symaskin
Gymnasievalet

Unga väljer inte utbildningar som leder till jobb

Niondeklassare väljer rolig gymnasieutbildning framför utbildningar som leder till jobb. Och yrkesutbildningar värderas lägre än teoretiska. Det visar en attitydundersökning från forskningsinstitutet Ratio. 

Samtidigt som Sverige kämpar med en hög ungdomsarbetslöshet söker vissa branscher med ljus och lykta efter personal med rätt kompetens.

Nu har forskningsinstitutet Ratio genomfört en attitydundersökning bland landets niondeklassare som står inför att göra sitt gymnasieval. Resultaten av undersökningen presenteras i en debattartikel i Dagens Samhälle.

I artikeln skriver Alexandru Panican, docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet och forskare vid Ratio, och Kristine Persson, projektledare för forskningsprogrammet ”Kompetens för tillväxt” på Ratio, att de blivande gymnasisterna anser yrkes- och lärlingsutbildningar vara mindre värde än teoretiska program, en syn som även uttrycks av de yrkesinriktade eleverna.

Eleverna i studien såg inte heller till kopplingen mellan vald utbildning och efterfrågan på arbetsmarknaden när de gjorde sina val. Viktigast när det kommer till valet av utbildning är att utbildningen i sig ska vara rolig – oberoende av om den leder till jobb eller inte.

”Svaren visar att elever som står inför att välja gymnasieutbildning åsidosätter reflektioner om den förväntade gymnasiala kompetensens relevans för arbetslivet”, skriver artikelförfattarna.

För att få till stånd en förändring, menar de, måste attityder förändras och samverkan mellan skola och arbetsliv bli bättre. Dessutom måste ”samhälle och föräldrar sluta se negativt på yrkesutbildningar och istället börja se dem som utbildningar som är givande för ungdomar med praktiskt begåvning” 

Kommentera