riazat_debatt

Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson, Vänsterpartiet.

Debatt

V: ”Därför vill vi återinföra skolpliktsavdraget”

Debatt ”Vi vill återinföra skolpliktsavdraget, som kommer leda till en rättvisare fördelning av skolpengen mellan kommunala skolor och friskolorna”, skriver Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson, Vänsterpartiet.

Skolan ska vara till för att ge alla elever en bra utbildning. Men idag drivs istället stora delar av den svenska skolan av bolag på jakt efter vinst.

När experimentet med vinstdrivande privatskolor sattes i rullning så framhävdes de små skolorna. De som drevs av eldsjälar genom kooperativ och stiftelser. Vi har inget emot den sortens skolor, men redan då varnade vårt parti för att avregleringarna i stället skulle leda till  storbolag med vinstintressen. Något som missgynnar såväl kommunala skolor som de icke-vinstdrivande friskolorna.

En gång i tiden var svensk skola känt för att vara världens mest jämlika, precis som Sverige var känt som världens jämlikaste land. Det fanns sannerligen problem även då, men skillnaden var att en jämlik och sammanhållen skola, där allas rätt till kunskap och bildning säkrades, sågs som en grundläggande demokratifråga. I takt med att klyftorna har ökat, marknadsexperimenten i välfärden har varit på frammarsch och den demokratiska styrningen förvandlats till marknadsstyrning så har samhället förändrats. Elev blev ‘kund’, skola blev ‘marknad’ och utbildning en ‘vara’. Jämlikheten har övergetts. Men det är nog nu.

Det är ett systemfel som drabbat skolan.

Vänsterpartiet har varit det enda partiet i Sveriges riksdag som på allvar tagit striden mot marknadsskolan och dess negativa konsekvenser. Gång på gång har våra förslag för att avskaffa dagens marknadsexperiment fått avslag av de andra partierna. Vi ger oss inte. Vi kommer ändå att fortsätta sätta press i denna fråga.

Under förra mandatperioden ställde vi ett ultimatum till den S-ledda regeringen om att inleda budgetsamarbete: den gick ut på att regeringen Löfven skulle lägga fram förslag för att stoppa vinstintresset i välfärden. Förslaget de tog fram röstades sedan ner av borgerligheten och SD. Nyligen tog vi ett initiativ för införande av offentlighetsprincipen på samtliga skolor, men återigen blev det avslag från högerpartierna. De är fast beslutna inte bara att försvara skolkoncernernas vinster med näbbar och klor. De tycker också att skattefinansierade skolor och sättet de utbildar våra barn på ska betraktas som privata affärshemligheter.

Vi på Vänsterpartiet är dock glada över att en majoritet av svenskarna vill lämna marknadsskolan bakom sig. Varje gång det känns svårt att stå upp emot dessa starka kapitalägare som tjänar pengar på skolsystemet känner vi styrkan i att lärare, forskare, skolpersonal och många andra över hela landet driver opinionen åt rätt håll. Vi kommer nu att lägga fram en motion om att bland annat återinföra skolpliktsavdraget, som kommer leda till en rättvisare fördelning av skolpengen mellan kommunala skolor och friskolorna. Låt oss hoppas att de andra partierna den här gången är beredda att lyssna till svenska folket.

Vi samtalar gärna över partigränserna med alla demokratiska partier för att få ett stopp på det världsunika och fullkomligt misslyckade experimentet markandsskolan. Samtidigt är vi tydliga med att skulden för dagens problem i skolan inte får läggas på lärare, skolpersonal, elever och föräldrar. Det är ett systemfel som drabbat skolan.

Tillsammans ska vi stoppa experimentet och återuppbygga en demokratisk och jämlik skola.

Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson, Vänsterpartiet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera