Debatt

Utbildningsföretagen: Så tänker vi sätta stopp för fusket

Utbildningsföretagen

˝Vi vill öka samhällets förtroende för utbildningsbranschen. Det är därför vi har skapat en kvalitetsauktorisation och ställer höga etiska krav på våra medlemmar”, skriver Fredric Skälstad och Jonas Jegers från branschorganisationen Utbildningsföretagen.

| Foto: Shutterstock

Kalla fakta rapporterar om felaktiga betyg och brister inom upphandlad vuxenutbildning. Vi inom utbildningsbranschen ser mycket allvarligt på situationen.

Den aktuella leverantören är varken medlem eller auktoriserad av oss. Som utomstående är det svårt att uttala sig om vad som har hänt i det enskilda fallet, men leverantören medger att det har förekommit brister.

Stockholms stad, som är den kommunala huvudmannen för utbildningen, säger till Svenska Dagbladet (20220202) att bristerna har rättats till under hösten. Skolinspektionen säger till TV4-nyheterna att de ska titta närmare fallet för att bestämma hur de ska agera. Vi välkomnar en djupare granskning där alla fakta läggs på bordet.

”Det är oacceptabelt”

Det finns ett delat ansvar för situationen. Dels är det oacceptabelt att leverantörer inte gör vad de har lovat. Framför allt drabbas eleverna som inte får den utbildning de har rätt till, men skattebetalarna måste också veta att deras pengar används på rätt sätt. Byggbranschen behöver rekrytera duktiga medarbetare. De ska vara säkra på att betyget betyder att eleven har rätt kunskaper.

Dels måste kommunen säkerställa att man upphandlar seriösa leverantörer och systematiskt följa upp leverantörernas kvalitetsarbete under hela avtalstiden. Utbildningsföretagen har tagit fram en guide för att hjälpa kommunerna med hur de ska tänka innan, under och efter en upphandling. Om kommunen prioriterar låga priser över kvalitet är det vad som kommer att levereras.

Utbildningsbranschen kan inte styra över kommunernas upphandlingar, däremot försöker vi proaktivt stärka våra egna medlemmars kvalitetsarbete.

Skapat en auktorisation

För några år sedan gick därför branschen samman och skapade en auktorisation för utbildningsföretag. Auktorisationen är en branschstandard för kvalitet och etik som genomförs av en kvalitetsexpert. Underlagen bedöms av en nämnd ledd av en fristående ordförande.

För att bli auktoriserad ställs höga krav på organisation och pedagogik, systematiskt kvalitetsarbete, medarbetarnas kompetens och bolagets leverans. Dessutom kräver vi att de auktoriserade företagen agerar etiskt. Genom detta initiativ tror vi att vi kan förhindra att denna typ av situationer uppstår.

Vi har därför två uppmaningar, en till utbildningsanordnarna som levererar vuxenutbildning och en till alla kommuner som upphandlar utbildning:

  • Leverantörer – låt er verksamhet genomgå utbildningsbranschens granskning av er kvalitet och etik. Det är en investering som ni kommer att ha nytta av, nu och i framtiden.
  • Upphandlande kommuner – anlita auktoriserade utbildningsföretag, exempelvis genom att använda auktorisationen som ett mervärde i upphandlingarna.

Utbildningsföretagen arbetar för att förbättra bilden av branschen genom att värna om god affärssed och kvalitet i vuxenutbildningen. Vi ser det som ett gemensamt ansvar för alla utbildningsanordnare. Om en leverantör brister dras alla med i fallet, även de som sköter sina åtaganden.

Fredric Skälstad, branschchef på Almega Utbildningsföretagen
Jonas Jegers, näringspolitisk expert med ansvar för vuxenutbildningen på Almega Utbildningsföretagen

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera