mobil_i_klassrummet
Ny forskning

Utnyttja mobilen för förberedelse och repetition

Får du en stund över kan mobilen vara ett utmärkt verktyg för att lära sig saker. Björn Hedin visar i sin avhandling hur mobilen kan användas vid inlärning. Särskilt gynnsamt är det att utnyttja de korta stunderna till förberedelser och repetition.

Läs mer

Du hittar avhandlingen ”Exploring Opportunistic use of Mobile Devices för Studying in Higher Education” i sin helhet här.  

Björn Hedins avhandling handlar om hur man kan hitta bra sätt att använda mobiltelefonen för att lära sig saker när man har lite tid över. 

– På caféer eller på bussen är det vanligt att se personer använda mobiltelefonen. Fokus i min studie har varit att ta reda på om man kan använda den tiden till att lära sig, berättar han för Skolporten.

I höstas disputerade han med avhandlingen ”Exploring Opportunistic use of Mobile Devices for Studying in Higher Education” vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I intervjun med Skolporten berättar han att problemet inte var att hitta vettiga saker att göra med mobilen – utan att ”få ändan ur vagnen” och faktiskt ägna sig åt att lära sig saker istället för att använda exempelvis Facebook.

Han pekar på tre faktorer som spelar in för att man ska använda mobilen till just lärande.

– För det första måste det vara enkelt, det ska bara vara att plocka upp mobilen och komma igång. Den andra faktorn handlar om att man måste ha tillräckligt med motivation. Den tredje faktorn handlar om att det måste vara något som triggar en person att komma igång. Det kan handla om olika typer av påminnelser, men även platsen spelar in, säger han till Skolporten och tillägger.

– Min studie visar att förberedelser och repetition, som förstärker annat lärande, är något som passar bra att ägna just korta tidsperioder till.

Björn Hedin menar att både lärare och elever kan dra nytta av avhandlingens resultat. 

– Lärare kan få upp ögonen för hur de kan underlätta för studenter att plugga under just sådana korta tidsperioder. Elever kan dra nytta av att hitta egna strategier för att utnyttja det här sättet att plugga, säger han. 

Kommentera