Syv

Uppdraget: Stoppa avhoppen

I helgen samlas Lärarnas Riksförbunds vägledare för att välja ny styrelse och staka ut vägen framåt. En av vägledarnas viktigaste uppgifter är att stävja avhoppen från gymnasiet, menar deltagaren Lena Hartvigsson.

Intresseföreningen för studie- och yrkesvägledare samlar i helgen ett 30-tal medlemmar för föreningsmöte. Efter ett inledande besök på Saco-mässan ska en ny styrelse väljas för de kommande fyra åren och medlemmarnas motioner diskuteras.

– Vi är en liten yrkesgrupp inom förbundet och vår uppgift är att bevaka vägledarfrågor och se till att frågor som rör oss blir kända, både inom Lärarnas Riksförbund och utåt mot beslutsfattare och arbetsgivare. Vi har en viktig uppgift att lobba för våra frågor säger Lena Hartvigsson, studie- och yrkesvägledare på Erik Dalbergsgymnasiet i Jönköping och aktiv inom fackförbundet.

Vilka är era viktigaste frågor?

– Dels handlar det om att bevaka våra fackliga frågor och arbeta för att de tydliggörs inom förbundet. Vi arbetar också för att öka intresset bland medlemmarna att jobba fackligt.
– Gentemot beslutsfattare handlar det bland annat om att driva på för att vägledartjänster bara ska innehas av utbildade studie- och yrkeslärare. Det står inte i skollagen, vilket är ett problem. Att utbildningen håller god kvalitet är också viktigt.
– Personlig tycker jag också att det är viktigt att vi ökar aktiviteten bland medlemmarna ute i kommunerna.  Mycket viktigt arbete sker lokalt.

Vilka är de viktigaste uppgifterna för en vägledare?

– Det är att hjälpa eleverna framåt och stötta dem att i att göra välgrundade val. Det hänger i sin tur ihop med att stävja avhopp. Politiker ser avhoppen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, det kostar om elever hoppar av, byter inriktning eller slutar skolan. Men det kan också vara ett nederlag för individen. Samtidigt som det förstås är bra att det går att välja om, när det blir fel.

Vad ska man göra åt det faktum att vägledningen ibland sköts av andra än utbildade studie- och yrkesvägledare?

– Delvis handlar det om att det är små skolor på mindre orten och tjänsterna är små. Jag kan förstå dilemmat som arbetsgivaren står inför. Men då kan man kanske hitta andra lösningar så att vägledaren ansvarar för flera skolor till exempel. Sedan finns det tyvärr också skolor som inte ser vikten av att ha en utbildad studie- och yrkesvägledare, där man anser att någon, ”vem som helst”, kan utföra uppdraget. Det är viktigt att man har utbildad personal på plats. Därför kommer vi att fortsätta verka för att man ska ha studie- och yrkesvägledarutbildning för att anställas som studie- och yrkesvägledare.

Är det lika stor brist på vägledare som det är på lärare?

– Nu får jag prata utifrån Jönköping, det är det som jag har bäst koll på. För några år sedan var tillgången ganska god och vi hade gott om sökande och få tjänster ute. Men nu upplever jag att det är en annan situation, där sökandefrekvensen är betydligt lägre. Ibland saknas behöriga sökanden. Och jag får signaler om att det ser likadant ut på fler håll. Det vi kan se här är att vägledarna går vidare till andra verksamheter och jobbar med rekrytering eller personalfrågor. Kanske eftersom man tycker att arbetsvillkor och löner inte håller måttet.

Kommentera