pengar

Vinster måste återinvesteras i verksamheten, menar utredaren Ilmar Reepalu.

Friskolor

”Stoppa vinsterna till friskolorna”

Hårdare kvalitetskrav räcker inte – friskolornas vinstmöjligheter måste begränsas. Det menar den statliga Välfärdsutredningen. Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, välkomnar förslaget.
 

Friskolorna ökar både segregation och resultatskillnader. Skattepengar går till vinster i stället för att användas för att utveckla verksamheten.

Mångfalden som friskolereformen skulle åstadkomma hämmas av att stora koncerner köper allt fler förskolor och skolor.

Det är några resultat av Välfärdsutredningen, som tittar på hur staten ska säkerställa att offentliga medel går till den avsedda verksamheten.

– Finansieringen och resursfördelningssystemet till alla skolor ska vara statlig och eventuellt överskott ska återinvesteras i den verksamhet där vinsten uppstår. Det ska även ställas krav på att pengarna ska komma svenska skattebetalare till godo, återinvesteringarna ska därför ske i Sverige med avsikt att höja kvalitén i svensk skola, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund, menar att det inte finns några jättevinster att hämta ut, med tanke på att svenska friskolors enda tillåtna intäkt är skolpengen.

– Utredningen lägger ner resurser på ickeproblem. 83 procent av alla elever går i kommunala skolor, men medan resultaten faller koncentrerar vi oss på de 17 procent som går i friskolor. Friskolorna levererar bättre resultat oavsett vilken bakgrund av eleverna har, säger hon.

Utredaren Ilmar Reepalu menar istället att det saknas kunskap om de effekterna av den ökade privatiseringen, vilket leder till att det är svårt att mäta kvalitet, likvärdighet och effektivitet hos verksamheterna, menar utredaren Ilmar Reepalu.

– Hårdare kvalitetskrav löser inte dessa problem och riskerar att skapa nya problem. Det riskerar att leda till alltmer kostsamma system för detaljstyrning och kontroll, skriver Ilmar Reepalu, på DN Debatt.

I en undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde inför valet 2014, visade det sig att 89 procent av deltagarna ville tvinga bolagen att återinvestera vinster i skolan, eller förbjuda vinster helt och hållet.

På sikt vill Lärarnas Riksförbund utreda om skolor överhuvudtaget ska kunna ägas av aktiebolag.

– När överskott uppstår ska det komma lärare och elever till del, säger Bo Jansson.

Utredningens första del presenteras i november 2016.

Kommentera