andersson_mosesson_hovsjoskolan

Terese Andersson och Charlotta Mosesson.

Tvålärarskap

Tvålärarsystem lockar mer än bara högre lön

Det är svårt att locka lärare till utsatta områden med bara högre lön. Bättre förutsättningar att göra sitt jobb står däremot högt på önskelistan. I Södertälje satsar man på tvålärarskap.
– Ett enormt utvecklande arbetssätt, menar Sva-lärarna Terese Andersson och Charlotta Mosesson.

Om lärarna

Terese Andersson
Förstelärare språkutvecklande arbetssätt/svenska som andraspråk
Lärare årskurs 7-9 svenska/svenska som andraspråk

Charlotta Mosesson
Förstelärare språkutvecklande arbetssätt/engelska 
Lärare årskurs 7-9 engelska/svenska som andraspråk

När det gäller den statliga satsningen på karriärtjänster finns det pengar avsatta för fler förstelärare i utanförskapsområden. Men för att få bidraget måste huvudmannen utnyttja hela potten och tillsätta alla tjänster, annars blir det inga extra pengar.

Endast 2,9 miljoner av de åtta miljoner kronor som fanns avsatta till förstelärare i utsatta områden användes våren 2016.

I stället för högre lön har man på ett antal skolor i Södertälje kommun valt att satsa på tvålärarsystem, det vill säga att lärarna arbetar två och två i klassrummen, som ett sätt att ge lärarna förutsättningar att göra sitt jobb.

På Hovsjöskolan arbetar de båda lärarna i svenska som andraspråk, Terese Andersson och Charlotta Mosesson, sedan ett par år tillbaka tillsammans. Charlotta Mosesson berättar att tvålärarsystemet till stor del bidrog till att hon sökte sig till skolan.

– Jag tror att vi båda ville testa något nytt. Det är ett ganska nytt sätt att tänka kring undervisning och det är inte riktigt utforskat vad det kan ge. Även om man samplanerar undervisningen med en kollega är man ju ensam i klassrummet i vanliga fall. Men vi kan utvärdera direkt vad som fungerade, vad vi kan göra annorlunda nästa gång och så vidare. Det blir väldigt direkt.

Terese Andersson fyller i.

– Man lyfter varandra i undervisningsmomenten och eleverna får ut mycket mer, skulle jag säga. Det blir ett mer inkluderande undervisningssätt.

I de klasser de undervisar, och med ett språkutvecklande arbetssätt, blir tvålärarskapet nästan en förutsättning för att lyckas, menar de. Att de är två i klassrummet bidrar också till att det inte blir lika utpekande för en elev som behöver mycket lärarstöttning.

– Men det är inte bara eleven som drar nytta av att vi jobbar så här. Som lärare utvecklas man enormt mycket av att hela tiden vara två i klassrummet. Vi jobbar mycket med reflektion och försöker vara tydliga mot varandra utifrån vad som hände under lektionen. Det blir ett kontinuerligt kollegialt lärande, säger Terese Andersson.

Från politiskt håll diskuteras från och till hur fler lärare ska lockas att jobba på skolor med stora utmaningar. Södertäljes utbildningsdirektör, Peter Fredriksson, berättade tidigare för Skolvärlden att han tror att ett tvålärarsystem lockar lärare i högre utsträckning än förstelärartjänster och högre lön.

–  Jag tror inte att det ena behöver utesluta det andra, kommenterar Charlotta Mosesson. Vi har även fått fler förstelärare och det har lyft våra pedagogiska diskussioner. Flera av våra förstelärare har som uppdrag att bedriva skolutveckling och i och med det får vi bättre undervisning. 

Hur tror ni att man kan locka lärare till skolor med många utmaningar?

– Jag tror att man måste gilla det. Vårt jobb är mycket relationsbaserat. Man måste gilla att vara med och påverka ungdomar och göra skillnad, säger Terese Andersson.

Finns någon baksida med att tvålärarsystemet?

– Det förstås jätteviktigt att man får jobba med någon man funkar med. Det ställer också högre krav på oss lärare vad gäller särskilt stöd och extra anpassningar. Lite av det som var speciallärarens uppgift hamnar nu på oss i klassrummet. Pengarna räcker inte till allt och det gör det lite tyngre, säger Charlotta Mosesson.

Men de är övertygade om att tvålärarskapet är rätt väg att gå och säger unisont att alla borde jobba så här. 

Terese Andersson tillägger.

– Man delar på en lyckad lektion, men även på en misslyckad. Det är jätteskönt att kunna diskutera vad som gick fel och dela på svårigheterna.

Kommentera