bjorn_och_fridolin

Utredaren Björn Åstrand lämnade över sitt delbetänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin.

| Foto: Åsa Larsson
Behörighet

Utredaren: Inför legitimation för yrkeslärare

Lärare i yrkesämnen ska omfattas av legitimationskravet. Det föreslår regeringens utredare Björn Åstrand.
Modersmålslärare ska däremot även fortsättningsvis vara undantagna kravet.
– Mycket positivt att utredaren föreslår ett legitimationskrav för yrkeslärare, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Läs mer

Hela delbetänkandet ”Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola” hittar du här.

Björn Åstrand är dekan för lärarutbildningen i Karlstad.

I september fick Björn Åstrand utredningsuppdraget som går ut på att utveckla lärarprofessionen inom projektet ”Nationell samling för läraryrket” och öka läraryrkets attraktionskraft. När han på torsdagen överlämnade sitt delbetänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin rörde förslagen dock främst justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna.

Björn Åstrand föreslår bland annat att även lärare i yrkesämnen ska omfattas av kravet på legitimation.

– När det gäller yrkesområdet så har det utvecklats positivt, det finns utbildningar som fungerar och antalet som examineras varje år ökar. Det som framförallt varit problemet för dem som påbörjat utbildningarna men sedan hoppar av är att villkoren varit för dåliga. Så vi föreslår nu bättre möjligheter att läsa på deltid, säger Björn Åstrand till Skolvärlden.

Utredningen föreslår också att obehöriga yrkeslärare som deltar i yrkeslärarutbildningen ska ha möjlighet att visstidsanställas i tre år i stället för det generella undantaget om ett år.

För modersmålslärare vill utredaren tvärt om att undantaget från kravet om legitimation och behörighet ska vara kvar.

– Det är inte realistiskt att ta bort undantaget. Siffrorna pekar åt fel håll, andelen behöriga lärare sjunker. Detta är också ett område där det saknas bra utbildningsvägar. Det som är nödvändigt här är hur man bygger upp en bra kompetens, kommenterade Björn Åstrand.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén kommenterar förslagen: 

– Det är mycket positivt att utredaren föreslår ett legitimationskrav för yrkeslärare.  Utredaren ställer inte samma krav när det gäller lärare i modersmål, något som kommer ställa höga krav på regering och huvudmän att via en tydlig plan garantera att det inom en rimlig framtid kommer finnas tillräckligt många legitimerade lärare i modersmål.

Utredningen föreslår också legitimation för fritidspedagoger samt att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska tituleras rektor. Dessutom vill utredaren slå vakt om introduktionsperioden för nya lärare, dels genom att justera skollagen så att det inte råder någon tvekan om huvudmannens ansvar för att introduktionen blir av. Dels vill Björn Åstrand att introduktionsperioden ska vara en del av det professionsprogram som Skolkommissionen tidigare förslagit.

Varför inte se till att introduktionsperioden blir av för alla, direkt?

– Regelverket finns redan men det brister. Utifrån insikten om att det faktiskt finns regler men att det trots detta inte händer tillräckligt ute i verkligheten, så menar utredaren att för att det verkligen ska få full effekt så måste det bindas samman med ett större professionsprogram. Att sätta den kulturen i skolan – med lärare som ständigt får fortsätta utvecklas – är avgörande för att introduktionsperioden ska bli verklighet, säger Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen om nyexaminerade lärares introduktionsperiod, men säger samtidigt att det kommer att krävas ytterligare insatser för att se till att det finns mentorer på skolorna och att tid kan avsättas för en god yrkesintroduktion.

Björn Åstrand ska slutredovisa sitt uppdrag i december.

Kommentera