isakbok

Isak Skogstad, LR:s studerandeförening, tycker att förslaget om högre intagningskrav vore bra för läraryrkets status.

Lärarbrist

UKÄ: Högre krav på lärarstudenter minskar avhoppen

Högre intagningskrav skulle minska avhoppen från lärarutbildningen, menar Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i en färsk rapport.
– Det här har vi drivit länge, säger Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Avhopp på lärarutbildningen
  • På grundlärarutbildningen hoppar 35 procent av studenterna med lägst gymnasiebetyg av, men 13 procent av dem med högst betyg.
  • På ämneslärarutbildningen hoppar 15 procent av de med högst betyg av utbildningen, men 54 procent av dem med lägsta betygen.
  • En jämförelse med sjuksköterskeutbildningen visar inte samma samband mellan betyg och tidiga avhopp.

Källa: Universitetskanslerämbetet.

Fler platser på lärarutbildningarna. Så vill politikerna minska lärarbristen. Men en utredning från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) visar att det är de låga intagningskraven som påverkar avhoppen. Därför vill UKÄ skärpa antagningskraven till lärarutbildningen.

Varje år börjar 13 000 studenter plugga till lärare. UKÄ räknar med att det är ”mycket troligt avhopp” för 40 procent av studenterna, medan snittet för alla utbildningar ligger på 20 procent.

Många platser på utbildningen och låga intagningspoäng gör att många kommer in, även de som inte har höga betyg. Och det visar sig att elever med låga betyg är de vanligaste avhopparna.
Det saknas alltså belägg för att det är toppstudenterna som väljer andra vägar.

– Bilden av att det är lätt att komma in har skadat yrkets status. Vi har aldrig haft så många platser som idag, men bristerna är större än någonsin förr. Det visar att det inte fungerar särskilt väl, säger Isak Skogstad.

Avhoppen varierar också mellan lärosätena, största antalet tidiga avhopp sker vid Södertörns högskola (49 procent) och Högskolan Kristianstad (48 procent), medan Luleå tekniska universitet ligger i avhoppsbotten (12 procent).

Både avhopp och låga prestationer är dyra för lärosätena. Utbildningarna kostar mycket de första terminerna och avhopp innebär satsningar på elever som inte examineras. Lågpresterande elever behöver extra stöd.

– Det är viktigt att fokusera på kvalitet snarare än kvantitet när lärarutbildningen. I det långa perspektivet är det också bättre för yrkets status att det är högre krav.

Kommentera