterierna är syskonförtur och närhet till skolan.

– Men nu har styrelsen ändrat stadgarna vilket möjliggör för skolan att ha några platser som är reserverade för kommunens behov av att placera nyanlända elever. Jag tycker att det är jättebra, säger Agnes Alhult.
 

SJUMILASKOLAN, NORRA BISKOPSGÅRDEN

Situationen har blivit bättre på Sjumilaskolan i Göteborg.

– Men det är fortfarande stora problem, framför allt när det gäller de lite yngre eleverna. Många har svårt att skilja på lektion och rast. Dessutom är det väldigt mycket bråk och slagsmål. Det behövs betydligt mer insatser för att vi ska klara detta. Kanske också ett annat sätt att arbeta, säger en lärare på skolan som vill vara anonym.

Hen berättar att det har varit hög omsättning på både lärare och rektorer på skolan, men att även det har förbättrats.

Många av de elever som under de senaste åren gått ut nian på Sjumilaskolan har gjort det utan att vara behöriga att studera vidare på gymnasiet.
– Det finns säkert flera förklaringar till det. En kan vara att många kommer ifrån studieovana miljöer. Skolan prioriteras inte.  

– En annan kan vara att skolan ligger i ett tufft område med en hel del kriminalitet. När jag pratar med eleverna om hur viktigt det är att de pluggar för att de ska komma in på det gymnasieprogram de vill och senare få ett jobb, svarar en del att det inte behövs. De säger att de ska leva på annat. 

Kommentera