undersokning_0
Pisa

Undersökning: Pisaresultaten inte lärarnas fel

Endast tre procent av befolkningen anser att de tidigare sjunkande Pisa-resultaten är lärarnas fel, visar en ny opinionsundersökning från Novus.
– Det är självklart glädjande att vi har allmänhetens förtroende, säger Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. 

Senaste Pisa-undersökningen blev en kalldusch för Skolsverige. Raset för de svenska eleverna förde upp skolfrågan som en av de viktigaste. På tisdagen presenteras den nya undersökningen, men redan nu kommer det nya siffror kring hur allmänheten ser på de tidigare Pisaresultaten.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Sveriges Radio, via webbintervjuer där 1 039 personer i åldern 18–79 år svarat.

– 65 procent svarar att de tror att eleverna inte lär sig det de behöver i skolan. 23 procent tror att de lär sig det de behöver och 13 procent har ingen uppfattning i den här frågan, säger Liza Pettersson som är opinionsanalytiker på Novus till Sveriges Radio.

Enligt undersökningen är det de rödgröna väljarna som har störst förtroende till att barnen lär sig det de ska, 34 procent jämfört med alliansväljarna där bara var fjärde person tror att eleverna i grundskolan lär sig det de behöver. Lägst tilltro har de som röstar på Sverigedemokraterna.

Men trots att de tre senaste Pisaundersökningarna blivit en kalldusch för Skolsverige, så tycker de flesta ändå att lärarna gör ett mycket bra jobb.

– Det som är intressant med just skolfrågan är att när man frågar om den generella bilden om skolan, så har många en negativ uppfattning, att man inte lär sig vad man behöver och så vidare. Men när man frågar mer i detalj om lärarna gör sitt jobb, så tycker man det. Lärarna är de man tycker har minst ansvar här. Det är staten, följt av föräldrar, följt av kommuner, säger Liza Pettersson.

Endast tre procent svarar att de tycker att Pisa-resultaten är lärarnas fel och 62 procent tycker att lärarna sköter sitt jobb med att ge eleverna den kunskap som behövs.

Resultatet är glädjande, men inte förvånande, säger Svante Tideman.

– Jag tror att allmänheten har en realistisk syn på vad lärarna kan förväntas göra. Det har varit stora organisationsförändringar, politiska svängningar och så vidare. Skolan har blivit det politiska slagfältet och lärarna har på något vis hamnat i mitten av det där, men ändå är lärarna det som är stabilt i skolväsendet, säger han och fortsätter:

– När föräldrarna träffar lärarna på skolan ser de att det är hårt arbetande människor som tar väldigt stort ansvar för undervisningen, och för barnen framför allt. Att lärarna har det här förtroendet gör att man verkligen har något att bygga vidare på. Om exempelvis Skolkommissionen ska komma fram med någonting så måste man sätta lärarna i centrum, eftersom det visar sig att det är de som har förtroendet ute bland allmänheten. Så satsa på att stärka lärarna ännu mer.

Kommentera