Debatt

Upptäck mattepotentialen i eleverna

DEBATT Jana Madjarova, professor i matematik, skriver om vikten av att lyfta fram unga med fallenhet för matematik och hur tävlingen Matte-SM kan bidra till att lyfta fram den potiential många deltagare har. 

Att matten är viktig och att vi alla behöver hjälpas åt för att skapa en positiv utveckling för svensk matematik är självklart. Av naturliga skäl hamnar fokus oftast på de svagare eleverna. Men för att öka bredden och intresset för matte i skolan krävs att vi också fångar upp ungdomar med särskild fallenhet och intresse för matematik.

Vi vet att Sverige missar möjliga mattestjärnor i dag. Delvis beror det på vilken uppmärksamhet och bekräftelse man som ung får eller inte får. Att vi lyfter unga med talang för idrott eller musik är ganska självklart. Men det gäller inte matematiken. Som ung förstår man heller inte vilka dörrar matten kan öppna i framtiden. Men det handlar också om samhällets attityd till teoretisk begåvning i allmänhet och matematik i synnerhet. Vi tror att det, kanske omedvetet, håller tillbaka vissa som därför inte satsar fullt ut på matten, utan nöjer sig med ett högt betyg.

Samtidigt ser vi nu en positiv och allt öppnare attityd till matematisk begåvning och problemlösning, vilket SVTs nya satsning Genikampen är ett exempel på. Skolornas matematiktävling är ett annat konkret exempel på hur skolor kan utmana och lyfta fram de bästa eleverna och göra dem till förebilder och inspirationskällor för andra elever.

I över femtio år har Skolornas matematiktävling, ofta kallad Matte-SM, genomförts på gymnasieskolor runtom i Sverige. För många av Sveriges framstående matematiker har tävlingen varit avgörande för deras beslut att satsa på matematiken. Och ofta har den varit tillfället då både de själva och omgivningen upptäckt den potential de har.

Matte-SM ger gymnasieeleverna en chans att se matematik som är roligare och mer utmanande än den i kursplanen och läroboken. Och i någon mening är det också svårare matematik – det handlar om problemlösning och att man måste själv hitta metoden.

Många är de som har kommit till kvalet utan självförtroende och som efter utmärkta kvalresultat fått vingar. Det händer att riktiga begåvningar inte blir tillräckligt utmanade till vardags och behöver något att bita i för att upptäcka sitt matematikintresse. Finalisterna i tävlingen erbjuds korrespondenskurser och träningsläger med universitetsmatematiker. Sex stycken tas ut för att representera Sverige vid den internationella matematikolympiaden (IMO), som nästa sommar går i Thailand.

Inte helt överraskande väljer de flesta av finalisterna senare att läsa matematik eller civilingenjörsprogram. Vissa av dem blir studenter till mig på Chalmers/Göteborgs universitet och visar en förmåga utöver det vanliga. Därmed inte sagt att varje mattetalang måste bli matteprofessor, bland de forna finalisterna i tävlingen kan vi hitta både hotellägare och en finansminister.

Vi skulle aldrig kunna genomföra tävlingen utan alla duktiga matematiklärares engagemang. Vi är mycket tacksamma för den hängivna hjälp vi får av de lärare på uppåt 150 skolor som deltagit tidigare år. Som mattelärare behöver man inte känna osäkerhet inför det faktum att man inte kan lösa alla problem själv – de sista uppgifterna är ofta ordentligt svåra och det händer att även vi som arbetat länge med tävlingen behöver klia oss ordentligt i huvudet innan vi kommer med en lösning. Å andra sidan, om våra elever och studenter inte var duktigare än oss, hur skulle utvecklingen gå framåt?

Det är såklart bara en person som kan vinna. Men det är många som blir överraskade och upptäcker sin potential. Ta chansen och delta – läs mer här.

/Jana Madjarova, biträdande professor i matematik vid Institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers/ Göteborgs universitet och ordförande i tävlingskommittén för Skolornas matematiktävling vid Svenska matematikersamfundet. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm