haddad_uni

Roger Haddad (L) och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet, UHR, i ett pressmeddelande.
Formuleringen fick snabbt kritik från politiskt håll.
– UHR ger en missvisande bild, säger Roger Haddad (L).

I oktober varje år publicerar UHR en rapport med analyser över senaste antagningsomgången. Pressmeddelandet till årets rapport lyfte fram att intresset för vissa lärarutbildningar ökat på senare åren, något som väckt reaktioner bland annat på Twitter. 

– Jag och Liberalerna vänder oss emot hur UHR vinklar innehållet i rapporten. Sverige befinner sig i ett akut läge där utvecklingen på de stora lärarutbildningarna går åt helt fel håll. Att en myndighet då går ut och säger att intresset för läraryrket ökar, det ger en missvisande bild och är mycket allvarligt, säger Roger Haddad till Skolvärlden.

Enligt UHR:s rapport har det totala antalet sökande till yrkeslärarutbildningar, speciallärarutbildningar och kompletterande pedagogiska utbildningar ökat från föregående år, precis som antalet förstahandssökande till grundlärarutbildningen. Samtidigt konstateras i analysen att de tre stora lärarutbildningarna (Förskollärarutbildningen, Grundskollärarutbildningen och Ämneslärarutbildningen) under perioden 2012–2019 hade som flest sökande höstterminen 2016 men att antalet därefter minskat för varje år.

Att UHR väljer att lyfta den positiva utvecklingen för de mindre lärarutbildningarna försvaras av Carina Hellgren, biträdande avdelningschef och en av författarna till rapporten:

– Det är glädjande nyheter att intresset växer för de här utbildningarna eftersom de är viktiga bidrag till den totala lärarförsörjningen i Sverige. Fler vägar in i yrket ger fler lärare och det är något vi vet kommer behövas i framtiden, säger hon. 

Har du förståelse för kritiken av ert val av rubrik och vinkel?

– Jag har svårt att kommentera kritiken. Har aldrig varit med om att någon kritiserat rubriken på ett pressmeddelande istället för innehållet i det. Vi har ju inte skrivit att intresset ökar för ALLA lärarutbildningar, utan bara hållit oss till sanningen, säger Carina Hellgren. 

Även Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, är positiv: 

– Det är glädjande att vi ser en trend där fler studenter har lärarutbildningar som sina förstahandsval. Det visar på en attraktivitet i utbildningarna som vi ska vara rädda om, säger hon. 

Vad tänker du om de mindre glädjande siffrorna för ämneslärarutbildningen och förskollärarutbildningen, där antalet sökande minskat?

– De visar att vi måste fortsätta och intensifiera arbetet som vi i regeringen har satt igång. Vi måste få fler att vilja bli lärare. KPU har gett fler vägar in i läraryrket för akademiker och det har visat sig framgångsrikt. Framöver öppnar vi för att fler barnskötare ska kunna ta en kortare utbildningsväg och få förskollärarexamen, säger Matilda Ernkrans.

UHR har på liberalernas begäran kallats till riksdagens utbildningsutskott i november för ett möte om söktrycket på landets lärarutbildningar. 

Kommentera