klassresan_malmo

Turning Torso i Västra hamnen / Herrgården, Rosengård

Klassresan

Två lärare – två olika Malmö

Lärarna Katerina Kazelis och Eva Olofsson möter två olika Malmö på sina arbetsplatser.

APELGÅRDSSKOLAN, ROSENGÅRD

Höga förväntningar leder till höga skolresultat. 
Det menar Katerina Kazelis som är förstelärare och LR-ombud på Apelgårdsskolan i stadsdelen Rosengård i Malmö.

– Bara för att en elev har flytt från sitt hemland och kommit till Sverige skall vi inte tycka synd om eleven och direkt sänka alla krav och förväntningar. Istället ska vi tillsammans kämpa för kunskapsutvecklingen och nå eleven vart den än befinner sig för att öka hens trygghet och framtidsmöjligheter. 

– En bra utbildning är en ”Golden ticket” som leder till jobb, självständighet, ekonomisk trygghet och ökat självförtroende.

Katerina Kazelis, som arbetar som lärare i matematik och NO på Apelgårdsskolans mellanstadium, säger att duktiga och legitimerade lärare är avgörande för om barn ska lyckas i skolan eller inte.

– För barn med tuffare bakgrund är det extra viktigt med legitimerade lärare. En del har attityden att bara för att en skola ligger i Rosengård så är det kört för eleverna. Det är helt fel. Däremot måste vi arbeta ännu hårdare och satsa ännu mer på dessa elever än vad som kanske behövs i en del andra områden. 
– Jag har serbisk/grekisk bakgrund. Mina föräldrar invandrade till Sverige på 1960-talet. Jag fick kämpa hårdare än många andra för att kunna skaffa mig en bra utbildning. Det kan mina elever också göra.

VÄSTRA HAMNENS SKOLA, VÄSTRA HAMNEN

Från att ha varit ett industriområde på dekis har Västra Hamnen utvecklats till ett av Malmö mest attraktiva urbana miljöer. Mitt i området, alldeles vid Turning Torso, ligger Västra Hamnens skola.

Andelen elever som lämnar årskurs nio med gymnasiebehörighet är hög jämfört en många andra skolor i Malmö, utan att för den skull ligga i topp.

– Det här ett område med välutbildade föräldrar med driv som vet att ställa krav. Att eleverna i Västra hamnen i allmänhet klarar skolan ganska bra är därför inget konstigt, säger Eva Olofsson som är biträdande kommunombud för LR i Malmö.

Andelen behöriga lärare är högre i Västra hamnens skola än i flera andra av Malmös skolor.
– Både skolresultaten och lärarbehörigheten varierar mycket i Malmö. En del skolor har svårare att rekrytera behörig personal än andra. Jag tror att arbetsmiljön är en viktig förklaring till skillnaderna, precis som klasstorlekar och hur mycket resurser det finns på skolan i form av speciallärare, kuratorer och liknande. Det är också viktigt hur ledningen är för att personalen ska vilja stanna kvar. 

Kommentera