storvretskolan_faksimil
Storvretskolan

Utredare i färsk rapport: ”Problem sopas under mattan”

Hur kunde situationen med Storvretskolan gå så långt? Det har oberoende utredare granskat.

Som orsaker nämner de brister i kommunikation, en tystnadskultur och att man inte tog problemen på allvar från början.

I mitten av oktober presenterades en rapport för utbildningsnämnden i Botkyrka, skriven av två oberoende utredare som granskat fallet med Storvretskolan.

– Jag tror att man underskattade den första bedömningen från Skolinspektionen som kom 2016, och det fanns en uppfattning om att det var ganska bra i skolverksamheten, säger Olof Johansson vid Centrum för skolledarutbildning på Umeå universitet, som är ansvarig utredare.

I rapporten slår man fast att det är tjänstemän i flera led som är direkt eller indirekt ansvariga för det som har hänt på skolan, och att kommunikationen mellan leden inte har fungerat.

– Kommunikationen mellan de olika nivåerna har inte varit så utbyggd. Vi skriver i en av våra rekommendationer att ledningsgrupperna måste vara starka och att de måste förstå att en medlems problem är allas problem. Det kanske inte var kulturen som rådde, men den har börjat komma nu lite grann, säger Olof Johansson.

Under utbildningsnämndens möten i Botkyrka har man i princip bara haft korta muntliga informationspunkter kring vad som skedde med Skolinspektionen.

– Hade man bedömt det så pass allvarligt som det sedan visade sig vara, skulle man ha kunnat gett tydliga uppdrag som skulle redovisas för nämnden, men det gjordes ju aldrig, säger Olof Johansson.

– När det gäller så här allvarliga frågor borde man ha med ett skriftligt underlag till nämnden så man hinner läsa in sig.

I rapporten intervjuas flera nyckelpersoner inom skolan i Botkyrka. De vittnar om en tystnadskultur där ”problem systematiskt läggs någon annanstans eller sopas under mattan”. Man skriver också att informationen ”förskönats” och att den har ”vattnats ur successivt på sin väg mellan de olika nivåerna”.

Rapporten kommer med flera rekommendationer. I flera fall har åtgärder redan vidtagits, parallellt med att utredningen pågått.

– Det viktiga är att det blir en ordentlig organisationsjustering när den nya förvaltningschefen kommer, så att något sånt här inte kan hända igen. Det som är besvärande är att det finns viten på andra skolor också. Det finns arbete kvar att göra, men de jobbar på det, säger Olof Johansson.

Anette Älmdalen, tillförordnad utbildningsdirektör i Botkyrka kommun, håller med om rapportens slutsatser.

– Jag tycker att de sätter fokus på det som vi också ser, och utredarna bekräftar ju att vi redan har påbörjat många delar i det här som de rekommenderar. Just det här att styrkedjan har brustit, att det har brustit i kommunikation och kvalitetsuppföljning, jag håller helt med om slutsatserna och rekommendationerna är bra.

Det stod att det har funnits en tystnadskultur och en tendens att försköna informationen mellan leden, är det något du känner igen?

– Jag skulle inte uttrycka det på det sättet, men de har sett att det har brustit i kommunikationen och det har inte funnits något system för att ta emot avvikelser på skolor. Man har inte kunnat få en bra bild av hur det ser ut med kvaliteten på de olika skolorna. Så det har inte funnits någonstans att placera de signaler som har kommit kring brister på skolor.

Kommentera