kpu_larare

Stina Gunnarsson läser en kompletterande pedagogisk utbildning vid Linköpings universitet.

Lärarutbildning

Tydligare trend: Så läser fler till lärare

Allt fler läser den kompletterande pedagogiska utbildningen för att bli lärare. 
I höst har antalet antagna stigit till nära 800, enligt UHR.
– Att utbildningen finns är jättebra, säger Stina Gunnarsson som läser KPU:n vid Linköpings universitet.

Mer om Kompletterande pedagogisk utbildning:

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) går att läsa med inriktning mot årskurs 7–9 eller gymnasieskolan. Efter utbildningen är man behörig att undervisa i dina ämnen.

KPU omfattar 90 hp. Av dessa är 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker på grund- eller gymnasieskola under handledning. 
Resterande 60 hp består bland annat av pedagogik, didaktik, utbildningshistoria, specialpedagogik, bedömning och betygsättning.  

Här kan du läsa kompletterande pedagogisk utbildning.

 • GIH
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Gävle
 • KTH
 • Kungliga musikhögskolan i Stockholm
 • Karlstad universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
   

Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR)

Universitets- och högskolerådets (UHR) analys av antagningen till höstens högskoleutbildningar visar att samtliga lärarutbildningar antog knappt 14 000 studenter i höstas. 

Samtidigt som de stora utbildningarna till förskollärare, grund- och ämneslärare backade något så fortsätter den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) att öka. För sex år sedan antogs cirka 300 stycken, i höst hade antalet stigit till nära 800.

KPU kan beskrivas som ett snabbspår för dem som redan har akademiska kompetenser i ett eller flera ämnen, men som behöver läsa den utbildningsvetenskapliga kärnan för att bli behöriga lärare. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar i en rapport från i våras att satsningen på alternativa vägar till läraryrket har fått effekt. Av totalt 1 590 nyexaminerade ämneslärare höstterminen 2017 hade 540 läst en kompletterande pedagogisk utbildning på tre terminer, alltså en tredjedel.

Stina Gunnarsson läser en kompletterande pedagogisk utbildning vid Linköpings universitet på distans. Hon har sedan tidigare en mastersexamen i biologi och studerar nu för att bli behörig gymnasielärare i biologi och naturkunskap.
 
– Utbildningen har fungerat jättebra hittills. Jag arbetar 80 procent på en gymnasieskola i Norrköping samtidigt som jag pluggar deltid med en studietakt på 50 procent. Det kan bli lite mycket ibland så klart, men upplägget fungerar suveränt, säger hon.
 
Vad fick dig att vilja bli lärare och gå en kompletterande pedagogisk utbildning?
 
– Jag har alltid varit sugen på att bli lärare. Jag tycker om att förmedla kunskap. Men när jag gick ut gymnasiet kände jag inte att jag var tillräckligt mogen för att studera till att bli lärare. Så i stället utbildade jag mig till biolog och har arbetat sex år på SMHI i Norrköping. Nu kände jag att det var dags att ta tag i lärardrömmen igen och när jag fick höra om KPU:n så lockade det mig till att söka, säger Stina Gunnarsson.
 
Ett stort plus med utbildningen, menar Stina Gunnarsson, har varit att hon har kunnat göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Norrköping där hon bor, och inte i Linköping där utbildningen håller till.
 
– Så är det inte på alla högskolor och universitet. Så VFU-biten lockade mig lite extra. Sedan är det suveränt att jag kan göra min VFU på samma skola där jag också arbetar deltid.
 
Varför tror du att KPU:n fortsätter att växa?
 
– Man hör hela tiden om att det behövs mer kompetens i skolan och att lärarbristen växer. Jag upplever att det är allt fler som vill ställa upp när det krisar i skolan och ta ett samhällsansvar. Då är det suveränt att kunna gå den här utbildningen, säger Stina Gunnarsson.
 
– Nu har ju jag läst mycket mer om biologi än vad de flesta lärarstudenterna har gjort som går på lärarutbildningen för att undervisa i NO. Så genom KPU:n får man in mycket större kunskapsbredd i skolan än vad man får genom den ordinarie utbildningen. 
 
Stina Gunnarsson tror att intresset för KPU:n kommer att fortsätta växa de närmaste åren. 
 
– Att utbildningen finns är jättebra. Det är ett bra sätt att bredda sig och skaffa sig nya möjligheter i livet. Dels så blir du behörig lärare genom utbildningen, men du har även yrket som man är utbildad inom kvar i bagaget.

Kommentera