pengar_klassrum_debatt
Löner

Uppsägningar när lärare fråntas lönelyft

Lärare som nu blir av med det statliga lönelyftet mår dåligt och säger upp sig.
– Vi har varnat för de här reaktionerna, men kommunen har inte lyssnat, säger LR:s lokala ombud.

En övervägande del av Sveriges kommuner har valt att permanenta lärarlönelyftet, det vill säga: har du en gång fått det, så har du kvar det. Gävle och Östhammar däremot är exempel på platser där ett antal lärare nu blir av med sitt lärarlönelyft.

– Det är väldigt sårigt här nu, av begripliga skäl. Ett antal lärare har sagt upp sig och bytt jobb, säger Karin Ahlgren, som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund (LR) i Gävle.

Utöver att de berörda lärarna drabbas personligen har även hela enheter fått problem. På en gymnasieskola i Gävle innebar indragna lärarlönelyft att hela sju lärare sade upp sig.

– Den skolan drabbades hårt av omfördelningen. Det är en jättetrist situation, säger Karin Ahlgren.

I Östhammar är kommunombudet Sofia Lindgren förvånad över att kommunen hanterar frågan så vårdslöst.

– Det här är legitimerade lärarna som inte känner att de är uppskattade för det de gör, de känner inget förtroende för arbetsgivaren. Vi är en relativt liten kommun på pendlingsavstånd från Uppsala och det är knappast så att folk söker sig hit. Snarare kan nog många tänka sig att börja jobba där, säger hon.

Varken i Gävle eller Östhammar har de indragna lärarlönelyften direkt att göra med de berörda lärarna, istället handlar det om förändringar i systemet som styr hur lönelyften fördelas.

I Gävle inför man en modell som det lokala facket i grunden tycker är sund: det ska vara lika lätt eller svårt att få ta del av lärarlönelyftet oavsett vilken skola du jobbar på. Det innebär att varje skolas kvot av lärarlönelyft justeras efter andelen lärare som kvalificerar sig. På liknande sätt inför man i Östhammar ett system som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Problemet är att man i båda fallen offrar ett antal lärare i övergången från ett system till ett annat, lärare som för två år sedan bedömdes vara förtjänta av ett lyft.

– Kommunen kunde ha gått in med egna pengar för att se till att vi inte hamnar i den här situationen. Vi har varit involverade i processen att ta fram ett nytt system ända sedan 2017, men inget av det vi pratade om finns kvar nu. Det är något som känns mysko med det, säger Sofia Lindgren i Östhammar.

Karin Ahlgren är också hon kritisk till kommunens hantering.

– Vi har självklart fört fram synpunkter till förvaltningen. Vi ser positivt på att de väljer att permanenta lönelyftet nu, och vi förstår att det behövdes en omfördelning. Men i grunden skulle ju kommunen skjuta till pengar så att alla som lever upp till kraven får ett lyft.

Kommentera