emma_forsen_introduktionsar
Ny i yrket

Två timmar mentorskap i veckan för nya lärare

Alla nya lärare i Mjölby kommun erbjuds ett gediget introduktionsprogram med två timmars avsatt tid för mentorskap varje vecka.
– De nya lärarna tycker att det är jätteskönt. De känner att de får en bra start att komma in i yrket, säger läraren Emma Forsén. 

Om Emma Forsén

Arbetar i en årskurs 5:a på Klämmestorpsskolan i Mantorp.

Undervisar i matematik, kemi, biologi, fysik och teknik.

Utbildningsansvarig för kommunens introduktionsprogram.

Initiativtagare till Mjölby kommuns omfattande introduktionsprogram för nyutexaminerade lärare är Emma Forsén, själv lärare i årskurs 5 på Klämmestorpsskolan i Mantorp. Sedan fem år tillbaka är hon två dagar i veckan på lärarutbildningen vid Linköpings universitet där hon träffar lärarstudenter i egenskap av så kallad kursmentor – med uppgift att bryta ner teorierna och göra dem användbara i skolvärlden. Med andra ord hjälpa de blivande lärarna att verklighetsförankra universitetsstoffet.

I samband med att man kunde söka förstelärartjänster för ett par år sedan började Emma Forsén fundera över om man på något sätt kunde underlätta för nyutexaminerade lärare när de tar sina första steg i läraryrket.

– Som kursmentor har jag träffat många studenter som ser fram emot sitt första jobb med skräckblandad förtjusning. Alla har enligt Skollagen rätt till en mentor under första året som ny lärare. Det tyckte jag var viktigt att kvalitetssäkra i kommunen för likvärdighetens skull. Så jag kontaktade kommunen och sa, det här vill jag göra, och de nappade direkt.  Sen har jag utarbetat ett material som alla mentorer och nyexaminerade lärare använder sig av, berättar Emma Forsén.

När legitimationsreformen trädde i kraft 2011 var nya lärare tvungna att göra ett introduktionsår för att kunna ansöka om legitimation. Ett par år senare togs kravet bort och sedan sommaren 2014 kan alla nya lärare ansöka om lärarlegitimation så fort de tagit sin examen. Introduktionsåret finns dock kvar och huvudmannen är skyldig att erbjuda en mentor men med vilken kvalitet introduktionen genomförs skiljer sig mycket åt.

I Mjölby tar man frågan på allvar. Två timmar finns avsatt för både mentor och adept. Tid som är avsatt i tjänstefördelningen och inte nallar på förtroendetiden.

– Det är avgörande att det finns tid avsatt för detta. Tid är en brist i vårt yrke och det är lätt att saker inte blir av om man inte aktivt avsätter tid.

De nya lärarna och deras mentorer får material som Emma Forsén sammanställt, allt samlat i en pärm som innehåller allt som ska behandlas under året.

– Mentorerna ska inte behöva leta efter saker att arbeta med. De två timmarna ska räcka både till samtal och förberedelser, adepten för också reflektionsbok.

– Samtalen handlar sällan om ämnesrelaterade frågor utan snarare om ledarskapsrollen, utvecklingssamtal, föräldrar, hur man dokumenterar och bedömning förstås, det är alltid stort.

Handledarna utbildas, introduceras för materialet och fyra gånger under året träffas man och pratar om mentorskapet, om yrkesetik och annat.

Hur kommer det sig att du blivit så engagerad i detta?

– Jag tyckte att det var viktigt att ta tag i introduktionen. Jag blev själv mentor för tre stycken 2011 och då fanns inget utarbetat för vad vi skulle göra, det fanns ingen plan. Då blir det väldigt olika och jag tänkte att vi måste försöka styra upp detta så att det blir likvärdigt.

Det måste vara dyrt att avsätta så mycket tid?

– Det kostar men målet är ju att de nya lärarna ska känna sig trygga och bli professionella lärare som kan öka elevernas måluppfyllelse och vilja stanna hos oss. Så det måste vara värt det. Jag tror också att det här är smart i rekryteringssyfte.

Lyckas ni minska praxischocken?

– De nya lärarna tycker att det är jätteskönt. De känner att de får tid och att de kommer in i yrket. Även om det finns mentorskap i andra kommuner så är det inte ofta det finns någon gemensam plan. Det som är bra här är att det är så uppstyrt och att det görs lika. Det får man inte tulla på.

Kommentera