asa_karle

Åsa Karle är regionchef vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

| Foto: Olle Melkerhed
Elevhälsa

Utredare ska stärka kritiserat elevhälsoarbete

Åsa Karle har fått i uppdrag att utreda bristerna i skolornas arbete med elevhälsa och stöd för att ge fler elever chansen att nå kunskapsmålen.
– Likvärdiga möjligheter för alla barn och elever är en av de viktigaste skolfrågorna idag, säger hon.

Uppdraget i korthet
  • Kartlägg och analysera brister i stödarbetet samt föreslå hur arbetet kan förbättras 
  • Analysera hur elevhälsoarbetet kan utvecklas och föreslå insatser som kan bidra till att skapa ett mer aktivt och väl fungerande elevhälsoarbete och därmed stärka elevhälsans kompensatoriska roll
  • Analysera om beslut att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs ska kunna överklagas
  • Föreslå nödvändiga författningsändringar vid behov

38 procent av grundskolorna har brister i extra anpassningar och särskilt stöd, och nästan varannan skola har brister i elevhälsan, enligt Skolinspektionens senaste årsrapport. 8 av 10 föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) säger att barnen inte får det stöd de behöver i skolan, enligt en färsk undersökning från Riksförbundet Attention.

Mot den fonden tillsätter regeringen Åsa Karle som särskild utredare för att kartlägga och analysera skolornas arbete med stöd och elevhälsa.

– På en skola fungerar elevhälsan bra, på en annan krävs – helt i strid med lagen – medicinsk diagnos för att få det stöd läraren ser att man behöver. Nu ger vi Åsa Karle mandat att se vilka regler eller organisationsförändringar som behövs för att säkra alla elevers rätt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Uppdraget är att komma med förslag som ska ge alla elever bättre förutsättningar att nå kunskapskraven.

– Jag ser fram emot att belysa de här områdena. Likvärdiga möjligheter för alla barn och elever är en av de viktigaste skolfrågorna idag, säger hon.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2019. Åsa Karle är regionchef vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon är även utbildad lärare och har tidigare bland annat arbetat som rektor i Uppsala kommun.

Kommentera