ulla_ulla
Replik

Ulla Hamilton: ”SSU vill inte att du ska få välja”

Replik. I dag är det mer välinformerade föräldrar med starkare socioekonomisk ställning som väljer friskolor åt sina barn. Men det kan vi ändra på, bland annat genom att införa ett obligatoriskt skolval, som vissa kommuner redan har, där vi får alla att göra ett medvetet val, skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

SSU:s ordförande, Philip Botström, har skrivit en debattartikel om friskolorna med ensidigt utvalda fakta och felaktigt använda siffror. Han inleder med att hänvisa till Välfärdsutredningens hårt kritiserade beräkningar om utbildningsföretagens vinster på 725 miljoner där mängder av företag har klassats fel. Bland annat har företag som VM i Falun i längdskidåkning felaktigt inkluderats. Bara det faktum att Botström väljer att beskriva rörelsemarginaler, som ju såväl aktiebolag som icke vinstdrivna friskolor har och som är marginal före skatt, räntebetalningar och investeringar, som att ägare ”plockat ut” pengar ur företaget visar på vinklingen i hans artikel.

IFAU, som Botström hänvisar till, har en rad rapporter som går emot den bild som ges i debattartikeln. Bland annat har IFAU visat att kunskapsresultaten höjs i kommuner där friskolor etablerar sig och att friskolor antagligen har bidragit till att minska de senaste årens kunskapsfall bland svenska elever.

Varför står hundratusentals elever i kö till friskolor? Nya arbetsformer, en lugnare och mer fokuserad studiemiljö och en mer målmedveten ledning är viktiga anledningar. Vi vet också att lärarna är mer nöjda med friskolor, inte minst med ledarskapet.

Lärartäthet, som Botström hänvisar till, är ett dåligt mått på kvalitet. Skolor som har stora problem tenderar att få mer resurser och därför fler lärare. Kommuner har idag möjlighet att vikta skolpengen efter socioekonomisk bakgrund. Det är bra, men det gör att skolor med elever från välutbildade familjer också kommer ha en lägre lärartäthet. OECD pekar, liksom forskning, på att lärarens kompetens är viktigare än hur många elever det är per lärare.

I dag är det mer välinformerade föräldrar med starkare socioekonomisk ställning som väljer friskolor åt sina barn. Men det kan vi ändra på, bland annat genom att införa ett obligatoriskt skolval, som vissa kommuner redan har, där vi får alla att göra ett medvetet val.

Det fria skolvalet möjliggör idag att en tredjedel av eleverna Rinkeby/Kista väljer en skola utanför sitt bostadsområde. Valet ger människor frihet över sina liv. Jag vill ta tillfället i akt och påpeka för alla elever och föräldrar att det är er möjlighet att få välja skola som står på spel. Det SSU med flera vill är att det är politiker och byråkrater som ska placera eleven så det blir ”rätt blandning”. Individens önskemål och behov kommer i andra hand – här handlar det om samhällsingenjörskonst!

Människor vill välja, den tid då politiker valde åt människor, oavsett om det handlar om radiokanal eller skola, är förbi. Åtta av tio vill kunna välja skola, ytterst få vill lägga ett av livets viktigaste val i händerna på politiker och sociala ingenjörer. Låt oss i stället arbeta för en mer kompensatorisk skola med höga ställda förväntningar på alla elever inom ett valfrihetsystem. Ett obligatoriskt skolval är en bra start. 

Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund

Kommentera