wiman_debatt

Maria Wiman, lärare i Huddinge, reagerar starkt på att ordningsbetyg är på väg att införas i svensk skola.

Debatt

”Jan Björklund, tvinga mig inte att rangordna mina elever efter beteende”

Debatt. ”Jan Björklund, vi är många lärare som är trötta på att skoldebatten inte betonar de bakomliggande orsakerna, det som kanske faktiskt är grunden till ordningsproblemen från första början”, skriver Maria Wiman, lärare i Huddinge.

Jan Björklund, jag vet inte var jag ska börja. I ärlighetens namn har jag inte ens tid att skriva denna debattartikel. Jag jobbar nämligen som högstadielärare och terminen börjar lida mot sitt slut. I år ska jag sätta cirka 300 betyg. Dessutom ska jag genomföra och bedöma nationella prov, planera lektioner, undervisa, vikariera och framför allt ta hand om mina elever, se till att de mår bra, är trygga och orkar med de sista månaderna innan sommarlovet. Det är mycket kvällsjobb för mig nu.

Du är väldigt bekymrad över skolan Jan, men det är inte min arbetsbörda eller den skriande lärarbristen (77 000 lärare saknas om fem år!) som är högsta prioritet för dig idag. Du vill ha ordning och reda och du har funnit en mirakulös quick fix, i form av omdömen i ordning och uppförande.

Genialiskt enkel är denna lösning. Att lägga på oss lärare ytterligare dokumentationsbörda är nämligen alldeles gratis i ett kort perspektiv. Struliga elever kommer som genom ett vingslag att skärpa till sig! Hotet om ett ofördelaktigt betyg kommer omedelbums att få elever med stökiga hemförhållanden, med diagnoser eller brustna hjärtan att foga sig i ledet och bli ordnade och välartiga.

Vi lärare kommer naturligtvis med liv och lust att hugga tag i denna nya hög av bedömning där vi ska gradera… ja vadå… avtagen keps, ridderlighet, knäpptystnad, rak rygg?

Jag vägrar att summativt och definitivt gradera deras uppförande.

Jag raljerar lite nu, Jan, men det är också för att det känns lite eländigt att behöva föra denna diskussion. Vi är många lärare som är trötta på att skoldebatten inte betonar de bakomliggande orsakerna, det som kanske faktiskt är grunden till ordningsproblemen från första början.

Det är nämligen min och många andras fasta övertygelse att det behövs vuxna i skolan, många vuxna. Vi behöver lärare, kuratorer, specialpedagoger, skolbibliotekarier och kringpersonal i allmänhet. Vi behöver vuxna som kan fånga upp elever som missköter sig, som kan erbjuda stödundervisning när klassrumssituationer inte fungerar, som kan hålla i och hålla om.

Det är en besvärlig och dyr lösning, jag vet. Men den är hållbar, Jan, och det är nog så vi måste tänka nu. Det är en lösning som rimmar illa med nedskärningar, jag vet. Men vi måste tänka långsiktigt.

Tvinga mig inte att rangordna mina elever efter beteende. Jag vägrar att summativt och definitivt gradera deras uppförande. Tvinga mig inte att gå med på den attityd som säger att det bara är ”att bita ihop och skärpa till sig”. Jag tror nämligen inte att det är så enkelt.

Med detta sagt tackar jag för mig. 28 uppsatser om Andra världskriget rättar sig ju inte av sig självt, som du säkert förstår.

Maria Wiman, lärare i Huddinge

Kommentera