Organisering

Tydligt ja till ny organisering från LR:s medlemmar

Åsa Fahlén omröstning logga

Omröstningen är klar och fyra av fem LR-medlemmar säger ja till en ny facklig organisering. ”Ingenting är avgjort ännu”, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

| Foto: Linda Broström
Resultatet i omröstningen
 • Antal röstberättigade medlemmar: 65 420
 • Antal avlagda röster: 32 919
 • Andel avlagda röster: 50,3 procent
 • Antal ja-röster: 25 284
 • Andel ja-röster: 79,4%*
 • Antal nej-röster: 6 578
 • Andel nej-röster: 20,6%*
 • Endast ett distrikt röstar nej, med 55,5 procents majoritet.
 • 21 av totalt 29 distrikt röstar ja med mer än 80 procents majoritet.

* = Procent av de som röstat ja eller nej, blanka röster exkluderas.

Fyra av fem LR-medlemmar säger ja till en ny facklig organisering.
Förbundsordförande Åsa Fahlén är glad över det tydliga beskedet men påminner om att det slutgiltiga beslutet fattas under förbundsmötet i maj.
– Ingenting är avgjort ännu, säger hon.

Efter 26 dagars omröstning har medlemmarna i Lärarnas Riksförbund sagt sitt:

 • 79,4 procent av de röstande säger ja till det historiska förslaget att lägga ner förbundet för att sedan skapa någonting nytt tillsammans med medlemmarna i nuvarande Lärarförbundet.
 • 20,6 procent av de röstande säger nej.

– Det är skönt att det är så pass tydligt vad medlemmarna vill. Det vore svårare för delegaterna att rösta i förbundsmötet senare i vår om resultatet var jämnare, eller om det hade varit ett lägre valdeltagande, säger förbundsordförande Åsa Fahlén till Skolvärlden.

32 919 medlemmar har lagt sig röst, vilket motsvarar 50,3 procent av de röstberättigade. Det är en siffra som Åsa Fahlén är nöjd med.

– Det känns jättebra att vi har fått ett så pass högt valdeltagande. Drygt femtio procent låter kanske inte så högt, men givet den svarsfrekvens man kan förvänta sig på enkäter och liknande så är det här högt, säger hon.

”Det har varit nervöst”

Det har varit en spänd period under tiden medlemmarna har lagt sina röster. Förbundsstyrelser har inte kunnat följa resultatet under tiden, däremot har de följt röstdeltagandet.

– Det har absolut varit nervöst. Vi har jobbat hårt för att få upp deltagandet och jag vet att många förtroendevalda runt om i landet har hejat på sina medlemmar att delta i omröstningen. Det är ett styrkebesked för LR att vi når upp till den här nivån, säger hon.

Huruvida medlemmarna nu kan räkna med att delegaterna under det avgörande förbundsmötet kommer att rösta i enlighet med den avslutande omröstningen kan Åsa Fahlén inte ge ett klart svar på.

– Omröstningen är rådgivande för förbundsmötet och jag hoppas att förbundsmötesdelegaterna lyssnar och följer medlemmarnas vilja att etablera Sveriges Lärare. Även jag som ordförande i förbundet har rösträtt på förbundsmötet och jag har personligen svårt att gå emot en sådan tydlig medlemsvilja. Ytterst kommer ansvaret i omröstningen ligga på de enskilda förbundsmötesdelegaterna.

Utvecklas under tiden

Hon påpekar också att medlemsomröstningen bygger på ett förslag där alla detaljer inte hamrats ut helt, och att det kommer utvecklas under tiden fram till nästa omröstning under förbundsmötet.

– Omröstningsresultatet innebär att vi i styrelsen nu tar nästa steg tillsammans med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund och tar fram propositioner för att etablera Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Förslagen kommer gå ut till förbundsmötesdelegaterna den 4 mars och jag ser personligen fram emot diskussionen på förbundsmötet.

Under de veckor som medlemmarna röstat har debatten om LR:s framtid, samtid och dåtid gått på högvarv, inte minst i Skolvärlden. Efter bitvis skarpa uttalanden från ja- och nej-anhängare skrev gymnasieläraren och biträdande föreningsombudet i Göteborg Anne-Catherine Ernehall en debattartikel med rubriken ”Vi håller på att skapa en rejäl intern spricka”.

Behöver jobba med sprickan

Åsa Fahlén menar att den sprickan är något som förbundet behöver jobba med att laga framöver.

– Jag tror att det blir en viktig fråga för oss. Sen kan jag kanske tycka att den här debatten har polariserats i onödan. Jag tror att vi är överens om att LR både är och har varit bra, och en viktig röst i skoldebatten. Det vi bedömer olika är hur vi ser på i vilket scenario vi har störst möjlighet att påverka framåt, säger hon.

Befarar ni avhopp?

– Alla förändringar där man har olika åsikt kan naturligtvis leda till besvikelse. Nu när medlemmarna så tydligt visat vad de vill kanske den största risken för avhopp uppstår om det hela av någon anledning inte blir av. Det kan ju också bero på hur andra förbund agerar.

– Det viktigaste vi kan göra är att ta reda på vad medlemmarna vill och tycker och agera utifrån det. Och så bör det också förbli, oavsett hur framtiden blir, säger Åsa Fahlén.

Så röstade LR-medlemmarna i regionerna:

LR:s medlemsomröstning fördelad på regioner.

91 procent röstade ja i Lärarförbundet

I Lärarförbundet röstade 91 procent av medlemmarna för förslaget till en ny organisering, 4 procent avvisade förslaget och 5 procent valde att avstå. Andelen yrkesaktiva medlemmar som deltog var 37 procent.

– Lärarförbundets medlemmar har gett oss ett tydligt besked – de vill att vi fortsätter resan mot en ny, gemensam organisering i syfte att maximera lärarkårens fackliga styrka och påverkanskraft. Det breda stödet från medlemmarna ger oss ett tydligt mandat att gå vidare i processen där nästa steg är kongresserna i maj. Sveriges lärare har allt att vinna på att stå enade, därför tycker jag att det här beskedet är väldigt glädjande, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

”Ser fördelarna med samlad organisation”

I Sveriges Skolledarförbund röstade 88 procent (1 843 yrkesverksamma medlemmar) för förslaget till en ny organisering, 8 procent (174) avvisade förslaget och 74 medlemmar valde att avstå. Andelen medlemmar som deltog var 40,5 procent.

– Medlemmarna ser fördelarna med en samlad, stark och självständig organisation för skolledare och har röstat ja till att gå vidare i processen. Denna positiva respons tar vi nu med oss i det fortsatta arbetet med att hitta lösningar på de kvarstående frågorna. Målet är att etablera Sveriges Skolledare som ett framträdande professionsförbund för ledare inom utbildningssektorn, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Kommentera