Valrörelsen

Undersökning: Bara var fjärde M-väljare tror på partiets skolpolitik

Ulf Kristersson val Moderaterna

Partiledare Ulf Kristersson och Moderaterna skulle kunna locka fler väljare genom att lägga om skolpolitik, spår Svante Tideman, vice ordförande Lärarnas Riksförbund.

Rapporten i korthet

Rapporten ”Skolan, valet och M-väljarnas prioriteringar” visar att:

  • Det finns potentiellt 2,7 miljoner röster att vinna på en bättre skolpolitik.
  • Endast 25 procent av M-väljarna tycker att partiet har den bästa skolpolitiken.
  • Endast 35 procent av M-väljarna stöder vinstuttag ur friskolor.
  • Liksom samtliga andra väljargrupper prioriterar M-väljarna en likvärdig skola högre än det fria skolvalet.
  • En knapp majoritet av M-väljarna (53 procent) vill se ett statligt huvudmannaskap för skolan.

Moderaterna är ett av de riksdagspartier med lägst förtroende för sin skolpolitik i den egna väljarbasen, enligt en undersökning av Lärarnas Riksförbund.
– Det är märkligt att man inte tar chansen att locka fler väljare, säger Svante Tideman på LR.

I samband med Moderaternas pågående stämma släpper Lärarnas Riksförbund en delrapport från sin stora väljarundersökning med fokus på just Moderaternas väljare. Enligt rapporten går partiet inte i takt med de egna väljarna i skolfrågan.

Svante Tideman, LR

– De har anmärkningsvärt lågt stöd för sin skolpolitik hos sina väljare. Det är märkligt att man inte lyssnar på vad folk efterfrågar och tar chansen att vinna fler väljare. Det tyder på ett dåligt självförtroende i partiet i skolfrågan, säger Svante Tideman, vice ordförande LR.

Endast 25 procent av M-väljarna tycker att partiet har den bästa skolpolitiken. Endast Centerpartiet och Sverigedemokraterna har lägre stöd av de egna väljarna i skolfrågor.

Inte heller i högprofilfrågan om vinster i friskolor har man väljarna med sig. Partiets linje är att friskolornas ägare ska ha fortsatt möjlighet att plocka ut vinst ur verksamheten, medan endast 35 procent av deras väljare håller med. Den siffran är betydligt högre än motsvarande för hela den svenska väljarkåren, som sjunkit från 32 till 18 procent sedan 2018, men representerar alltjämt en tydlig minoritet av partiets sympatisörer.

– Det är ju inget partis väljare som är för vinstuttag, inte ens Moderaternas. De är inte i takt med sina egna väljare. Sen är det inte bara Moderaterna som går i otakt med sina väljare, utan partierna generellt. Exempelvis är alla överens om att vi ska ha likvärdiga skolor, men när det kommer till konkreta lösningar blir det annorlunda, säger Svante Tideman.

En förutsättning för att uppnå likvärdighet är enligt honom att staten återtar det fulla ansvaret för skolan, vilket väljarkåren är positiv till. Enligt undersökningen vill sex av tio väljare se ett statligt huvudmannaskap för skolan. Även moderata väljare är positiva till det, dock med en mer blygsam majoritet på 53 procent.

– Den decentraliserade skolan har inte levererat det den skulle. Idén var att den skulle se till lokala behov, men decentraliseringen och kommunaliseringen har bara lett till mindre likvärdighet. Därför är ett förstatligande eller statlig finansiering av skolan inte ett självändamål i sig, utan en förutsättning för att kunna nå en likvärdig skola, säger Svante Tideman.

Varför tror du att Moderaterna och andra partier väljer att i flera fall driva en linje i skolpolitiken som inte går i takt med de egna väljarna, och fortsätter göra det år efter år?

– Jag vet inte, det är så märkligt. Frågar du svenskarna säger 80 procent att de är mot vinstuttag i friskolor. Ändå finns det kvar. Gräsrötterna i centern protesterade under deras stämma men det hjälpte inte. Inom Moderaterna tror jag inte att det blir mycket diskussion alls tyvärr. Det måste ju vara så att skolfrågan inte ses som tillräckligt viktig helt enkelt.

Moderaternas stämma pågår i Helsingborg den 21–24 oktober 2021.

Kommentera