Lärare och politiker

V-läraren: ”Vi måste minska sjukskrivningarna bland lärarna”

Gabriélle Thorsell

Gabriélle Thorsell är gymnasielärare i Örnsköldsvik och kandiderar i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Gabriélle Thorsell är gymnasielärare i Örnsköldsvik och kandiderar i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.
Det här är hennes viktigaste skolfrågor.

Varför engagerar du dig politiskt?

– Jag brinner mest för frågor kring barn och utbildning.

Vilken anser du är den viktigaste skolfrågan?

– En av de viktigaste är hur vi ska minska de ökande sjukskrivningarna som försäkringskassan beskriver som ”reaktion på svår stress” där lärare är bland de mest drabbade. Skapar vi en bättre arbetssituation för lärare och förskollärare kan även barnens mående, utveckling och lärande påverkas positivt.

Gabriélle Thorsell
  • Ålder: 33 år.
  • Arbete: Gymnasielärare på Örnsköldsviks gymnasium. Undervisar i barn- och fritidsprogrammets yrkesämnen inom den pedagogiska och sociala inriktningen.
  • Politiska uppdrag: Har inga kommunala eller andra politiska uppdrag, men är partiaktiv.
  • Kandiderar till: Kommunfullmäktige.

– Förändringar som jag vill se är ett förbättrat resurssystem, vilket är det som styr personaltätheten i barngrupperna, tillräckligt med planeringstid inom skola och fritidshem för att öka möjligheten att följa läroplanens mål och intentioner.

Vad anser du bör göras för att öka andelen legitimerade och behöriga lärare i skolan? 

– Till exempel inrätta särskilda studietjänster där man kan kombinera arbete med utbildning.

Bör staten finansiera grundskolan?

– Staten ska ta tillbaka huvudansvaret för skolan. Då skulle resursfördelningen bli efter skolornas behov och därmed en mer jämlik utbildning för alla elever.

Ska friskolor få dela ut vinst till sina ägare?

– Det världsunika svenska systemet som tillåter skattefinansierade skolor att ta ut obegränsat med vinst leder till betygsinflation, ökad segregation och ojämlikhet. Därför måste vinstdrivande organisationsformer stoppas.

Bör betyget F tas bort/förändras (i grundskolan)?

– Pass. Vi lärare behöver inte mer administrativa förändringar som vi ska sätta oss in i just nu.

Kommentera