Fackligt

Tvåårigt friskoleavtal klart: ”Lärarkåren kan bli mer enad”

svante avtal

Svante Tideman är förste vice förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund.

Avtalen som omförhandlas

Friskoleavtalet Almega Tjänste­företagen är det största läraravtalet i privat sektor och samlar ett stort antal arbetsgivare inom Svenskt näringsliv, exempelvis Academedia, Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan.

Almega Kompetensföretagen hette tidigare Bemanningsföretagen och samlar arbetsgivare som hyr ut skolpersonal, exempelvis Manpower, Vikariepoolen och Lärarförmedlarna.

Fremia samlar tidigare KFO och IDEA Skolavtalet, som samlar ideella arbetsgivare, exempelvis Kulturama, Fryshuset och olika föräldrakooperativ.

Med tydligare skrivningar om facklig tid och kompetensutveckling liknar det nya friskoleavtalet det kommunala avtalet.
Mycket krut i förhandlingarna lades på att mota arbetsgivarens bud om utökad reglerad arbetstid, enligt LR:s vice ordförande Svante Tideman.
– Nu finns det mer för våra medlemmar och ombud att luta sig mot, säger han till Skolvärlden.

Efter förhandlingar som dragit över tiden med nästan fyra veckor finns slutligen ett nytt avtal mellan lärarfacken och friskoleföretagens företrädare Almega på plats. På grund av osäkerheter kring framtiden såväl ekonomiskt som politiskt sträcker sig det nya avtalet inte längre än över två år.

Lärarnas Riksförbunds vice ordförande Svante Tideman beskriver avtalet som ”acceptabelt”, och menar att lärarfacken flyttar fram positionerna ett steg i taget.

– Det är ju inte så att avtalet löser allting, men vi ser att grunden är lagd för att förbättra villkoren. Vi har fått in skrivningar som våra medlemmar och ombud kan peka på i lokala förhandlingar och som ger underlag för en annan diskussion med arbetsgivaren. Vi tycker inte att arbetsgivaren får igenom några stora förändringar. Att de gav upp kravet på utökad reglerad arbetstid gör det här till ett acceptabelt avtal, säger han.

En fråga som LR pekade ut som viktig inför förhandlingarna var att man ville förändra grunden till lönesättning. I stället för att enbart utgå ifrån skolledares bedömning av prestation ville man se till att även premiera erfarenhet och fortbildning. Något av det lyckades man få in i avtalet genom den nya formuleringen att ”erfarenhet tillsammans med yrkesskicklighet” ska ligga till grund för lönesättningen.

­– Grundinställningen för arbetsgivare nu för tiden är att man vill ha individuell och differentierad lönesättning och det finns ju i princip inga yrken som inte har det. Den här formuleringen är någonting vi kan peka på i löneförhandlingar längre fram för att se till att lärares erfarenhet tas med i beräkningen, säger Svante Tideman.

Om löneutvecklingen står även i avtalet att den ska vara lokal, och ligga på nivåer som kan attrahera behöriga lärare. En central utvärdering av löneavtalet kommer att göras för att se om det efterlevs.

En annan viktig sak som lärarfacken fått på plats är att facklig tid och fortbildning numera ska ingå i tjänsteplaneringen, vilket inte var fallet under tidigare avtal i privat sektor.

– Rätten till facklig tid slås fast i lagen. Men nu står även att arbetsgivaren ska ta hänsyn till det när man fördelar tid. Det är klart att det är en stor framgång att arbetsgivaren ser facklig tid som en arbetsuppgift som ska hinnas med inom arbetstiden, säger Svante Tideman.

Han hoppas att det nya avtalet i förlängningen kan bidra till en mer enad lärarkår, eftersom det nya avtalet påminner mer om det avtal som finns i kommunal sektor.

– Det här är det första avtal där vår nya avtalsdelegation deltog, med ledamöter från både fristående och kommunal sektor. Vi kunde ge råd och stöd till varandra. När avtalen närmar sig varandra kan våra medlemmar kan känna sig starkare, och lärarkåren känna sig mer enad, säger Svante Tideman.