Annons
Läraren och frilansskribenten Anders Tidström ligger bakom boken ”Tvålärarskap – lokalproducerat och hållbart”.

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Publicerad 20 januari 2021

Fakta

Anders Tidström

  • Anders Tidström är lärare och frilansjournalist och aktuell med boken ”Tvålärarskap – lokalproducerat och hållbart”. 
  • Har tidigare arbetat som högstadielärare i SO och svenska, samt på Komvux. 
  • I boken har han intervjuat lärare och rektorer runt om i landet som använder metoden. Boken är en första kartläggning av svenskt tvålärarskap.

Han kämpar för att tvålärarskapet ska bli mer utbrett i Sverige. Läraren och författaren Anders Tidström vill sprida kunskap om en metod som lätt viftas bort som kostsam och orealistisk att få in i alla klassrum. 
– Tvålärarskapet är inte svaret på allt, men jag tror det på sikt kan ta svensk skola ur krisen, säger han.

Medias bild av den svenska skolan är ofta mörk i sin rapportering och budskapet är tydligt: lärarkåren har det motigt.

Under många år har det saknats behöriga lärare i större delen av landet och samtidigt är intresset att söka sig till yrket svagt.

En som vill nyansera bilden av yrket och ingjuta hopp till att vända utvecklingen är läraren och frilansskribenten Anders Tidström. I hans nya bok ”Tvålärarskap – lokalproducerat och hållbart” har han vridit och vänt
på tvålärarskapet som fenomen.

I boken undersöker han den knappa forskning som hittills har genomförts gällande metoden och han presenterar en undersökning där lärare och skolledare, vid åtta skolor som tillämpar tvålärarskap, intervjuas.

 – Syftet med boken är att ge spridning åt idén med tvålärarskapet och uppmärksamma det faktiska arbete som bedrivs i Sverige med denna relativt nyväckta arbetsmetod, säger Anders Tidström.

Tvålärar-skapet är inte svaret på allt.

Tvålärarskapet kan kortfattat beskrivas som att två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet. Ett exempel kan vara att en lärare undervisar medan den andra observerar eleverna. På en del skolor delar man in klassen i två delar som var sin lärare tar ansvar för. Andra undervisar alla elever i en klass tillsammans. Det vanligaste är att två behöriga ämneslärare finns i klassrummet samtidigt och tar gemensamt ansvar för klassens elever.

– Man vinner så otroligt mycket på det här systemet, även om det kostar. En lärarduo tycks kunna uppfylla skolans uppdrag bättre än den ensamma läraren och många saker tyder på att tvålärarskapet har kommit för att stanna. De lärare som jag har talat med, och som praktiserar tvålärarskapet, upplever bättre skolprestationer, arbetsmiljö och andra fördelar de inte vill släppa, säger Anders Tidström.  

Utveckla gärna. Varför är tvålärarskapet bättre än det traditionella upplägget?

– Tendensen är att lärare samarbetar i högre utsträckning, men det sker inte i klassrummet. Konkret leder tvålärarskapet till bättre betygssättning. När det gäller bedömningar har man märkt att det är mer rättssäkert åt alla håll att man gör gemensamma bedömningar. Sedan stärker metoden framför allt lärarrollen. 

Var finns det pengar till det här systemet när man knappt har råd med en lärare per klass?

– Precis den frågan du ställer ställde min redaktör till mig när jag var halvvägs i skrivandet av boken. Jag har ett kapitel i boken där jag belyser en skola i Örebro som har använt tvålärarskapet länge och där grillar jag rektorn på skolan gällande hur han vågade nyanställa tio ämneslärare för att sätta upp det här tvålärarsystemet, säger han.

– Men rektorn ansåg att det fanns en sådan styrka inom tvålärarskapet att det var värt det till varje pris. Han nollade vikariekontot, han strök den biträdande rektorn på skolan, speciallärare bantades, han drog ner på vaktmästartjänster och fler saker plockades bort. Han fick det att gå ihop den vägen.

Men trots den ekonomiska uppförsbacken har han en vision om att fler skolor ska satsa på detta.

– De skolor som har infört tvålärarsystemet, och har gjort det framgångsrikt, har gjort det utifrån den situationen som var rådande på skolan – en problematisk sådan. Tvålärarskapet är inte svaret på allt, men jag tror det på sikt kan ta svensk skola ur krisen.

Lärarna som deltagit i undersökningen visar att man väldigt ogärna släpper tvålärarskapet när man väl har kommit in i det. Han tror att de flesta skolorna i landet har ekonomiska förutsättningar för att införa modellen.

 – De skolor som har kört med systemet i fyra, fem år har gjort så utan problem. Men jag kan förstå att det slår gnistor ibland och att arbetsbördan blir ansträngd för lärarna eftersom speciallärarna försvann – det är ju tufft. Synar man det här systemet i sömmarna är det klart att det finns faror, men i det stora hela är det ett fantastiskt system.

Du skriver själv att forskningen kring tvålärarskapet är begränsad. Borde det inte forskas mer på området innan tvålärarskapet införs på fler håll?

– Jo, absolut. Det behövs mer forskning och det är ett mål med boken också.

En ny lärarroll kräver både tid, inflytande och eftertanke.

Anders Tidström har själv aldrig arbetat i ett tvålärarsystem under sin tid som lärare, enbart vid fåtaliga tillfällen när han exempelvis har gått in som en resurs åt en kollega.

– Det var otroligt givande, minns jag, några av mina bästa stunder i läraryrket faktiskt.

En läsarkommentar som man ofta ser i sammanhanget gällande tvålärarsystemet är: varför inte bara halvera klasserna i stället?

 – Man kan ha en liten eller stor klass – men problemen kan ändå finnas där. Det är inte klasstorleken det hänger på, det är ett förenklat synssätt. Det man vinner med två lärare är den förstärkta lärarrollen. 

Att jobba i par i klassrummet är effektivt och ökar kunskapen hos eleverna, framhåller du, men det finns också en del utmaningar med tvålärarsystem. Vilka är dessa, upplever du?

– Det är viktigt att lärare som ska jobba samman har inflytande över parbildningen. Man behöver förstås inte vara lika, just olikhet kan faktiskt vara en styrka. Däremot måste man gilla att jobba med den aktuella kollegan och kunna göra avkall på personlig prestige när det krävs. Det har visat sig framgångsrikt att inte forcera processen när ensamvargen ska socialiseras. En ny lärarroll kräver både tid, inflytande och eftertanke. 

Vad måste till för att tvålärarskapet ska bli mer norm och mer utbrett?

– Vi har under flera år varit med om reformer och beslut som luckrat upp kunskapssynen i Sverige. Jag är en stark vän av att man på första plats sätter kunskapen. Där brister det i dag. Så länge man inte ser att skolans främsta uppdrag är kunskapsuppdraget, har vi kanske det största hindret på vägen att stärka lärarrollen. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons