svensk_skolstatistik_ekstrom

Utbildningsminister Anna Ekström.

Sekretess

Anna Ekström kritisk till Skolverkets förslag att lösa sekretessen

Skolverket har lämnat in flera förslag för att skolstatistiken ska publiceras igen. Lösningarna är dock inte helt problemfria, menar utbildningsminister Anna Ekström.
– Regler som föreslås strider mot viktiga principer, säger hon. 

Skolverkets hemligstämpling av svensk skolstatistik har fått kraftig kritik från flera håll. Förutom lärare och forskare har också utbildningsminister Anna Ekström ifrågasatt åtstramningen, som innebär att verket inte längre publicerar betyg, lärarbehörighet och vilka skolor som finns i Sverige.

– Rättsläget efter domen påverkar elever och föräldrar som behöver korrekt information om olika skolor, men också kommuner som behöver informationen för tillsyn och resursfördelning. Våra skolmyndigheter behöver också informationen, för att bland annat kunna fördela statsbidrag och göra inspektioner, sa Ekström i en tidigare intervju med Skolvärlden. 

Sekretessen började gälla den 1 september. Samma vecka, på fredagen, varnade Skolverket för att åtstramningen kan få hela skolväsendet att vackla och presenterade, tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB), flera potentiella lösningar för regeringen.

– Vi har fått flera förslag av Skolverket och SCB som nu behöver analyseras av regeringskansliet. Det jag kan säga redan nu är att jag ser inte att de är problemfria, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

Enligt Skolverket är den enklaste lösningen att friskolor, precis som kommunala skolor, omfattas av offentlighetsprincipen. Men är man inte beredd att jobba med det finns det andra lösningar. Huvudförslaget är att en sekretessbrytande bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen, så att de uppgifter Skolverket behöver undantas från bestämmelserna, uppger generaldirektör Peter Fredriksson.

Förslagen är dock förknippade med betydande nackdelar, enligt Anna Ekström.

– De sekretessbrytande regler som Skolverket och SCB föreslår strider mot viktiga principer för svensk statistik och är något som kan påverka kvalitén och förtroendet för den svenska statistiken, säger hon.

Utbildningsministern poängterar att det är viktigt och bråttom att hitta en lösning, men någon tidplan för när förslaget kan vara klart finns inte i dagsläget. 

– Elever och föräldrar måste ha tillgång till de här uppgifterna. Dessutom är statistiken viktig för att resurserna ska kunna fördelas till de skolor där behovet är som störst. 

Bakgrunden till Skolverkets sekretess är ett beslut av SCB och en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten som innebär att bland annat friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut. Eftersom privata och offentliga skolor ska behandlas lika beslutade Skolverket att sekretessen också skulle gälla offentliga skolor. 

– Hela situationen är helt absurd – att vi inte kan se hur det ser ut i våra barns skolor för att uppgifterna klassas som affärshemligheter. säger Ekström. 

Kommentera