tvalararsystem_fagersta
Statsbidrag

Lärarjobb i fara efter att statsbidrag plötsligt togs bort

Satsning på tvålärarsystem hotas läggas ner och flera lärarjobb kan försvinna.
Det kan bli utfallet av att Fagersta kommun blivit av med statsbidrag på över 5 miljoner kronor från Skolverket. 
– Det måste bli en ändring, annars kan vi inte jobba långsiktigt, säger kommunens förvaltningschef Per Österberg.

Fagersta kommun blev i somras av med drygt 5 miljoner kronor i tillfälliga statsbidrag från Skolverket. Beslutet kan leda till att kommunen tvingas riva upp ett så kallat tvålärarsystem, där lärare jobbar parvis, i lågstadiet – samt leda till att man tvingas säga upp personal, något som P4 Västmanland var först med att rapportera om. 

Den 20 juni fick kommunen besked om att Skolverket inte längre betalar ut tre riktade statsbidrag, som under de senaste fyra åren har gått till kommunen årligen. 

Statsbidragen som Fagersta har blivit av med är ett statsbidrag för lågstadiesatsningen, statsbidrag för fritidshemssatsningen, och ett statsbidrag för ökad jämlikhet/likvärdig skola.

Per Österberg, chef för utbildnings och fritidsförvaltningen i Fagersta kommun, ser allvarligt på situationen. 

– De statsbidragen har vi använt för att bygga upp en kvalitativ skolverksamhet, och med statsbidragspengen för lågstadiesatsningen, har vi byggt upp ett tvålärarsystem vidare upp till mellanstadiet.

Vad är anledningen till att statsbidragen dragits tillbaka? 

– Det enda svaret vi har fått av Skolverket är att beslutet inte är överklagningsbart. Det jag har reagerat på är att vi inte kan ha ett system som innebär att man med en minuts varsel blir av med 5 miljoner kronor i en liten kommun. Det måste bli en ändring, annars kan vi inte jobba långsiktigt med våra skolor. Det här skapar bara en frustration, säger Per Österberg.

Satsningen på tvålärarsystemet har fungerat väl i kommunen och det har uppskattats bland skolans lärare, menar Per Österberg. 

– Det har inneburit att legitimerade lärare i större omfattning har varit mer intresserade av att söka jobb hos oss när vi har det systemet. Lärare vittnar också ur ett arbetsmiljöperspektiv att tvålärarsystemet är någonting bra, säger han och tillägger: 

– Ska vi nu ha kvar tvåledarsystemet så innebär det att andra kringresurser i skolan riskerar att ryka. Det kan bli så att tvåledarsystemet också läggs ner. En konsekvens blir att vi måste minska vår verksamhet med åtta och tio årsarbetare. Men det vet vi inte än. 

Pia Nilsson (S) som sitter i riksdagens utbildningsutskott tycker att kritiken är befogad från Fagersta kommun.

– Jag förstår dem och många andra mindre kommuner som utsätts för den här ryckigheten. Det här är precis samma kritik som Riksrevisionen landar i sin granskning som gjordes för ett par år sedan. Regeringen och vår ambition är att göra någonting åt det här, säger hon till P4 Västmanland. 

Johanna Freed, chef på statsbidragsenheten på Skolverket, berättar att Skolverket inte har gjort en annorlunda bedömning, utan beslutet bygger på det regelverk och de pengar som regeringen har beslutat om.

– Det sker på ganska naturliga förändringar av det regelverket som vi har att förhålla oss till. Sedan om det är ”ryckigt” eller inte är en diskussion som jag tänker att man får ha på en annan nivå. Sedan i den här diskussionen om statsbidragens vara eller icke vara, och hur de ska vara utformade, det är inte någonting som jag ska ha synpunkter på – utan det är en diskussion som får försiggå på andra ställen, säger hon till Skolvärlden.  

– När det gäller fritidshemssatsningen så kommer det statsbidraget att upphöra från och med nästa år, så där vi har endast pengar att fördela höstterminen 2019. Vid lågstadiesatsningen har regeringen tagit bort en extrapott pengar som funnits tidigare år vilket innebär en minskning av statsbidraget med totalt 400 miljoner kronor. Det drabbar givetvis Fagersta liksom en rad andra skolhuvudmän.

– När det gäller likvärdighetsbidraget har vi ett socioekonomiskt index att förhålla oss till och som gäller för alla skolhuvudmän. Har en kommun eller ansvarig för fristående skola fått ett minskat bidrag där beror det på att förutsättningarna har förändrats. Det kan handla om att elevantalet har minskat eller att skolhuvudmannen har tagit emot färre nyanlända.

Fagersta påpekar svårigheten med att skapa långsiktighet i skolverksamheten i och med beslutet. Hur ser du på den kritiken? 

– Det är inte första gången som det kommer upp, det är en pågående diskussion som finns. Det är också en diskussion som vi som myndighet kontinuerligt har med vår uppdragsgivare och sådana synpunkter som vi har fört fram. Men det är inte vi som fattar beslutet om statsbidragsförordningen – utan det är regeringen som gör det. Det är de som styr oss, säger Johanna Freed.

Likvärdighetsbidraget för Fagersta uppgick 2018 till 2 436 174 kronor och 2019 till 7 424 745 kronor. För 2020 är bidragsramen för Fagersta 6 940 491 kronor, det vill säga den summa som kommunen har möjlighet att begära ut. 

Kommentera