undersokning
Undersökning

Undersökning: Varannan vill förändra friskolereformen

En ny undersökning av Lärarnas Riksförbund visar att en majoritet kräver ett nytt skolsystem – 54 procent anser att skolvalet behöver förändras.
– Nu är det hög tid att regeringen och fler riksdagspartier ställer sig bakom dessa förändringar också, säger LR:s ordförande Bo Jansson.

Fakta om undersökningen

Viktigaste resultaten från undersökningen bland 3000 svenskar (18-74 år):

– 86%: staten ska ha huvudansvar för att alla elever får en likvärdig utbildning

– 84%: staten – inte kommunerna – bör ha ansvar för finansieringen av skolan

– 74%: staten bör ha huvudansvar för att fördela resurser till skolorna

– 90%: friskolornas överskott ska återinvesteras i skolverksamheten

– 54%: skolvalet behöver förändras, för att skapa bättre möjlighet till planering

– 61%: antalet skolor bör begränsas: nya ska bara etableras där det finns behov

Analyser och slutsatser av undersökningen finns i rapporten ”Sveriges viktigaste reform”.

Lärarnas Riksförbund har presenterat en omfattande undersökning bland 3000 väljare som visar ett starkt stöd för flera förändringar av det svenska skolsystemet. Undersökningsresultatet visar att en majoritet vill se att regeringen och riksdagen behöver besluta om flera centrala förändringar av dagens skolsystem.

Resultatet av granskningen visar att varannan väljare tycker att skolvalet behöver förändras, för att skapa bättre möjlighet till planering och nio av tio anser att friskolornas överskott bör återinvesteras i skolverksamheten.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson hoppas att detta ska få det politiska styret att vakna till.

– Svensk skola befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Kunskapsresultaten är allt för låga, elever får inte likvärdiga förutsättningar att klara skolan, och det råder skriande brist på behöriga lärare i många ämnen, säger han.

Bo Jansson menar att dagens skolsystem har nått vägs ände. Han tycker därför att det nu är hög tid att riksdag och regering tar initiativ till ett nytt, mer likvärdigt och samtidigt kunskapsinriktat, skolsystem.

– Sveriges kanske viktigaste reform just nu är att staten – inte 290 olika kommuner med olika förutsättningar och ambitionsnivåer – tar över finansieringen av skolan. Detta kan bli den största förändringen av skolan på 25 år – och den behövs verkligen om vi ska kunna vända utvecklingen, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbunds ordförande menar att undersökningsresultatet visar att väljarna ser att kommunaliseringen, skolvalssystemet och friskolereformen, på olika sätt, har bidragit till minskad likvärdighet och sämre förutsättningar för att bedriva bra undervisning.

– Vi lärare vill – liksom skolledarna – se rejäla förändringar av dagens skolsystem. Nu är det hög tid att regeringen och fler riksdagspartier ställer sig bakom dessa förändringar också, säger Bo Jansson.

Här är Lärarnas Riksförbund förslag på hur man ska göra skolsystemet mer effektiv och likvärdigt:

– låt staten ta över finansieringen av skolan

– stärk läraryrkets attraktivitet

– inför tydligare regleringar av skolmarknaden

– vinster ska investeras i skolverksamheten

– se över det fria skolvalet

Kommentera